19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: yargıtay

Etiket Arşivi: yargıtay

Yeni Yargıtay Üyeleri

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Karar Tarihi : 18.01.2010 Karar No : 55 Yargıtay’da boş bulunan 34 (otuzdört) üyelik için gizli oyla yapılan seçim sonucunda, 1- Ankara Hâkimi 20865 Hacı Hüseyin ÜNALDI 2- Ankara C.Başsavcısı 21948 Hüseyin BOYRAZOĞLU 3- Kadıköy Hâkimi 21984 Aysel KOÇAK 4- Sarıyer Hâkimi 23080 Mehmet ... Devamını Oku »

Yargıtay’dan emsal karar: Banka, avukatlık ücretini tüketiciye yansıtamaz

Yargıtay’dan emsal karar: Banka, avukatlık ücretini tüketiciye yansıtamaz

Tüketici mahkemesinin, kullandığı konut kredisi için kendisinden 2 bin 425 lira haksız ve yersiz kesinti yapıldığını belirten tüketicinin ipoteğin tesisi ve fekki (kaldırılması) için ödediği 247 lira 80 kuruşun iade edilmemesini öngören kararı Yargıtay’dan döndü. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, ipotek tesisi ve fekki işlemleri için sunulan avukat serbest meslek makbuzunun ... Devamını Oku »

Yargıtay: kıdem tazminatı, ücret ve yıllık izin alacağı belirsiz alacak değil.

Yargıtay: kıdem tazminatı, ücret ve yıllık izin alacağı belirsiz alacak değil.

2010’dan sonra Anayasa değişiklikleri ile kurulan ve iş davalarına bakmakla görevlendirilen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, yıllardır devam eden bir uygulamaya son verdi. Daire, ‘kıdem tazminatı, ücret, asgari geçim indirimi ile yıllık izin alacaklarının belirsiz alacak olmadığı’nı, dolayısıyla belirli bir miktar belirtmeden açılan davaların, ‘hukuki yarar’ yokluğundan reddedilmesi gerektiğine hükmetti. Bu ... Devamını Oku »

4929 Sayılı Kanun

YARGITAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No : 4929 Kabul Tarihi : 15/07/2003 Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25176 Madde 1 – 04/02/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 31 – Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ile ... Devamını Oku »

Yargıtay Personel alıyor

Yargıtay Personel alıyor

Yargıtay Başkanlığı’na alınacak personel için Kpss en az 50 puan almış olanlar başvurabilecek maaşlar 3.732,48 Türk Lirası… Yargıtay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Başvuruları 03/11/2014-07/11/2014Cuma günü saat 18.00’e kadar yapılacaktır. 2014-KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir. Üniversitelerin en az 4 yıl süre ... Devamını Oku »

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti

YARGITAY Beşinci Hukuk Dairesi E: 2013/8253 K: 2013/9825 T: 16.05.2013   Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Kamulaştırılan Taşınmazın İdare Adına Tescili Özet: Taşınmaz üzerindeki yapıların değeri tespit edilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığının değerlendirme yılı olan 2012 yılına ait Yapı Yaklaşık Birim Maliyet Fiyatlarına göre bulunan m2 bedelleri, bir sonraki yıl ocak ayı ... Devamını Oku »

Tahkim Şartının Defi Olarak İleri Sürülebilmesi

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2004/189 E.N , 2004/9234 K.N. İlgili Kavramlar TAHKİM ŞARTININ DEFİ OLARAK İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ Özet TAHKİM ŞARTI, NE GÖREVE İLİŞKİN BİR DAVA ŞARTI, NE BİR İLK İTİRAZ, NE DE USUL HUKUKU YÖNÜNDEN TEKNİK ANLAMDA BİR İTİRAZ İLE İLGİLİ OLMAYIP, BUNA DAYANILMASI BİR SAVUNMA (DEF’İ) NEDENİDİR. SAVUNMA NEDENLERİ ... Devamını Oku »

Bekletici Sorun

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2004/10-96 E.N , 2004/121 K.N. İlgili Kavramlar BEKLETİCİ SORUN İçtihat Metni Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Vahidettin B….’in 3167 sayılı Yasanın 4814 sayılı Yasa ile değişik 16/1. maddesi uyarınca 13.000.000.000 lira ağır para cezasıyla cezalandırılmasına, aynı Yasanın 16/3. maddesi gereğince sanığın takdiren 1 yıl süre ... Devamını Oku »

Manevi Tazminat-Şikayet Hakkı

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi 2004/4227 E.N , 2004/4724 K.N. İlgili Kavramlar MANEVİ TAZMİNAT ŞİKAYET HAKKI Özet ELİNDE ŞİKAYET VEYA BAŞVURUYU DESTEKLEYEN EMARE (BELİRTİ) BULUNAN KİŞİ, ŞİKAYET HAKKINI KULLANABİLİR. BÖYLE BİR DURUMDA, ŞİKAYETTE BULUNAN KİŞİ BORÇLAR KANUNU 49. MADDESİ GEREĞİNCE MANEVİ TAZMİNATLA SORUMLU TUTULAMAZ. İçtihat Metni Taraflar arasında görülen dava sonucunda ... Devamını Oku »

İhtiyaçtan Tahliye Kararı Verilebilmesi

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi 2004/2575 E.N , 2004/2693 K.N. Özet İHTİYAÇTAN TAHLİYE KARARI VERİLEBİLMESİ KİRALANANIN OLDUĞU GİBİ KULLANILMASINA BAĞLIDIR. MAHALLİNDE YAPILAN KEŞİFTE BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, MAHKEMECE İHTİYAÇTAN TAHLİYE KARARI VERİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR. İçtihat Metni Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla ... Devamını Oku »

Alacak Davası-Murisin İradesi

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi 2004/12296 E.N , 2004/13423 K.N. İlgili Kavramlar ALACAK DAVASI MURİSİN İRADESİ Özet DAVA KONUSU SÖZLEŞMEDE, DAVALIYA KARŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAZANDIRMA, VASİYET BENZERİ KENDİNE ÖZGÜ BİR KAZANDIRMADIR. DAVALININ KABULÜNÜ GEREKTİREN BİR BAĞIŞLAMA OLMADIĞINDAN İŞLEM ŞEKLE BAĞLI TUTULMAMIŞTIR. İçtihat Metni Dava dilekçesinde 4,336.000.000 lira alacağın faiz ve masraflarla birlikte ... Devamını Oku »

Öldürme Kastı Olmaksızın Müessir Fiil

YARGITAY 1. Ceza Dairesi 2005/2096 E.N , 2005/4144 K.N. İlgili Kavramlar LEHE KANUN UYGYLAMASI ÖLDÜRME KASTI OLMAKSIZIN  MÜESSİR FİİL Özet TCK.NUN 452/2. MADDESİNDE BELİRTİLEN CEZANIN ÜST SINIRININ 24 YIL AĞIR HAPİS OLDUĞU DİKKATE ALITIDIĞINDA DAVAYA DEVAMLA HÜKÜM KURULMASI GEREKİRKEN 4616 SAYILI KANUN’UN YANLIŞ YORUMLANARAK DAVANIN TECİLİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR. ... Devamını Oku »

Suçun Manevi Unsurları

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2004/6-221 E.N , 2005/38 K.N. İlgili Kavramlar SUÇUN MANEVİ UNSURLARI İçtihat Metni Sahtecilik ve dolandırıcılık suçu sanıklarından Sadık C…..’un TCY.nın 342/1 ve 59. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay ağır hapis, TCY.nın 503/1, 522, 59/2 ve 647 sayılı Yasanın 4. maddeleri uyarınca 362.736.110 lira ağır para ... Devamını Oku »

Vakıf Senedinde Değişiklik

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2005/2805 E.N , 2005/5652 K.N. İlgili Kavramlar VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK Özet VAKIF HUKUKUNDA ESAS OLAN KURULUŞ İRADESİNİN KORUNMASIDIR. 5072 SAYILI YASANIN 2/D MADDESİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREV UNVANLARINI KULLANARAK DERNEK VE VAKIF ORGANLARINDA GÖREV ALAMAYACAĞI HÜKME BAĞLANDIĞINDAN VAKIF SENEDİNDE BU GÖREV UNVANLARI YERİNE GÖREVLİLERİN ADLARININ YAZILMASI BİÇİMİNDE ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates