15 Aralık 2017, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Sağlık Hukuku

Etiket Arşivi: Sağlık Hukuku

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmelik Değişikliği

Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 9/5/2004 tarihli ve 25457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 28 – Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyen adaylar; a) Sınav başvuru formu, b) KPSS belgesinin ... Devamını Oku »

5947 Sayılı Kanun

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 MADDE 1 – 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “serbest ... Devamını Oku »

2659 Sayılı Kanun

ADLİ TIP KURUMU KANUNU Kanun Numarası: 2659 Kabul Tarihi: 14/04/1982 Resmi Gazete Tarihi: 20/04/1982 Resmi Gazete Sayısı: 17670 BİRİNCİ BÖLÜM: KURULUŞ KURULUŞ: Madde 1 – Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak, adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanına giren konularda diğer adli bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve ... Devamını Oku »

2368 Sayılı Kanun

SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 2368 Kabul Tarihi: 31/12/1980 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/12/1980 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı: 17207 (Mükerrer) Madde 1 – Bu Kanunun 6 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan 2162 sayılı Kanun kapsamına giren personele 01/01/1981 tarihinden itibaren 657, 926 ve 1765 sayılı ... Devamını Oku »

Doktorun Tıbbi Hataları Nelerdir

Doktorun tıbbi tedavi hatası nedeniyle maddi tazminat davası açmayı düşünenler, doktorun gerçekten tıbbi bir hata yapıp yapmadığını araştırması gerekir. Tıbbi tedavi hataları aşağıdaki hususlarda olmaktadır. 1.Doktorun meslek ve sanatta acemiliği 2.Hastaya kasıtlı olarak zarar vermiş olması 3.Hasta ve Doktor arasındaki sözleşmeye aykırı hareket edilmesi 4.Yanlış veya tehlikeli muayenenin neticesinde hastanın ... Devamını Oku »

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmelik Değişikliği

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 11/8/2005 tarihli ve 25903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Yıllık ortalama yatak doluluk oranı dikkate alınarak her yüz elli dolu yatak için ... Devamını Oku »

Özel Hastaneler Yönetmelik Değişikliği

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Faaliyet izin belgesinde yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarında bu Yönetmeliğe göre gerekli uzman tabip bulundurmadığı ... Devamını Oku »

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmelik Değişikliği

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12/D maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e), (f) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ... Devamını Oku »

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 2 nci madde kapsamındaki tüm sağlık kurumlarında, hasta ve çalışan güvenliği için güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanmasına, hizmet sunumunda kalitenin artırılmasına, sağlık kurumunda hasta ve ... Devamını Oku »

Danıştay’dan ‘Tam Gün’le ilgili hukuk tarihine geçecek karar

Danıştay, Tam Gün Yasası ile ilgili çok tartışılacak bir karara imza attı. Danıştay 5. Dairesi, Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Temmuz’da yapılan basın açıklamasının, ‘kesin ve yürütülmesi zorunlu düzenleyici işlem niteliği taşıdığı’ gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Açıklamayla ilgili, ‘içinde yaptırım tehdidi bulunan emredici ve zorlayıcı nitelik taşıdığı’ ileri sürüldü. Danıştay, ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates