19 Ocak 2018, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: kanunu

Etiket Arşivi: kanunu

5947 Sayılı Kanun

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 MADDE 1 – 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “serbest ... Devamını Oku »

3949 Sayılı Kanun

3 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3949 Kabul Tarihi: 27/12/1993 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/12/1993 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 21803 Madde 1 – Ekli (1) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak, ekli (2) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İzmir ilinde ... Devamını Oku »

2022 Sayılı Kanun

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 2022 Kabul Tarihi: 01/07/1976 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/07/1976 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 15642 Madde 1 – (Değişik fıkra : 05/03/1992 – 3783/1 md.) 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik ... Devamını Oku »

5902 Sayılı Kanun

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kanun Kabul Tarihi : 29/05/2009 Resmi Gazete Tarihi : 17/06/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27261 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – (1) Bu Kanunun amacı, afet ve acil durumlar ... Devamını Oku »

3835 Sayılı Kanun

AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE’YE KABULÜ VE İSKANINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 3835 Kabul Tarihi: 02/07/1992 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1992 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 21281 Madde 1 – Eski Sovyetler Birliğini oluşturan cumhuriyetlerde dağınık halde yaşayan ve “Ahıska” Türkleri olarak adlandırılan soydaşlarımızdan Türkiye’ye gelmek isteyenler, en zor durumda bulunanlardan başlamak üzere, ... Devamını Oku »

4325 Sayılı Kanun

ANKARA ELEKTRİK VE HAVAGAZI VE ADANA ELEKTRİK MÜESSESELERİNİN İDARE VE İŞLETMELERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4325 Kabul Tarihi: 16/12/1942 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/12/1942 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 5290 Madde 1 – (Değişik madde: 12/06/1957 – 7004/1 md.) Ankara elektrik ve havagazı ve Adana elektrik hizmetlerini görmek üzere bu şehirler ... Devamını Oku »

5746 Sayılı Kanun

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kanun Kabul Tarihi : 28/02/2008 Resmi Gazete Tarihi : 12/03/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26814 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için ... Devamını Oku »

4109 Sayılı Kanun

ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4109 Kabul Tarihi: 11/08/1941 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/08/1941 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4887 Madde 1 – Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır. Bu yardım askerin hizmete alındığı tarihten başlar, terhisini takip eden ... Devamını Oku »

4587 Sayılı Kanun

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4587 Kabul Tarihi: 27/06/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/07/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24099 AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları hazırlık ve çalışmalarda iç koordinasyon ... Devamını Oku »

6581 Sayılı Kanun

AZINLIK OKULLARI TÜRKÇE VE KÜLTÜR DERSLERİ ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 6581 Kabul Tarihi: 20/05/1955 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/05/1955 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9013 Madde 1 – Azınlık okullarının Türkçe ve Türkçe kültür dersleri, Maarif Vekaleti Teşkilat kanunlariyle muayyen kadrolara, memurin ve barem kanunlarına göre tayin edilen öğretmenler tarafından ... Devamını Oku »

3760 Sayılı Kanun

BARTIN İLİNİN KURULMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3760 Kabul Tarihi: 28/08/1991 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/09/1991 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20984 Madde 1 – Zonguldak İline bağlı Bartın İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (1) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak ve köyler bağlanmak suretiyle, Bartın adıyla bir il kurulmuştur. ... Devamını Oku »

6551 Sayılı Kanun

BARUT VE PATLAYICI MADDELERLE SİLAH VE TEFERRUATI VE AV MALZEMESİNİN İNHİSARDAN ÇIKARILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 6551 Kabul Tarihi: 09/05/1955 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/05/1955 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9009 Madde 1 – Her nevi av ve taş barutları; lağım patlatmakta kullanılan her nevi patlayıcı maddelerle bunların fitil, kapsül, ateşleme ... Devamını Oku »

5953 Sayılı Kanun

BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5953 Kanun Kabul Tarihi: 13/06/1952 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/06/1952 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 8140 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 – (Değişik madde: 04/01/1961 – 212/1 md.) Bu Kanun hükümleri Türkiye’de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her ... Devamını Oku »

4454 Sayılı Kanun

BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası: 4454 Kanun Kabul Tarihi: 28/08/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/09/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 23805 DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ Madde 1 – (Kısıtlı İptal fıkra: Ana. Mah.nin 19/09/2000 tarihli ve E.1999/39, K.2000/23 sayılı kararı ile.; ... Devamını Oku »

4809 Sayılı Kanun

BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No: 4809 Kabul Tarihi: 06.02.2003 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2003 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25020 1. Mükerrer Madde 1 – 28/08/1999 tarihli ve 4454 sayılı Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates