19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: itiraz

Etiket Arşivi: itiraz

Ceza Kararnamesi-İtiraz

YARGITAY 2. Ceza Dairesi 2004/17368 E.N , 2004/19528 K.N. İlgili Kavramlar CEZA KARARNAMESİ İTİRAZ Özet YAPILAN İTİRAZ ÜZERİNE CEZA KARARNAMESİNİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİĞİNE GÖRE, İTİRAZI KALDIRAN MERCİİN İTİRAZIN KONUSU HAKKINDA DA BİR KARAR VERMESİ GEREKİR. İçtihat Metni Tehlikeli araç kullanmak suçundan sanık ….’ın TCK.nın 565/72, 647 sayılı Kanunun 4. maddeleri ... Devamını Oku »

Hak Düşürücü Süre-Orman Kadastrosuna İtiraz

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi 2004/8598 E.N , 2004/13604 K.N. İlgili Kavramlar HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ Özet ORMAN SINIRI İÇİNE ALINMA İŞLEMİ 2896 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞÜ DÖNEMİNDE YAPILIP BİTİRİLMİŞTİR. BU YASAYA GÖRE SINIRLAMAYA İTİRAZ SÜRESİ 1 YILDIR. ANCAK SINIRLAMA İŞLEMİ İLAN EDİLDİĞİNDE 3373 SAYILI YASA YÜRÜRLÜKTE OLUP BU YASAYA ... Devamını Oku »

Orman Dışına Çıkarılma

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi 2004/3679 E.N , 2004/9230 K.N. İlgili Kavramlar ORMAN DIŞINA ÇIKARILMA ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ Özet ÖNCESİ ORMAN OLUP, KESİNLEŞEN ORMAN KADASTROSU DIŞINDA KALAN YERLERİN HER ZAMAN YENİDEN ORMAN KADASTROSU YAPILABİLİR. İçtihat Metni Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ... Devamını Oku »

Orman Kadastrosuna İtiraz Davasında Memleket Haritası ve Hava Fotoğraflarının Kullanılması

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi 2004/3399 E.N , 2004/8654 K.N. İlgili Kavramlar ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ  DAVASINDA MEMLEKET  HARİTASI VE HAVA FOTOĞRAFLARININ KULLANILMASI Özet HÜKME ESAS ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HARİTA VE FOTOĞRAFLAR RENKSİZ VE ELLE BOYANMIŞ OLUP HÜKÜM VERMEK İÇİN YETERSİZDİR. YENİDEN YÖNTEMİNCE KEŞİF YAPILIP; EN ESKİ MEMLEKET HARİTASI VE HAVA FOTOĞRAFLARI ... Devamını Oku »

Hem Alacağın Miktarına Hem de Sıraya Yönelik İtiraz

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi 2003/8835 E.N , 2004/8145 K.N. Özet YASAYA GÖRE, YALNIZ SIRAYA YÖNELİK İTİRAZLARDA TETKİK MERCİİ GÖREVLİDİR. İTİRAZ, HEM ALACAĞIN MİKTARINA HEM DE SIRAYA YÖNELİK İSE BU İTİRAZLAR MAHKEMEDE İLERİ SÜRÜLMELİDİR. İçtihat Metni Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen ... Devamını Oku »

İnfazda Tereddüt-İtiraz

YARGITAY 2. Ceza Dairesi 2005/9756 E.N , 2005/22118 K.N. İlgili Kavramlar İNFAZDA TEREDDÜT İTİRAZ LEHE KANUN UYGULAMASI TEMYİZ Özet 1.6.2005 TARİHİNDEN ÖNCE KESİNLEŞEN HÜKÜMLERLE İLGİLİ OLARAK 5237 SAYILI TCK’NIN LEHE OLAN HÜKÜMLERİNİN DERHAL UYGULANACAĞI DURUMLARDA DURUŞMA YAPILMAKSIZIN DA KARAR VERİLEBİLECEĞİ 5252 SAYILI YASANIN 9/1 MADDESİNDE DÜZENLENMİŞTİR. 5275 SAYILI YASANIN 98/1 ... Devamını Oku »

Keşfe Karşı Yapılan İtiraz

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi 2005/3141 E.N , 2005/4004 K.N. İlgili Kavramlar KEŞFE KARŞI YAPILAN İTİRAZ İçtihat Metni Taraflar arasında görülen tapu iptali davası sırasında davacı taraf vekili 18.11.2004 günlü dilekçesiyle reddi hakim yoluna başvurmuştur. Bu konuda verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin ... Devamını Oku »

İkinci Kadastro

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi 2005/557 E.N , 2005/1474 K.N. İlgili Kavramlar İKİNCİ KADASTRO ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ Özet DAHA ÖNCE YAPILIP KESİNLEŞEN KADASTRO ÇALIŞMALARI TAŞINMAZIN BULUNDUĞU KÖYDE İLAN EDİLMEDİĞİNDEN DAVA KONUSU KÖY BAKIMINDAN KESİNLEŞMEMİŞTİR. DOLAYISIYLA YENİ YAPILAN KADASTRO İLK KADASTRODUR. KADASTRONUN KESİNLEŞTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN DE 10 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇMİŞTİR. ... Devamını Oku »

Pafta Yenilenmesine İtiraz

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi 2005/8358 E.N , 2005/13198 K.N. İlgili Kavramlar PAFTA YENİLENMESİNE İTİRAZ Özet 2859 SAYILI YASANIN 5. MADDESİNE GÖRE PAFTA YENİLEME ÇALIŞMALARINA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA 3402 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE KADASTRO MAHKEMELERİ GÖREVLİDİR. BU DAVALARDA TAPU SİCİLİNE GEÇMİŞ VEYA GEÇMEMİŞ MÜLKİYET VE MÜLKİYETE İLİŞKİN HAKLAR İNCELEME KONUSU YAPILAMAZ. ... Devamını Oku »

Kat Malikleri Kurulu Kararına İtiraz

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2004/10662 E.N , 2005/2575 K.N. İlgili Kavramlar KAT MALİKLERİ KURULU KARARINA İTİRAZ Özet KAT MALİKLERİ KURULUNUN ALDIĞI KARARLARI GÖREVİ GEREĞİ YERİNE GETİREN YÖNETİCİYE DEĞİL, KARARI ALAN KAT MALİKLERİNE KARŞI HUSUMET YÖNELTİLEREK DAVA AÇILABİLİR. İçtihat Metni Dava dilekçesinde ortak yere el atmanın önlenmesine karar verilmesi istenilmiştir, Mahkemece ... Devamını Oku »

Sabit Sınırlı Taşınmaz

YARGITAY 16. Hukuk Dairesi 2005/8389 E.N , 2005/6324 K.N. İlgili Kavramlar KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ SABİT SINIRLI TAŞINMAZ Özet KAYITLARDA TAŞINMAZIN BATISINDA KÖY UMUMİ TARLALARI, GÜNEYDE KAMIŞLIK GÖZÜKMEKTE, BELİRTMELİKTE TAŞINMAZIN MERADAN AÇILDIĞI VE TAŞINMAZIN KENARINDAKİ NEHRİN MECRA DEĞİŞTİRMESİ NEDENİYLE HER SENE SINIRIN DEĞİŞTİĞİ BELİRTİLMEKTEDİR. TÜM BU YÖNLER AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMADAN NE SURETLE ... Devamını Oku »

Kadastro Tespitine İtiraz-Sabit Sınır

YARGITAY 16. Hukuk Dairesi 2005/6526 E.N , 2005/5930 K.N. İlgili Kavramlar KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ SABİT SINIR Özet TAŞINMAZ, DAYANILAN KAYITLARDA MERAYA SINIR OLARAK GÖRÜNMESE DE, EYLEMLİ DURUMDA MERAYA VE KIRAÇ ARAZİYE SINIR OLDUĞU VE GAYRİ SABİT HUDUTLU OLDUĞU ANLAŞILMAKLA YÖNTEMİNCE KEŞİF YAPILIP SONUCUNA GÖRE, EĞER SABİT SINIRLI İSE, YASAL SINIRLAMALAR ... Devamını Oku »

Fatura İçeriğine İtiraz

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2004/7832 E.N , 2005/4738 K.N. İlgili Kavramlar FATURA İÇERİĞİNE İTİRAZ Özet FATURANIN İÇERİĞİNE 8 GÜN İÇERİSİNDE İTİRAZDA BULUNULMADIĞI TAKTİRDE SADECE FATURADA BELİRTİLEN VERİLERİN DOĞRU OLDUĞU KARİNESİ DOĞAR. BU DURUMDAN, FATURANIN VERİLMESİNE NEDEN OLAN İŞ VEYA HİZMETİN DE YAPILMIŞ OLDUĞUNUN KABUL EDİLDİĞİ ANLAŞILMAZ. İçtihat Metni Taraflar arasında ... Devamını Oku »

Kadastro Tespitine İtiraz-Kazandırıcı Zamanaşımı

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi 2005/820 E.N , 2005/779 K.N. İlgili Kavramlar KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI Özet MAHKEMECE BİR YERİN MER’A OLARAK KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN, TAŞINMAZIN YETKİLİ İDARİ MERCİLER TARAFINDAN MER’A OLARAK TAHSİS EDİLMESİ YA DA TAŞINMAZIN ÖNCESİNİN BİLİNMEYEN BİR ZAMANDAN BERİ GELENEKSEL BİÇİMDE KAMU MALI NİTELİĞİNDE MER’A OLARAK KULLANILA ... Devamını Oku »

Davanın Tarafları-Kadastro Tespitine İtiraz

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi 2005/1309 E.N , 2005/1641 K.N. İlgili Kavramlar DAVANIN TARAFLARI KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ Özet KADASTRO DAVALARI KURAL OLARAK, TESPİTİN YADA KOMİSYON KARARININ TARAFLARI HAKKINDA AÇILIP GÖRÜLÜR. TESPİTİN YADA KOMİSYON KARARININ TARAFI OLMAYANLARA YANILGI İLE HUSUMET YÖNELTİLMESİ HALİNDE, AÇILAN DAVALARIN HUSUMET YÖNÜNDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR. İçtihat Metni ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates