18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: kıdem tazminatı

Etiket Arşivi: kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı işçinin banka hesabına yatacak.

Kıdem tazminatı işçinin banka hesabına yatacak.

Kamu kurum veya kuruluşlarınca yapılacak kıdem tazminatı ödemeleri, doğrudan işçinin banka hesabına yapılacak; işçinin hesabında daha önce kıdem tazminatı ödenmiş süreler dikkate alınmayacak, aynı kıdem süresi için 1 defadan fazla kıdem tazminatı ödenmeyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında ... Devamını Oku »

Yargıtay: kıdem tazminatı, ücret ve yıllık izin alacağı belirsiz alacak değil.

Yargıtay: kıdem tazminatı, ücret ve yıllık izin alacağı belirsiz alacak değil.

2010’dan sonra Anayasa değişiklikleri ile kurulan ve iş davalarına bakmakla görevlendirilen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, yıllardır devam eden bir uygulamaya son verdi. Daire, ‘kıdem tazminatı, ücret, asgari geçim indirimi ile yıllık izin alacaklarının belirsiz alacak olmadığı’nı, dolayısıyla belirli bir miktar belirtmeden açılan davaların, ‘hukuki yarar’ yokluğundan reddedilmesi gerektiğine hükmetti. Bu ... Devamını Oku »

İş Akdinin Feshine İtiraz ve Kıdem Tazminatı

…… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONUSU : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ……. kıdem tazminatının ……. tarihinden itibaren en yüksek reeskont faizi ile ve ……. ihbar tazminatının ……. tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimiz ….. yılından ... Devamını Oku »

Yıllık İzin Ücreti Alacağının haczi

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2004/24618 K. 2005/1837 T. 4.2.2005 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü : KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise ... Devamını Oku »

İhbar Öneli-Kıdem Tazminatı

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2004/8774 E.N , 2004/24770 K.N. İlgili Kavramlar İHBAR ÖNELİ KIDEM TAZMİNATI Özet AKDİN FESHİNDEN ÖNCEKİ DÖNEM İÇERİSİNDE ALINAN VE BİRBİRİ ARDINA GELEN RAPOR SÜRELERİ İHBAR ÖNELİNE 6 HAFTA EKLENMEK SURETİYLE BULUNAN SÜREYİ AŞAN KISIM KADAR SÜRE KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRENİN HESABINDA NAZARA ALINMAMASI GEREKİR, İçtihat Metni ... Devamını Oku »

Gecikme Faizi-Kıdem Tazminatı

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2003/23868 E.N , 2004/22053 K.N. İlgili Kavramlar GECİKME FAİZİ KIDEM TAZMİNATI Özet KIDEM TAZMİNATININ GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE, BANKALARIN FİİLEN UYGULADIKLARI EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ ORANI DİKKATE ALINARAK GECİKME FAİZİ HESAPLANIR. İçtihat Metni Taraflar arasındaki kıdem tazminatı farkı ve faiz alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda ... Devamını Oku »

Kıdem Tazminatı İçin Faiz Hesaplanması

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi 2004/19473 E.N , 2004/24405 K.N. İlgili Kavramlar İLAMA DAYALI TAKİP KIDEM TAZMİNATI İÇİN FAİZ HESAPLANMASI Özet TAKİP DAYANAĞI İLAMDA BELİRTİLEN MİKTARDAKİ KIDEM TAZMİNATININ, AKDİN FESHEDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİNE KARAR VERİLDİĞİNE GÖRE; KIDEM TAZMİNATI İÇİN FAİZ HESAPLAMASININ, AKDİN FESHEDİLDİĞİ TARİHTEN TAKİP TARİHİNE ... Devamını Oku »

İhbar Öneli-Kıdem Tazminatı

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2004/8774 E.N , 2004/24770 K.N. İlgili Kavramlar İHBAR ÖNELİ KIDEM TAZMİNATI Özet AKDİN FESHİNDEN ÖNCEKİ DÖNEM İÇERİSİNDE ALINAN VE BİRBİRİ ARDINA GELEN RAPOR SÜRELERİ İHBAR ÖNELİNE 6 HAFTA EKLENMEK SURETİYLE BULUNAN SÜREYİ AŞAN KISIM KADAR SÜRE KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRENİN HESABINDA NAZARA ALINMAMASI GEREKİR, İçtihat Metni ... Devamını Oku »

Gecikme Faizi-Kıdem Tazminatı

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2003/23868 E.N , 2004/22053 K.N. İlgili Kavramlar GECİKME FAİZİ KIDEM TAZMİNATI Özet KIDEM TAZMİNATININ GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE, BANKALARIN FİİLEN UYGULADIKLARI EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ ORANI DİKKATE ALINARAK GECİKME FAİZİ HESAPLANIR. İçtihat Metni Taraflar arasındaki kıdem tazminatı farkı ve faiz alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda ... Devamını Oku »

Genel Tatil Ücreti

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2005/8639 E.N , 2005/37026 K.N. İlgili Kavramlar GENEL TATİL ÜCRETİ İHBAR TAZMİNATI KIDEM TAZMİNATI Özet İHBAR TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİNDEN SON İŞVEREN TEK BAŞINA SORUMLUDUR. KIDEM TAZMİNATINDAN İSE, ÖNCEKİ İŞVEREN ÇALIŞTIRDIĞI SÜRE VE ÜCRETLE SINIRLI OLMAK ÜZERE HER İKİ İŞVERENİN, GENEL TATİL ÜCRETİNDEN İSE HER İŞVERENİN ... Devamını Oku »

Kıdem Tazminatı

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2005/7271 E.N , 2005/37035 K.N. İlgili Kavramlar KIDEM TAZMİNATI Özet SOMUT OLAYDA, DAVACININ 18.08.1967 TARİHİNDEN İTİBAREN 21.12.1981 TARİHİNE KADAR MUHTELİF TARİHLERDE FASILALI OLARAK ÇALIŞTIĞI, BU TARİHTEN SONRA DA 16.08.1999 TARİHİNDEN 20.12.2000 TARİHLERİ ARASINDA TEKRAR ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI ANLAŞILMAKTADIR. DAVACININ SON OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI, 16.08.1999 TARİHİ İLE ÖNCEKİ ... Devamını Oku »

Yabancıların Çalışması

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2004/24583 E.N , 2005/20488 K.N. İlgili Kavramlar İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI YABANCILARIN ÇALIŞMASI Özet 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE, İKAMET İZNİN SÜRESİ, İŞ SÖZLEŞMESİNİN VEYA İŞİN SÜRESİNE GÖRE EN ÇOK BİR YIL İÇİN YABANCI UYRUKLU İŞÇİYE ÇALIŞMA İZNİ VERİLEBİLMEKTEDİR. ÇALIŞMA İZİNLERİNİN BİRER YILLIK ... Devamını Oku »

Kıdem Tazminatı Tavanları

KIDEM TAZMİNATI TAVANI (1475 Sayılı İşKanunu Madde:14 ve 854 Sayılı Deniz İş Kanunu Madde:20) 01.01.2004 – 30.06.2004 arası …….. 1.485.430.000 TL 01.07.2004 – 31.12.2004 arası …….. 1.574.740.000 TL 01.01.2005 – 30.06.2005 arası …….. 1.648,90 YTL 01.07.2005 – 31.12.2005 arası …….. 1.727,15 YTL 01.01.2006 – 30.06.2006 arası …….. 1.770,64 YTL 01.07.2006 ... Devamını Oku »

İşci Ücretinin Zamanında Ödenmemesi

İş sözleşmesi ile çalışan her türlü işçinin ücretlerinin asgari sınırları Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile belirlenmektedir. İş Kanunu’nun 39. maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işverene bu durumda olan her işçi ve her ay için idari para cezası verilmektedir. İşçiye verilecek ücret asgari ücretin ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates