19 Ocak 2018, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Sicil Amirleri Yönetmeliği

Etiket Arşivi: Sicil Amirleri Yönetmeliği

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Kaldırılması

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 18/6/2007 tarihli ve 26556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik ... Devamını Oku »

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 6/9/1990 tarihli ve 20627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özel Çevre ... Devamını Oku »

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması

BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 27/4/1995 tarihli ve 22270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı ... Devamını Oku »

Çevre ve Orman Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI SİCİL  AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 3/11/2006 tarihli ve 26335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı ... Devamını Oku »

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 4/2/2005 tarihli ve 25717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının ... Devamını Oku »

Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması

ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 22/1/2004 tarihli ve 25354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ... Devamını Oku »

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/6/2000 tarihli ve 24080 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı ... Devamını Oku »

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 20/12/1994 tarihli ve 22147 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Meteoroloji ... Devamını Oku »

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bağlı Kuruluşları Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU VE BAĞLI KURULUŞLARI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 26/6/1998 tarihli ve 23384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bağlı Kuruluşları Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde ... Devamını Oku »

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 6/4/2001 tarihli ve 24365 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 ... Devamını Oku »

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 23/7/2009 tarihli ve 27297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür. Devamını Oku »

Karayolları Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 24/10/2009 tarihli ve 27386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür. Devamını Oku »

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 24/9/1991 tarihli ve 21001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini ... Devamını Oku »

Hazine Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 29/5/1995 tarihli ve 22297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. Aranan Kelimeler:hazine ... Devamını Oku »

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 21/5/2005 tarihli ve 25821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates