18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: İdare Hukuku

Etiket Arşivi: İdare Hukuku

Sınav Notunun İptali İçin Dava Dilekçesi

…. İDARE MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : …/…/… Tarihinde Yapılan Toplu Ara Sınavında Verilen Notun İptali İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim … Üniversitesi … Fakültesinde … sınıf öğrencisidir. Müvekkilimin numarası …’dır. 2-) Müvekkilimin sınavı iyi geçmiştir. … – … arasında not beklemesine rağmen sınavdan … gibi ... Devamını Oku »

İdareye Açılan Davadan Vazgeçme Dilekçesi

………………………. MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA ESAS NO : DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVALI : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Davadan Vazgeçme Talebimizden İbarettir DAVA DEĞERİ : …………….. TL AÇIKLAMALAR : ... Devamını Oku »

İdarenin Hukuka Aykırı İşleminin İptali Dilekçesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVALI : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Davalı İdarenin Hukuka Aykırı İşleminin İptali Talebimizden İbarettir DAVA DEĞERİ : …………….. TL AÇIKLAMALAR : ... Devamını Oku »

Genelge İptali Davası Dilekçesi

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA Sunulmak Üzere ………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVALI : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Genelgenin İptali Talebimizden İbarettir DAVA DEĞERİ : …………….. TL AÇIKLAMALAR : ... Devamını Oku »

İdare Mahkemesi Kararına İtiraz Dilekçesi

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NE Sunulmak Üzere ………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA ESAS NO : DOSYA KARAR NO : ……………./………… İTİRAZ EDEN DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVALI : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU ... Devamını Oku »

İdareye Maddi Tazminat Davası Dilekçesi

……………………………….. MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACILAR : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVALILAR : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Maddi Tazminat Talebimizden İbarettir DAVA DEĞERİ : …………….. TL AÇIKLAMALAR : Öncelikle, dosyanın ön incelemesinde, ... Devamını Oku »

İdari Para Cezasına İtiraz Davası

……. MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA ../../…. İTİRAZ EDEN : VEKİLLERİ : KATŞI TARAF : KONU : İdari para cezasına itirazlarımızdır. AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkilimiz ………………. A.Ş.ye …. yılı …….. ayına ait ek aylık pirim bildirgesinin yasal süresi içerisinde verilmemesinden dolayı asgari ücretin iki katı tutarında ………..TL idari para cezası kesilmiştir. Sosyal ... Devamını Oku »

İdari Para Cezasının İptali Davası Dilekçesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ EDEN DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVALI : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : İdari Para Cezasının İptali Talebimizden İbarettir DAVA DEĞERİ : …………….. ... Devamını Oku »

İdari Para Cezasının İptali Dilekçesi

……. MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA ../../…. İTİRAZ EDEN : VEKİLLERİ : KATŞI TARAF : KONU : İdari para cezasına itirazlarımızdır. AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkilim şirkete davalı belediye encümeninin ../../…. tarih ve ……… numaralı kararıyla idari para cezası verilmiş ve bu karara dayanarak gelir müdürlüğü tarafından müvekkilimize ödeme emri gönderilmiş bulunmaktadır. 2- ... Devamını Oku »

İlçe İdare Kurulu Kararının İptali Dilekçesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVALI : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : İlçe İdare Kurulu Kararının İptali ve Yeniden Maaş Bağlanması Talebimizden İbarettir DAVA DEĞERİ : …………….. ... Devamını Oku »

Ehliyetin Geri Alınması İçin İptal Davası

……………………………….. MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVALI : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Müvekkilin Ehliyetinin ….. yıl süre ile geri alınmasına dair kararın iptaline karar ... Devamını Oku »

İptal ve Tam Yargı Davası Dilekçesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVALI : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : İptal ve Tam Yargı Davasıdır DAVA DEĞERİ : …………….. TL AÇIKLAMALAR : Müvekkil davacı Emekli ... Devamını Oku »

Kamulaştırma İşleminin İptali Dilekçesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACILAR : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVALI : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Kamulaştırma İşleminin İptali Talebimizden İbarettir DAVA DEĞERİ : …………….. TL AÇIKLAMALAR : Müvekkillerim davaya konu ... Devamını Oku »

Hizmet Kusuru Nedeni İle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi

……. MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA ../../…. DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Yanlış teşhis ve tedavi sonucu sakat kalmaktan doğan maddi ve manevi tazminat talebimizdir. AÇIKLAMALAR : Müvekkilim rahatsızlığı sebebiyle ../../…. tarihinde davalı idareye ait …………… Hastanesi’ne müracaat etmiş ve yapılan muayene ve tetkikler sonucu …………. teşhisiyle tedavi altına ... Devamını Oku »

İdari Yargı Kararını Yerine Getirmeme Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi

……. MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA ../../…. DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Yargı kararını yerine getirmeyen davalı idarenin ………TL maddi, ………TL manevi tazminata mahkum edilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkilimiz, ………….. Belediyesi’nde …………. Daires Başkanı olarak görev yapmaktayken, yeni belediye başkanının aldığı siyasi bir kararla, aynı daire nezdinde şef ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates