21 Ocak 2018, Pazar
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Kanunlar

Etiket Arşivi: Kanunlar

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5999 Kabul Tarihi: 18/6/2010 MADDE 1 – 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazmin GEÇİCİ MADDE 6 – Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi arasında ... Devamını Oku »

5951 Sayılı Kanun

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5951 Kabul Tarihi: 28/1/2010 MADDE 1 – 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – 6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin ... Devamını Oku »

4568 Sayılı Kanun

BAZI FONLARIN TASFİYESİNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası: 4568 Kabul Tarihi: 23/05/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/05/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24060 Madde 1 – a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 29/02/1984 tarihli ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun gereğince Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilen ve ... Devamını Oku »

4706 Sayılı Kanun

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No: 4706 Kabul Tarihi : 29/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 18/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24466 AMAÇ Madde 1 – (Değişik madde: 03/07/2003 – 4916 S.K./1. md.) Bu Kanunun amacı; Hazineye ait taşınmazların daha kısa sürede ekonomiye ... Devamını Oku »

5176 Sayılı Kanun

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5176 Kabul Tarihi: 25/05/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/06/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25486 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi ... Devamını Oku »

4274 Sayılı Kanun

KÖY OKULLARI VE ENSTİTÜLERİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası: 4274 Kabul Tarihi: 19/06/1942 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25/06/1942 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 5141 BİRİNCİ BÖLÜM : TEŞKİLAT A OKULLAR VE İDARELERİ Madde 1 – (Mülga madde: 27/01/1954 – 6234/12 md.) Madde 2 – (Mülga madde: 27/01/1954 – 6234/12 md.) Madde 3 ... Devamını Oku »

1264 Sayılı Kanun

MADENİ UFAKLIK VE HATIRA PARA BASTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 1264 Kanun Kabul Tarihi: 28/05/1970 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/06/1970 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13512 Madde 1 – Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı memleket ekonomisinin gelişmesine paralel olarak tedavüle gereği kadar madeni para çıkartmaya yetkilidir. Milli ve Milletlerarası önemli ... Devamını Oku »

5445 Sayılı Kanun

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5445 Kanun Kabul Tarihi : 29/12/2005 Resmi Gazete Tarihi : 04/01/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26043 Madde 1. – 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İlçelerde, ... Devamını Oku »

3634 Sayılı Kanun

MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU Kanun Numarası: 3634 Kabul Tarihi: 07/06/1939 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/06/1939 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4234 BİRİNCİ FASIL: UMUMİ HÜKÜMLER Madde 1 – (Değişik fıkra: 28/06/2001 – 4701 S.K./1. md.) Seferberlik ve savaş hali ile bu hallerin henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun ... Devamını Oku »

7279 Sayılı Kanun

MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ İLMİ İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA KURULU TEŞKİLİNE DAİR KANUN Kanun Numarası: 7279 Kabul Tarihi: 18/05/1959 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/05/1959 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10214 Madde 1 – Milli Müdafaa faaliyetlerini ilmin ve tekniğin yardımı ile geliştirmek ve rasyonelleştirmek için alınması muktazi tedbirler hususunda mezkur Vekaletçe istenilecek istişari ... Devamını Oku »

2330 Sayılı Kanun

NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 2330 Kabul Tarihi: 03/11/1980 Resmi Gazete Tarihi: 06/11/1980 Resmi Gazete Sayısı: 17152 AMAÇ Madde 1 – Bu kanunun amacı; barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli olanların bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile ... Devamını Oku »

2866 Sayılı Kanun

ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BAZI BASILI EVRAKIN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA HAZIRLANMASI, BASTIRILMASI VE SATILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 2866 Kanun Kabul Tarihi: 25/07/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/07/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18117 AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün okul ve kurumlarda kullanılan bazı basılı evrakın, ... Devamını Oku »

2903 Sayılı Kanun

PAMUK ISLAHI KANUNU Kanun Numarası: 2903 Kanun Kabul Tarihi: 27/01/1936 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/02/1936 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 3221 Madde 1 – Dokuma fabrikalarının ve dış piyasaların aradıkları vasıflarda pamuk yetiştirmek bakımından İktisat Vekilliğinin mütalaası alındıktan sonra Ziraat Vekilliği gerekli gördüğü bölgelerde ekilecek açık kozalı pamuk çeşitlerini tayin etmeğe ... Devamını Oku »

5795 Sayılı Kanun

REFAH VAPURUNDA ÖLEN ASKERİ ŞAHISLARIN ŞEHİT, DUL VE YETİMLERİNİN DE ŞEHİT DUL VE YETİMİ SAYILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5795 Kabul Tarihi: 27/06/1951 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/07/1951 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7850 Madde 1 – 23/06/1941 tarihinde batan Refah vapurunda ölen askeri şahıslar şehit, dul ve yetimleri de şehit ... Devamını Oku »

671 Sayılı Kanun

ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 671 Kabul Tarihi: 25/11/1925 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 28/11/1925 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 230 Madde 1 – Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idarei umumiye ve hususiye ve mahalliyeye ve bilümum müessesata mensup memurin ve müstahdemin Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir.Türkiye ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates