18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: KHK

Etiket Arşivi: KHK

91 Sayılı KHK

MENKUL KIYMETLER BORSALARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK’nin Tarihi – No: 03/10/1983 – 91 Yetki Kanunu Tarihi – No: 05/04/1983 – 2810 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi – No: 06/10/1983 – 18183 BİRİNCİ BÖLÜM: İLK HÜKÜMLER AMAÇ : Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, menkul kıymetlerin güven ve istikrar ... Devamını Oku »

78 Sayılı KHK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK’nin Tarihi – No: 02/09/1983 – 78 Yetki Kanunu Tarihi – No: 17/06/1982 – 2680 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi – No: 16/09/1983 – 18167 KISIM I: KADROLAR: Madde 1 – 28/03/1983 tarih ve 2809 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 sayılı ... Devamını Oku »

124 Sayılı KHK

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLAR İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK’nin Tarihi – No: 07/10/1983 – 124 Yetki Kanunu Tarihi – No: 17/06/1982 – 2680 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 21/11/1983 – 18228 BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, KAPSAM, TEŞKİLAT VE GÖREVLER BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ VE KAPSAM AMAÇ : Madde ... Devamını Oku »

4452 Sayılı KHK

ZORUNLU DEPREM SİGORTASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK’nin Tarihi – No: 25/11/1999 – 587 Yetki Kanunu Tarihi – No: 27/08/1999 – 4452 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi – No: 27/12/1999 – 23919 Mükerrer AMAÇ Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, meydana gelecek deprem afeti sonucu bina maliklerinin veya intifa ... Devamını Oku »

5228 Sayılı Kanun

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5228 Kabul Tarihi: 16.07.2004 Resmi Gazete Tarihi: 31/07/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25539 Madde 1 – 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan ... Devamını Oku »

5805 Sayılı Kanun

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5805 Kanun Kabul Tarihi : 15/10/2008 Resmi Gazete Tarihi : 23/10/2008 Resmi Gazete Sayısı : 27033 Madde 1 – 24/6/1995 tarihli ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ... Devamını Oku »

5492 Sayılı Kanun

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5492 Kanun Kabul Tarihi : 27/04/2006 Resmi Gazete Tarihi : 04/05/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26158 Madde 1 – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve ... Devamını Oku »

5534 Sayılı Kanun

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5534 Kanun Kabul Tarihi : 29/06/2006 Resmi Gazete Tarihi : 05/07/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26219 Madde 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve ... Devamını Oku »

5596 Sayılı Kanun

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5596 Kanun Kabul Tarihi : 07/03/2006 Resmi Gazete Tarihi : 10/03/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26458 Madde 1 – Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilâtında kullanılmak üzere ekli listede ... Devamını Oku »

5077 Sayılı Kanun

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası: 5077 Kabul Tarihi: 22/01/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/01/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25361 Madde 1 – 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. ... Devamını Oku »

5498 Sayılı Kanun

GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5498 Kanun Kabul Tarihi : 10/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 17/05/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26171 Madde 1 – 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 2 ... Devamını Oku »

5456 Sayılı Kanun

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 5456 Kanun Kabul Tarihi : 09/02/2006 Resmi Gazete Tarihi : 15/02/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26081 Madde 1 – 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde ... Devamını Oku »

3572 Sayılı Kanun

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN Kanun Numarası: 3572 Kabul Tarihi: 14/06/1989 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/06/1989 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20198 Madde 1 – Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi ... Devamını Oku »

5833 Sayılı Kanun

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5833 Kanun Kabul Tarihi : 21/01/2009 Resmi Gazete Tarihi : 27/01/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27124 Madde 1 – 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates