18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: kanun sitesi

Etiket Arşivi: kanun sitesi

4568 Sayılı Kanun

BAZI FONLARIN TASFİYESİNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası: 4568 Kabul Tarihi: 23/05/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/05/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24060 Madde 1 – a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 29/02/1984 tarihli ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun gereğince Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilen ve ... Devamını Oku »

4933 Sayılı Kanun

İNÖNÜ ARMAĞANLARI KANUNU KKKanun Numarası : 4933 Kabul Tarihi : 13/06/1946 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/06/1946 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 6336 Madde 1 – Bu kanun hükümlerine göre, Türk vatandaşlarından hakedenlere,(İnönü değerlendirme) ve (İnönü özendirme) armağanları adları altında iki türlü armağan dağıtılır. Madde 2 – İnönü değerlendirme armağanları yirmi beşer ... Devamını Oku »

933 Sayılı Kanun

KALKINMA PLANININ UYGULANMASI ESASLARINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 933 Kabul Tarihi: 28/07/1967 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1967 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12671 Madde 1 – (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı kararı ile.) TEŞVİK VE TANZİM: Madde 2 – Kalkınma Planı ve yıllık ... Devamını Oku »

5657 Sayılı Kanun

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İŞ KONSEYİ ULUSLAR ARASI SEKRETARYASININ TÜRKİYE’DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5657 Kanun Kabul Tarihi : 09/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 20/05/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26527 Tüzel kişilik Madde 1 – (1) 20/4/2005 tarihinde imzalanan “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş ... Devamını Oku »

7127 Sayılı Kanun

MUNZAM DEĞERLİ POSTA PULLARI ÇIKARILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 7127 Kabul Tarihi: 09/06/1958 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/06/1958 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9931 Madde 1 – Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesince dahili ve harici posta maddelerinde kullanılabilecek değerlerde olmak ve ilave bir değer ihtiva etmek üzere senede iki ... Devamını Oku »

4046 Sayılı Kanun

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4046 Kabul Tarihi: 24/11/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/11/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22124 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – Bu Kanunun amacı; A) Bu maddede belirtilen ve Kanunun uygulanmasında “kuruluş” adı ile anılacak olan; a) İktisadi devlet teşekküllerinin, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, ... Devamını Oku »

977 Sayılı Kanun

SALTANATI SENİYYE ŞEHBENDERLERİNE DAİR NİZAMNAMEİ DAHİLİDİR (OSMANLI KANUNU) “KANUN NO” – “R.G.NO” – “YAYIM TARİHİ” BİRİNCİ KISIM: ŞEHBENDERHANELERİN SURETİ TEŞEKKÜLÜ BİRİNCİ FASIL: ŞEHBENDER MEMURLARI Bend 1 – Heyeti şehbenderi biri muvazzaf diğeri fahri (bila maaş) olmak üzere iki nevidir. Bend 2 – Muvazzaf şehbenderler üç sınıfa münkasimdir. Birincisi başşehbender, ikincisi ... Devamını Oku »

5364 Sayılı Kanun

ŞANLIURFA İLİ HALFETİ İLÇESİ KARAOTLAK KÖYÜ TAPULAMA ALANI DIŞINA NAKLEDİLEN BÖLÜMÜ İLE ARGAÇ, SELDEK, YEŞİLÖZEN VE KARAOTLAK KÖYLERİNİN HALFETİ İLÇE BELEDİYESİNE MAHALLE OLARAK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5364 Kanun Kabul Tarihi : 14/06/2005 Resmi Gazete Tarihi : 17/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25848 Madde 1 – 15.12.1998 tarihli ... Devamını Oku »

5728 Sayılı Kanun

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5728 Kanun Kabul Tarihi : 23/01/2008 Resmi Gazete Tarihi : 08/02/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26781 Madde 1- 1 Şubat 1329; 18 Rebiülevvel 1332 tarihli Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Muvakkatının 32 nci ... Devamını Oku »

4668 Sayılı Kanun

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 4668 Kabul Tarihi : 02/05/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/05/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24400 Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ... Devamını Oku »

5621 Sayılı Kanun

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5621 Kanun Kabul Tarihi : 05/04/2007 Resmi Gazete Tarihi : 17/04/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26496 Madde 1 – 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde ... Devamını Oku »

4954 Sayılı Kanun

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun No : 4954 Kabul Tarihi : 23/07/2003 Resmi Gazete Tarihi: 31/07/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25185 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Türkiye Adalet Akademisinin kuruluş ve görevleriyle ilgili esasları düzenlemektir. KAPSAM Madde 2 – Bu Kanun; Türkiye ... Devamını Oku »

5016 Sayılı Kanun

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No : 5016 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Resmi Gazete Tarihi: 22/12/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25324 (Mük) Madde 1 – 17/07/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna aşağıdaki ... Devamını Oku »

3671 Sayılı Kanun

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİNİN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLİLİKLERİNE DAİR KANUN Kanun Numarası: 3671 Kabul Tarihi: 26/10/1990 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 28/10/1990 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20679 ÖDENEK, YOLLUK, DİĞER MALİ VE SOSYAL HAKLAR Madde 1 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek Devlet memurunun almakta ... Devamını Oku »

5281 Sayılı Kanun

VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5281 Kanun Kabul Tarihi : 30/12/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 25687 3. Mükerrer Madde 1 – 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates