20 Şubat 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: mevzuat sitesi

Etiket Arşivi: mevzuat sitesi

4933 Sayılı Kanun

İNÖNÜ ARMAĞANLARI KANUNU KKKanun Numarası : 4933 Kabul Tarihi : 13/06/1946 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/06/1946 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 6336 Madde 1 – Bu kanun hükümlerine göre, Türk vatandaşlarından hakedenlere,(İnönü değerlendirme) ve (İnönü özendirme) armağanları adları altında iki türlü armağan dağıtılır. Madde 2 – İnönü değerlendirme armağanları yirmi beşer ... Devamını Oku »

3497 Sayılı Kanun

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3497 Kabul Tarihi: 10/11/1988 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/11/1988 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – Bu Kanunun amacı; T.C. Devleti kara sınırlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir. Bu Kanun, bu görevleri ... Devamını Oku »

5657 Sayılı Kanun

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İŞ KONSEYİ ULUSLAR ARASI SEKRETARYASININ TÜRKİYE’DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5657 Kanun Kabul Tarihi : 09/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 20/05/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26527 Tüzel kişilik Madde 1 – (1) 20/4/2005 tarihinde imzalanan “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş ... Devamını Oku »

7127 Sayılı Kanun

MUNZAM DEĞERLİ POSTA PULLARI ÇIKARILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 7127 Kabul Tarihi: 09/06/1958 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/06/1958 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9931 Madde 1 – Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesince dahili ve harici posta maddelerinde kullanılabilecek değerlerde olmak ve ilave bir değer ihtiva etmek üzere senede iki ... Devamını Oku »

5148 Sayılı Kanun

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No : 5148 Kabul Tarihi : 27/04/2004 Resmi Gazete Tarihi: 07/05/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25455 Madde 1 – 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve ... Devamını Oku »

977 Sayılı Kanun

SALTANATI SENİYYE ŞEHBENDERLERİNE DAİR NİZAMNAMEİ DAHİLİDİR (OSMANLI KANUNU) “KANUN NO” – “R.G.NO” – “YAYIM TARİHİ” BİRİNCİ KISIM: ŞEHBENDERHANELERİN SURETİ TEŞEKKÜLÜ BİRİNCİ FASIL: ŞEHBENDER MEMURLARI Bend 1 – Heyeti şehbenderi biri muvazzaf diğeri fahri (bila maaş) olmak üzere iki nevidir. Bend 2 – Muvazzaf şehbenderler üç sınıfa münkasimdir. Birincisi başşehbender, ikincisi ... Devamını Oku »

5364 Sayılı Kanun

ŞANLIURFA İLİ HALFETİ İLÇESİ KARAOTLAK KÖYÜ TAPULAMA ALANI DIŞINA NAKLEDİLEN BÖLÜMÜ İLE ARGAÇ, SELDEK, YEŞİLÖZEN VE KARAOTLAK KÖYLERİNİN HALFETİ İLÇE BELEDİYESİNE MAHALLE OLARAK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5364 Kanun Kabul Tarihi : 14/06/2005 Resmi Gazete Tarihi : 17/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25848 Madde 1 – 15.12.1998 tarihli ... Devamını Oku »

671 Sayılı Kanun

ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 671 Kabul Tarihi: 25/11/1925 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 28/11/1925 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 230 Madde 1 – Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idarei umumiye ve hususiye ve mahalliyeye ve bilümum müessesata mensup memurin ve müstahdemin Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir.Türkiye ... Devamını Oku »

4668 Sayılı Kanun

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 4668 Kabul Tarihi : 02/05/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/05/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24400 Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ... Devamını Oku »

5459 Sayılı Kanun

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ STRATEJİK HEDEF PLANININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA GELECEK YILLARA SARİ TAAHHÜTLERE GİRİŞME YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 5459 Kabul Tarihi : 22/02/2006 Resmi Gazete Tarihi: 28/02/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26094 MADDE 1 – 2/7/1992 tarihli ve 3833 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri ... Devamını Oku »

3833 Sayılı Kanun

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ STRATEJİK HEDEF PLANININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA GELECEK YILLARA SARİ TAAHHÜTLERE GİRİŞME YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3833 Kabul Tarihi: 02/07/1992 Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1992 Resmi Gazete Sayısı: 21281 SARİ TAAHHÜTLERE GİRİŞME YETKİSİ Madde 1 – Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının, ilgili yıl genel ekonomik büyüklükleri ile ... Devamını Oku »

3054 Sayılı Kanun

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI VE DİVAN ÜYELERİNİN TEMSİL ÖDENEKLERİ İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HESAPLARINI İNCELEME KOMİSYONUNCA SEÇİLEN DENETÇİ ÜYENİN ÖDENEĞİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3054 Kabul Tarihi: 09/10/1984 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/10/1984 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18547 Madde 1 – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına ve Divan ... Devamını Oku »

4811 Sayılı Kanun

VERGİ BARIŞI KANUNU Kanun No : 4811 Kabul Tarihi : 25/02/2003 Resmi Gazete Tarihi: 27/02/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25033 KAPSAM Madde 1 – 1. Bu Kanun hükümleri; a) 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates