18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: tck

Etiket Arşivi: tck

4744 Sayılı Kanun

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 4744 Kabul Tarihi : 06/02/2002 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/2002 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24676 Madde 1 – 01/03/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 159 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir seneden altı seneye kadar ağır hapis” ibaresi “bir ... Devamını Oku »

5795 Sayılı Kanun

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5795 Kanun Kabul Tarihi : 30/07/2008 Resmi Gazete Tarihi : 01/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26954 Madde 1 – 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 27 nci Maddesinin (f) ... Devamını Oku »

5328 Sayılı Kanun

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5328 Kanun Kabul Tarihi: 31.03.2005 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2005 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25772 Mükerrer Madde 1 – (1) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 59.- (1) İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına ... Devamını Oku »

5739 Sayılı Kanun

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5739 Kanun Kabul Tarihi : 26/02/2008 Resmi Gazete Tarihi : 01/03/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26803 Madde 1 – 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununa aşağıdaki ek 10 uncu madde eklenmiştir. “Ek Madde 10 – Bu Kanunda ve diğer ... Devamını Oku »

5841 Sayılı Kanun

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5841 Kanun Kabul Tarihi : 25/02/2009 Resmi Gazete Tarihi : 14/03/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27169 Madde 1 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait ... Devamını Oku »

5219 Sayılı Kanun

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 5219 Kabul Tarihi: 14/07/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/07/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25529 Madde 1 – 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 432 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 432 – Yukarıdaki maddelerde yazılı cürümlerden birinin faili, kaçırdığı veya ... Devamını Oku »

4963 Sayılı Kanun

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No : 4963 Kabul Tarihi : 30/07/2003 Resmi Gazete Tarihi: 07/08/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25192 Madde 1 – 01/03/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 159 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir seneden” ibaresi “altı aydan” şeklinde ve son fıkrası da ... Devamını Oku »

4771 Sayılı Kanun

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No: 4771 Kabul Tarihi: 03/08/2002 Resmi Gazete Tarihi: 09/08/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24841 Madde 1 – (Mülga madde: 14/07/2004 – 5218 S.K./1.mad) *1* Madde 2 – A) Türk Ceza Kanununun 159 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Birinci fıkrada sayılan organları veya kurumları tahkir ... Devamını Oku »

5560 Sayılı Kanun

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5560 Kanun Kabul Tarihi : 06/12/2006 Resmi Gazete Tarihi : 19/12/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26381 Madde 1 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesine sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra ... Devamını Oku »

4928 Sayılı Kanun

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No : 4928 Kabul Tarihi : 15/07/2003 Resmi Gazete Tarihi: 19/07/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25173 Madde 1 – 01/03/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 453 üncü maddesinde yer alan “dört yıldan sekiz yıla kadar” ibaresi “sekiz yıldan oniki yıla kadar” şeklinde ... Devamını Oku »

4806 Sayılı Kanun

TÜRK CEZA KANUNU İLE HAPİSHANE VE TEVKİFHANELERİN İDARESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 4806 Kabul Tarihi : 05/02/2003 Resmi Gazete Tarihi: 10/02/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25020 (Mük.) Madde 1 – 01/03/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen ikinci “bir” ... Devamını Oku »

5237 Sayılı Kanun

TÜRK CEZA KANUNU Kanun Numarası: 5237 Kabul Tarihi: 26/09/2004 Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 12/10/2004 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 25611 BİRİNCİ KİTAP: GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM : TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI BİRİNCİ BÖLÜM : TEMEL İLKELER VE TANIMLAR CEZA KANUNUNUN AMACI Madde 1 – (1) Ceza Kanununun amacı; kişi ... Devamını Oku »

5106 Sayılı Kanun

TÜRK CEZA KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası: 5106 Kabul Tarihi: 04/03/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/02/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25401 Madde 1 – 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 1. – 31.12.1987 tarihinden evvel işlenmiş suçlarla ilgili ... Devamını Oku »

5759 Sayılı Kanun

TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5759 Kanun Kabul Tarihi : 30/04/2008 Resmi Gazete Tarihi : 08/05/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26870 Madde 1 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 301 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti ... Devamını Oku »

5252 Sayılı Kanun

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 – (1) Bu Kanunun amacı, 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe konulmasına ilişkin usul ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates