16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: gelir vergisi kanunu

Etiket Arşivi: gelir vergisi kanunu

5838 Sayılı Kanun

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5838 Kanun Kabul Tarihi : 18/02/2009 Resmi Gazete Tarihi : 28/02/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27155-Mükerrer Madde 1 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Geçici Madde 8 – 2008 ve 2009 yıllarında kısa çalışma ... Devamını Oku »

4761 Sayılı Kanun

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No: 4761 Kabul Tarihi : 12/06/2002 Resmi Gazete Tarihi: 22/06/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24793 Madde 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7) numaralı bendinin parantez içi hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Bankalara, bankerlere, tasarruf sandıklarına, ... Devamını Oku »

4842 Sayılı Kanun

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No : 4842 Kabul Tarihi : 09/04/2003 Resmi Gazete Tarihi: 24/04/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25088 Madde 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırılmış olan 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Ticari ve zirai kazançlarda yatırım indirimi ... Devamını Oku »

5904 Sayılı Kanun

Kanun Adı: GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No: 5904 Kabul Tarihi: 16/6/2009 Resmi Gazete No: 27277 Resmi Gazete Tarihi: 3/7/2009 Madde 1-31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “ve işsizlik sebepleriyle verilen tazminat” ... Devamını Oku »

193 Sayılı Kanun

GELİR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 193 Kabul Tarihi: 31/12/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/01/1961 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10700 BİRİNCİ KISIM : MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM : VERGİNİN MEVZUU MEVZUU: Madde 1 – (Değişik madde: 07/01/2003 – 4783 S.K./1. md.) Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir ... Devamını Oku »

5615 Sayılı Kanun

GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5615 Kanun Kabul Tarihi : 28/03/2007 Resmi Gazete Tarihi : 04/04/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26483 Madde 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi ile mülga ... Devamını Oku »

5479 Sayılı Kanun

GELİR VERGİSİ KANUNU, AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU VE VERGİ USUL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5479 Kabul Tarihi: 30/03/2006 Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 08/04/2006 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 26133 MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü ... Devamını Oku »

5527 Sayılı Kanun

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5527 Kanun Kabul Tarihi : 27/06/2006 Resmi Gazete Tarihi : 07/07/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26221 Madde 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin; a) (1) numaralı fıkrasının birinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates