18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Sözleşme Örnekleri

Etiket Arşivi: Sözleşme Örnekleri

Sözleşme

İki veya daha çok kişinin, aralarında bir hukuki bağ yaratmak, bu bağı değiştirmek veya ortadan kaldırmak amacıyla, karşılıklı ve birbirine uygun iradelerini beyan ederek yaptığı hukuki işlem; akit. Devamını Oku »

İş Yeri Kira Sözleşmesi Örneği

İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMESİ Dairesi : Beyoğlu Mahallesi : Hüseyinağa Sokağı ve numarası : Hamalbaşı Cad. No: no’lu dükkanlar Kiralanan Şeyin Cinsi : İşyeri Kiraya Verenin adı, Soyadı ve İkametğahı : Kiracının adı, Soyadı ve İkametğahı : …… Ticaret Limited Şirketi İstiklal Cad. Beyoğlu – İSTANBUL Bir Senelik Kira Karşılığı ... Devamını Oku »

Devre Mülk Satış Sözleşmesi Örneği

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta …………………………….. A.Ş ile, diğer tarafta ………………………..arasında aşağıdaki koşullarla bir “Devre Mülk Satış Sözleşmesi” yapılmıştır. İş bu sözleşmede, satıcı taraf “şirket” olarak, devre mülk sahibi “alıcı” olarak anılacaktır. MADDE 1- Şirket tarafından (…………………………………….) adresinde yapılacak (………….) Tatil Köyünde alıcıya devre mülk hakkı tanınacaktır. Mülk sahibinin ... Devamını Oku »

Devremülk Sözleşmesi Örneği

D E V R E M Ü L K S Ö Z L E Ş M E S İ İş bu sözleşmenin altında adları, soyadları ve adresleri ile imzaları bulunan kişiler (aşağıda “Devre Mülk Hakkı Sahibi” ve “Ortak Malik” olarak anılacaktır.), aşağıdaki şartlarla müştereken bir devre mülk sözleşmesi düzenlemişlerdir. I.GENEL ... Devamını Oku »

İnşaat Sözleşmesi Örneği

İSTİSNA (İNŞAAT) SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta ……………. adresinde bulunan ……………………………….. ile diğer tarafta …………… adresinde bulunan ………….. arasında aşağıdaki maddede yazılı şartlar dahilinde işbu inşaat sözleşmesi akdolunmuştur. Taraflardan ………………………. İş Sahibi sıfatıyla, ……… ise yüklenici sıfatıyla anılacaktır. 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU İş sahibi tarafından ………….. adresindeki ……… parsel üzerinde yaptırılacak ... Devamını Oku »

Araç Satış Sözleşmesi Örneği

OTOMOBİL SATIŞ SÖZLEŞMESİ    Bir tarafta …………………….. adresinde mukim satıcı ………………., diğer tarafta …………………… adresinde mukim alıcı …………….. arasında akdedilen otomobil satış sözleşmesidir. Buna göre aşağıda cinsi ve evsafı yazılı araç Satıcı tarafından alıcıya satılmıştır.   Satılan Aracın Kimliği ;   Plaka : Cinsi : Markası ve tipi : Modeli ... Devamını Oku »

Ödünç Sözleşmesi Örneği

Ö D Ü N Ç S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1- TARAFLAR : Bir tarafta ………………………………………..adresinde ikamet eden ………………….. ile, diğer tarafta …………………………………………….. adresinde ikamet eden …………………… arasında aşağıdaki koşullarla bir ödünç sözleşmesi akdolunmuştur. İşbu sözleşmede ; ………………………“ödünç veren” ……………………….“ödünç alan” olarak anılacaktır. Madde ... Devamını Oku »

Trampa Sözleşmesi Örneği

T R A M P A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1- TARAFLAR : Bir tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ……. …………. ile, diğer tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ………… ………………. arasında aşağıdaki koşullarla bir trampa sözleşmesi akdolunmuştur. Madde 2- KONU : İş bu ... Devamını Oku »

Vedia Sözleşmesi Örneği

V E D İ A S Ö Z L E Ş ME S İ Madde 1- TARAFLAR : Bir tarafta ……………………………………. adresinde ikamet eden ………………….. ile diğer tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ……………….. arasında aşağıdaki koşullarla bir vedia sözleşmesi akdolunmuştur. İşbu sözleşmede ; …………………” saklatan “, …………………” saklayan ” olarak ... Devamını Oku »

Anonim Şirket Kuruluş Sözleşmesi Örneği

…………….. SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS MUKAVELESİ BİNİNCİ BÖLÜM KURULUŞ- KURUCULAR-UNVAN-MERKEZ-MEVZU-SÜRE KURULUŞ: MADDE 1- İkinci maddede ad ve soyadları ile ikametgahları yazılı kurcular tarafından Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş sistemine göre bir anonim şirket kurulmuştur. KURUCULAR : MADDE 2- Şirketin kurucuları; 1-……………………………. T.C. tebaasında 2-……………………………. T.C. tebaasında 3- …………………………… T.C. ... Devamını Oku »

İnşaat Tip Sözleşmesi Örneği

-İNŞAAT TİP SÖZLEŞMESİ- 1- TARAFLAR : Bir taraftan ………………………….. ( aşağıda İŞVEREN olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ………………………..  (aşağıda YÜKLENİCİ olarak anılacaktır ) arasında aşağıdaki şartlarla işbu  sözleşme aktolunmuştur. Tarafların kanuni tebligat adresleri aşağıdadır. İŞVEREN :                                                                    YÜKLENİCİ : ADRES:                                                                          ADRES : TEL:                       FAX:                                                TEL :                   FAX : 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU ... Devamını Oku »

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ Bir taraftan: A………………….. Adres:……………. ile, Diğer taraftan: B………………….. Adres:……………. Bir kat karşılığı re’sen tanzim satış vaadi ve inşaat mukavelesi aktedilmiştir. İşbu mukavelede A……….. (Müteahhit) , B ……….’de (arsa varisi/varisleri olarak) olarak anılacaktır. 1- Arsa sahibi maliki bulunduğu ……………. Mah. ………………….Cad.’de kain ve tapunun İstanbul, ……………….Mah. … ... Devamını Oku »

Bayilik Sözleşmesi

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan ……………. adresinde mukim …………. San. ve Tic. A.Ş. (Bundan sonra ŞİRKET diye anılacaktır.) ile diğer yandan ………. adresinde mukim ……………. Tic. Ltd.Şti. (Bundan sonra BÖLGE BAYİİ diye anılacaktır.) aşağıdaki şartlarda bir bayilik sözleşmesi imzalamışlardır. MADDE 1- ANLAŞMANIN KONUSU : Münhasıran şirket tarafından piyasaya ……….. marka ve ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates