18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: İş Hukuku

Etiket Arşivi: İş Hukuku

4857 Sayılı Kanun

İŞ KANUNU Kanun No : 4857 Kanun Kabul Tarihi : 22/05/2003 Resmi Gazete Tarihi: 10/06/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25134 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını ... Devamını Oku »

1475 Sayılı Kanun

İŞ KANUNU ( 14. maddesi yürülükte ) **22/05/2003 kabul tarihli, 10/06/2003 tarih ve 25134 sayılı R.G.de yayımlanan 4857 sayılı Kanunun 120. maddesi ile, 1475 sayılı İş Kanunu 14 üncü maddesi hariç yürürlükten kaldırılmıştır.** Kanun Numarası: 1475 Kabul Tarihi: 25/08/1971 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/09/1971 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13943 BİRİNCİ ... Devamını Oku »

5763 Sayılı Kanun

İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5763 Kanun Kabul Tarihi : 15/05/2008 Resmi Gazete Tarihi : 26/05/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26887 Madde 1 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki ... Devamını Oku »

İşe İade ve Ücret Alacağı Davası Dilekçesi

..İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İşe İade ve Ücret Alacağı İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim, davalı … Belediyesi’nde …/…/… tarihinden beri temizlik işçisi olarak çalışmaktadır. 2-) Müvekkilim …/…/… tarihinde İş Kanunu’na aykırı olarak işten çıkarılmıştır. Müvekkilimin işten çıkarılmasında hiçbir haklı neden bulunmamaktadır. Müvekkilimin davalıdan ... Devamını Oku »

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

… İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU :İş kazası nedeniyle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla …TL maddi tazminat, …TL. manevi tazminat ki toplam …TL tazminatın …/…/… tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi istemidir. AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkilimiz davacı, davalı … ... Devamını Oku »

İhbar Tazminatı Davası Dilekçesi

….. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İhbar Tazminatı İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim, davalıya ait … işyerinde, …/…/… tarihinden itibaren çalışmaktayken, davalı işveren hiçbir bildirimde bulunmadan, …/…/… tarihinde iş sözleşmesini feshettiğini belirterek müvekkilimi işyerine aldırtmamıştır. 2-) Müvekkilimin çalışma süresi … yıldan fazladır. Müvekkilimin aylık ücreti de ... Devamını Oku »

Hizmet Tespiti Davası Dilekçesi

… İŞ MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALILAR : KONU : Müvekkilim …….’ın ……. tarihinden ……. tarihine kadar geçen süre içinde davalı …… Bakanlığı’nın ……. Orman İşletme Şefliğinde sigortalı olarak çalıştığının ve Sigorta başlangıç tarihinin ……. olarak tespiti ile sigorta hizmetlerinden faydalandırılmasına karar verilmesi istemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) ……. sigorta ... Devamını Oku »

İş Akdinin Feshine İtiraz ve Kıdem Tazminatı

…… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONUSU : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ……. kıdem tazminatının ……. tarihinden itibaren en yüksek reeskont faizi ile ve ……. ihbar tazminatının ……. tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimiz ….. yılından ... Devamını Oku »

İşe İzinsiz Geç Gelme İhtar Formu

İŞE İZİNSİZ GEÇ GELME / GELMEME İHTAR FORMU İzinsiz İşe Geç Gelen/Gelmeyenin Adı, Soyadı İzinsiz İşe Geç Gelinen/ İşe Gelinmeyen tarih ve süresi Mazereti Yapılan Tebligat Uygun Görülen Ceza İzinsiz İşe Gelen/Gelmeyenin İmzası ONAY Birim Yetkilisi                                                                      İnsan Kaynakları Müdürü Aranan Kelimeler:işe geç gelmenin cezası (161)işe izinsiz gelmeme ihtar formu (127)işe ... Devamını Oku »

İşe Gelmeme İhtarnamesi

İHTARNAME Sayın                                      : Doğum Yeri ve Tarihi           : Baba Adı                                : SGK                 Sicil No             : T.C. Kimlik No                      : Adres                                     : ……………………………………adresinde kurulu ………………….. ünvanlı işyerimizde ………………………. görevinde çalışmaktasınız. …/…/….., …/…/….. ve …/…/….. tarihlerinde amirlerinizden herhangi bir iizn almaksızın veya amirlerinize bilgi ... Devamını Oku »

Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenler

ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKENLER Getirilecek Belge Nereden Alınacağı 1. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf 2. Sağlık Raporu Hastane Sağlık Kurulu veya İşyeri Hekimi 3. 1 Adet İkametgah İlmühaberi Muhtarlık 4. 4 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 5. Adli Sicil Kaydı Cumhuriyet Başsavcılığı 6. Diploma Fotokopisi 7. Sigorta Kartı Fotokopisi (Önlü arkalı) 8. ... Devamını Oku »

İş Sözleşmesinin Feshi

TUTANAK ………………… ünvanı, ………………………………….adresinde kurulu ve ……………………… Bölge Çalışma Müdürlüğü …………………..sicil sayılı dosyada işlem gören işyerimizde……………………bölümü işçisi …………………………’ nin iş akdi …/…/….. tarihi itibari ile  İş Kanunu’ nun  …… maddesine göre feshedilmiştir. Bu konuda düzenlenen …/…/…. Tarih ve ……….sayılı bildirim işçi tarafından tebellüğ edilmemiştir. Söz konusu bildirim, şahitler huzurunda kendisine ... Devamını Oku »

İş Hukuku Davası Dilekçe Örneği

…………. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE DAVACI : VEKİLLERİ : DAVALI : KONU : Fazlaya ilişkin talep ve sair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere …………TL. kıdem tazminatı, ………..TL. ihbar tazminatı, ………TL. fazla çalışma ücreti, ………….TL. genel tatil alacağı, ………….TL. yıllık ücretli izin alacağı, ……….TL. hafta tatili çalışma ücreti ... Devamını Oku »

Fazla Çalışma Süresi

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2005/10088 E.N , 2005/22571 K.N. İlgili Kavramlar FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ Özet 1475 SAYILI İŞ KANUNU ‘NUN 61. MADDESİNE GÖRE, GENEL BAKIMINDAN İŞ SÜRESİ HAFTADA EN ÇOK 45 SAATTİR. BU SÜRE ÜST SINIR OLUP, 45 SAATİN ÜSTÜNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR FAZLA ÇALIŞMA SAYILIR. 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NUN 41. ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates