21 Ocak 2018, Pazar
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: mevzuat

Etiket Arşivi: mevzuat

4576 Sayılı Kanun

DEVLET M. K., HARCIRAH K., BAZI SAĞLIK PER.NİN DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR K., TAPU VE KADASTRO G. M. KUR. VE GÖR. HK. KHK.NİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HK. K., KADASTRO K. İLE GENEL KADRO VE USULÜ HK. KHK.NİN EKİ CETVELLERDE DEĞ. YAPILMASI HAKKINDA KAN Kanun Numarası: 4576 Kabul Tarihi: 07/06/2000 Yayımlandığı Resmi ... Devamını Oku »

4749 Sayılı Kanun

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4749 Kabul Tarihi : 28/03/2002 Resmi Gazete Tarihi: 09/04/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24721 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı; ülkenin kalkınma hedeflerini dikkate alarak, piyasalarda güven ve istikrarı koruyarak ve makro ekonomik ... Devamını Oku »

4706 Sayılı Kanun

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No: 4706 Kabul Tarihi : 29/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 18/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24466 AMAÇ Madde 1 – (Değişik madde: 03/07/2003 – 4916 S.K./1. md.) Bu Kanunun amacı; Hazineye ait taşınmazların daha kısa sürede ekonomiye ... Devamını Oku »

3152 Sayılı Kanun

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3152 Kabul Tarihi: 14/02/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/02/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18675 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı, yurdun iç güvenliğinin ve asayişinin sağlanması, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması, mülki idare ... Devamını Oku »

5539 Sayılı Kanun

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5539 Kanun Kabul Tarihi: 11/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7434 I – GENEL HÜKÜMLER: Madde 1 – Bayındırlık Bakanlığına bağlı, tüzelkişiliği haiz olmak ve katma bütçe ile idare edilmek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu ... Devamını Oku »

5664 Sayılı Kanun

KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5664 Kanun Kabul Tarihi : 22/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 30/05/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26537 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – (1) Bu Kanunun amacı, mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı ... Devamını Oku »

477 Sayılı Kanun

MEMLEKETLERİNDE TÜRK TEBAASINDAN KAVANİN VE TEDABİRİ İSTİSNAİYEİ HARBİYEYİ REFETMİŞ OLAN DEVLETLERİN TÜRKİYE’DEKİ TEBAASINA MEVZU TEDABİRİNDE REFİNE DAİR KANUN Kanun Numarası: 477 Kabul Tarihi: 12/04/1924 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 26/04/1924 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 69 Madde 1 – Memleketlerinde Türkiye tebaası hakkında mevzu istisnai harb kavanin ve tedabirini refettiği tahakkuk eden ... Devamını Oku »

5671 Sayılı Kanun

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kanun Kabul Tarihi : 26/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 07/06/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26545 AMAÇ Madde 1 – (1) Bu Kanunun amacı, Merkezi Finans ve İhale Biriminin Hazine Müsteşarlığı ile idarî ilişkisini, istihdam ve ... Devamını Oku »

3473 Sayılı Kanun

MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE MALZEMENİN YOK EDİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3473 Kabul Tarihi: 28/09/1988 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/10/1988 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19949 AMAÇ VE KAPSAM : Madde 1 – Bu Kanunun amacı, genel ve katma bütçeli dairelerle (saklama, ayıklama ve ... Devamını Oku »

5230 Sayılı Kanun

PAMUKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE DEVRİ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Pamukbank Türk Anonim Şirketinin Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketine Devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kanun Numarası: 5230 Kabul Tarihi: 16.07.2004 Resmi Gazete Tarihi: 31/07/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25539 AMAÇ Madde ... Devamını Oku »

1987 Sayılı Kanun

ROMANYA’DA MİLLİLEŞTİRME TEDBİRLERİ VEYA BUNA BENZER KANUNİ VE İDARİ DİĞER TEDBİRLERDEN ZARAR GÖRMÜŞ TÜRK MAL, HAK VE MENFAATLERİNİN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 1987 Kabul Tarihi: 29/04/1976 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/05/1976 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 15581 I KONU: Madde 1 – Romanya’da alınmış olan millileştirme tedbirleri veya buna benzer ... Devamını Oku »

5471 Sayılı Kanun

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN İLE 2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Sayısı : 5471 Kabul Tarihi : 07/03/2006 Resmi Gazete Tarihi : 11/03/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26105 Madde 1 – 4/1/1961 tarihli ve 209 ... Devamını Oku »

5683 Sayılı Kanun

SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5683 Kanun Kabul Tarihi : 03/06/2007 Resmi Gazete Tarihi : 09/06/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26547 MADDE 1 – 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 ... Devamını Oku »

5729 Sayılı Kanun

SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5729 Kanun Kabul Tarihi : 23/01/2008 Resmi Gazete Tarihi : 12/02/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26785 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ses ve gaz fişeği atabilen silahların nitelikleri, imali, ithali, ihracı, satışı, edinilmesi, bulundurulması ... Devamını Oku »

7402 Sayılı Kanun

SITMANIN İMHASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7402 Kanun Kabul Tarihi: 04/01/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/01/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10402 Madde 1 – Yurt içinde sıtmanın imhası (Eradikasyon) bu kanun hükümlerine göre yapılır. Bu faaliyet beş yıl devam eder. (Ek fıkra: 22/12/1964 – 520/1. md.) Bu süre Bakanlar Kurulu ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates