18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Sınav Yönetmeliği

Etiket Arşivi: Sınav Yönetmeliği

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

19 Nisan 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29331 YÖNETMELİK Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından güz ve bahar yarıyılları ile yaz döneminde yürütülen lisansüstü ... Devamını Oku »

İstanbul Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelik Değişikliği

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 21/1/2009 tarihli ve 27117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. ... Devamını Oku »

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmelik Değişikliği

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 30/11/2008 tarihli ve 27070 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ... Devamını Oku »

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Değişikliği

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 24/7/2011 tarihli ve 28004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Ders kaydını ... Devamını Oku »

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sınav Yönetmeliği

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinde eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı yükseköğretim programlarında önlisans, lisans, veteriner hekimliği, diş hekimliği ... Devamını Oku »

Bartın Üniversitesi Sınav Yönetmeliği

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bartın ... Devamını Oku »

Mustafa Kemal Üniversitesi Sınav Yönetmeliği

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte, yüksekokul, devlet konservatuvarı ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarını belirlemektir. Kapsam              ... Devamını Oku »

Sinop Üniversitesi Sınav Yönetmeliği

SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesindeki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı yükseköğretim programlarında önlisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin ... Devamını Oku »

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Sınav Yönetmeliği Değişikliği

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3 – Abant İzzet Baysal Üniversitesi meslek yüksekokullarından veya başka ... Devamını Oku »

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sınav Yönetmeliği

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesinde önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ticaret Üniversitesine ... Devamını Oku »

Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmelik Değişikliği

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 29/12/2003 tarihli ve 25331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir. ... Devamını Oku »

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelik Değişikliği

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK              MADDE 1 – 29/12/2009 tarihli ve 27447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.              “Başvuru için ... Devamını Oku »

Fatih Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelik Değişikliği

FATİH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/4/2009 tarihli ve 27201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. ... Devamını Oku »

Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmelik Değişikliği

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 24/7/2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Öğrencinin, sağlık ... Devamını Oku »

Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelik Değişikliği

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 29/8/2004 tarihli ve 25568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “6) ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates