19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: sosyal sigortalar

Etiket Arşivi: sosyal sigortalar

5282 Sayılı Kanun

SOS. SİG. K., TARIM İŞÇİLERİ SOS. SİG. K., ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOS. SİG. KURUMU K. İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOS. SİG. K. KAPSAMINDA ÖDENEN GELİR VE AYLIKLARDA 2005 YILINDA YAPILACAK ARTIŞLAR HAK. KANUN Kanun Numarası : 5282 Kanun Kabul Tarihi : 30/12/2004 Yayımlandığı ... Devamını Oku »

4947 Sayılı Kanun

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLATI KANUNU Kanun No : 4947 Kabul Tarihi : 16/07/2003 Resmi Gazete Tarihi: 24/07/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25178 BİRİNCİ KISIM : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLATININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, TANIMLAR VE KURULUŞ AMAÇ Madde 1 – (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad) TANIMLAR Madde ... Devamını Oku »

5458 Sayılı Kanun

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5458 Kanun Kabul Tarihi : 22/02/2006 Resmi Gazete Tarihi : 04/03/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26098 Madde 1 – 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre takip edilen, mülga 7/12/2004 tarihli ve ... Devamını Oku »

2828 Sayılı Kanun

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU Kanun Numarası: 2828 Kabul Tarihi: 24/05/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/05/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18059 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE GENEL ESASLAR AMAÇ: Madde 1 – Bu Kanunun amacı; korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve diğer kişilere ... Devamını Oku »

5579 Sayılı Kanun

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5579 Kanun Kabul Tarihi : 01/02/2007 Resmi Gazete Tarihi : 10/02/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26430 Madde 1 – 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendine ... Devamını Oku »

5561 Sayılı Kanun

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5561 Kanun Kabul Tarihi : 12/12/2006 Resmi Gazete Tarihi : 16/12/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26378 Madde 1 – 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 66 ncı maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde ... Devamını Oku »

5698 Sayılı Kanun

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5698 Kanun Kabul Tarihi : 16/10/2007 Resmi Gazete Tarihi : 23/10/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26679 Madde 1 – 17/7/1964 tarihli ve 506 ... Devamını Oku »

4784 Sayılı Kanun

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE GELİR VEYA AYLIK ALMAKTA OL Kanun No: 4784 Kabul Tarihi : 08/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 15/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24994 ... Devamını Oku »

5073 Sayılı Kanun

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf Ve Sanatkârlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına Ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir Veya Aylık Almakta Olanların Gelir Ve Aylıklarında Artış Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun Numarası: 5073 Kabul ... Devamını Oku »

4759 Sayılı Kanun

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALA Kanun No: 4759 Kabul Tarihi : 23/05/2002 Resmi Gazete Tarihi: 01/06/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24772 Madde 1 ... Devamını Oku »

5264 Sayılı Kanun

SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası:5264 Kanun Kabul Tarihi:02/12/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi:11/12/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:25667 Madde 1 – 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesinin (E) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir. Yabancı ülkeye gönderilenlerin tedavi süresi iki yılı geçemez. Bu süre içerisinde ... Devamını Oku »

5386 Sayılı Kanun

SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5386 Kanun Yayım Tarihi : 02/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 09/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25870 Madde 1 – 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 121 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Ölüm geliri ve aylıklarından yapılan yersiz ödeme ... Devamını Oku »

4958 Sayılı Kanun

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU Kanun No : 4958 Kabul Tarihi : 29/07/2003 Resmi Gazete Tarihi: 06/08/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25191 BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ VE TANIMLAR KURULUŞ Madde 1 – (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. mad) TANIMLAR Madde 2 – (Mülga madde : 16/05/2006-5502 S.K./43. ... Devamını Oku »

5510 Sayılı Kanun

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kanun Kabul Tarihi : 31/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 16/06/2006 Resmi Gazete Saysı : 26200 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; ... Devamını Oku »

5754 Sayılı Kanun

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5754 Kanun Kabul Tarihi: 17/04/2008 Resmi Gazete Tarihi : 08/05/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26870 Madde 1 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates