18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: kanun

Etiket Arşivi: kanun

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5999 Kabul Tarihi: 18/6/2010 MADDE 1 – 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazmin GEÇİCİ MADDE 6 – Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi arasında ... Devamını Oku »

5951 Sayılı Kanun

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5951 Kabul Tarihi: 28/1/2010 MADDE 1 – 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – 6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin ... Devamını Oku »

5947 Sayılı Kanun

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 MADDE 1 – 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “serbest ... Devamını Oku »

4758 Sayılı Kanun

23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE, DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No: 4758 Kabul Tarihi : 21/05/2002 Resmi Gazete Tarihi: 23/05/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24763 Madde 1 – 21/12/2000 tarihli ve 4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan ... Devamını Oku »

3717 Sayılı Kanun

ADLİ PERSONEL İLE DEVLET DAVALARINI TAKİP EDENLERE YOL GİDERİ VE TAZMİNAT VERİLMESİ İLE 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3717 Kabul Tarihi: 08/05/1991 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1991 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20873 AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı, adli personele ve Devlet ... Devamını Oku »

1480 Sayılı Kanun

AFET BÖLGELERİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 1480 Kabul Tarihi: 07/09/1971 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/09/1971 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13960 Madde 1 – Afet bölgelerinde İmar ve İskan Bakanlığınca kurulan ve bu Bakanlığın Koordinatörlüğündeki özel afet örgütlerinde fiilen çalışan kamu personeline, bu bölgelerde çalıştıkları sürece, bağlı ... Devamını Oku »

221 Sayılı Kanun

AMME HÜKMİ ŞAHISLARI VEYA MÜESSESELERİ TARAFINDAN FİİLEN AMME HİZMETLERİNE TAHSİS EDİLMİŞ GAYRİMENKULLER HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 221 Kanun Kabul Tarihi: 05/01/1961 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/01/1961 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10705 Madde 1 – 6830 sayılı İstimlak Kanununun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kamulaştırma işlerine dayanmaksızın, kamulaştırma kanunlarının gözönünde tuttuğu maksatlara ... Devamını Oku »

57 Sayılı Kanun

ANADOLU AJANSININ MALLARI VE PERSONELİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 57 Kabul Tarihi: 12/08/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/08/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10582 Madde 1 – Anadolu Ajansı malları Devlet malı sayılır. Bu mallar aleyhine cürüm işleyenler hakkında umumi hükümler dairesinde kovuşturma yapılır. Madde 2 – Anadolu Ajansı personeli Türk ... Devamını Oku »

3376 Sayılı Kanun

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN HALK OYUNA SUNULMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3376 Kabul Tarihi: 23/05/1987 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/05/1987 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19473 Madde 1 – Anayasa gereğince yapılacak olan halk oylamalarında bu Kanun hükümleri uygulanır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında ... Devamını Oku »

1481 Sayılı Kanun

ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 1481 Kabul Tarihi: 08/09/1971 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/09/1971 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13957 Madde 1 – Polis ve jandarma, diğer kanun ve tüzüklerde yazılı yetkileri saklı kalmak üzere, aşağıda yazılı hallerde de silah kullanmaya yetkilidirler: A) 2559 sayılı Polis Vazife ... Devamını Oku »

2876 Sayılı Kanun

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası: 2876 Kabul Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18138 BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KURULUŞ, KISALTMALAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 – Bu Kanunun amacı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşunu, ... Devamını Oku »

2957 Sayılı Kanun

BAZI ASKERİ HASTANELERE DÖNER SERMAYE TAHSİSİNE DAİR KANUN Kanun Numarası: 2957 Kabul Tarihi: 17/11/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/11/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18226 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – Bu Kanun, subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaş emeklileri ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç ... Devamını Oku »

4966 Sayılı Kanun

BAZI KANUNLARDA VE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 4966 Kabul Tarihi : 31/07/2003 Resmi Gazete Tarihi: 07/08/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25192 Madde 1 – 28/06/2001 tarihli ve 4698 sayılı Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda Değişiklik ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates