18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Yargıtay Kararı

Etiket Arşivi: Yargıtay Kararı

Ön İncelemeden sonra delil için süre verilmelidir

Ön İncelemeden sonra delil için süre verilmelidir

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/19722 K. 2014/2004 T. 6.2.2014 DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, taraflarca temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Davalı, davaya süresinde cevap vermemiş, ön inceleme duruşmasına katılmış, bu duruşmada delil ... Devamını Oku »

Satılan Aracın Devrinin Alınmaması Sebebiyle Çıkan Vergi

Satılan Aracın Devrinin Alınmaması Sebebiyle Çıkan Vergi

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/10002 KARAR: 2014/6350 Davacı B… tarafından, davalı …Defterdarlığı aleyhine 29/03/2012 gününde verilen dilekçe ile tespit ve trafik tescil kaydının silinmesi istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 11/04/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar ... Devamını Oku »

İradi Vekalette Hazine Vekalet Ücretine Mahkum Edilmesi

İradi Vekalette Hazine Vekalet Ücretine Mahkum Edilmesi

YARGITAY 3. Ceza Dairesi Esas: 2014/9218 Karar: 2014/32172 YARGITAY 3. Ceza Dairesi Esas: 2014/9218 Karar: 2014/32172 Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Sanık müdafiinin temyiz itirazının vekalet ücretine hasren olduğu kabul edilerek yapılan incelemede; Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak; Kanunda vekilin ve müdafiinin vekaletname ... Devamını Oku »

Hükmün Tefhimi-Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliğinden Başlayacağı

Hükmün Tefhimi-Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliğinden Başlayacağı

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2013/20237 K. 2014/15776 T. 01.07.2014 * TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI (Kısa Kararda Hükmün Tüm Unsurları Yer Alsa Bile Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliğinden Başlayacağı – Tarafların Gerekçeli Karar Tebliğ Edilmeden Önce Süre Tutum Veya Gerekçeli Dilekçe Sunmak Suretiyle Kararı Temyiz Ettikleri Hallerde Dahi Kararın Gerekçesini ... Devamını Oku »

Belirsiz Alacak Davası Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2011/47206 K. 2011/39092 T. 24.10.2011 DAVA : Davacı vekili, davacı isçinin 6772 sayılı Yasadan kaynaklanan ödenmeyen ilave tediye alacağının davalı işverenden tahsiline karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için ... Devamını Oku »

FAZLASI SAKLI TUTULAN HAKLAR

KISMİ DAVADAN FERAGAT FAZLASI SAKLI TUTULAN HAKLAR ÖZET: Kısmi davadan feragat edilmiş olması; kısmi dava açılırken fazlaya ilişkin hakların saklı kaldığı beyan edilerek ilerde talep edilecek bakiye alacakta da feragat edildiği anlamında değildir. Y.HGK. E:2012/21-736 K:2012/262 T:20.02.2012 (..Dava 16.09.1996 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu %32 oranında sürekli iş görmezlik ... Devamını Oku »

ANTREPO ÜCRETİ YARGITAY KARARI

TAŞIMA HUKUKU MALIN YERİNDE TESLİMİ ANTREPO ÜCRETİ ÖZET: Fransa’dan Türkiye’ye taşınan eşyanın taşınmasına CMR kuralları uygulanacaktır. Gönderilen malın gümrükte değil yerinde teslim edileceği belirlendiğinden, gönderilenin antrepo ücretinden sorumlu olacağı düşünülmez. Y.11. HD E:2013 / 11320 K:2013 /15946 T:18.9.2013 Davacı vekili, davalının ithal ettiği emtianın 19.06.2003 tarihinde müvekkilinin antreposuna alındığını, 19.06.2003 ... Devamını Oku »

İCRA MAHKEMESİNİN ZAMANAŞIMINI RESEN DİKKATE ALAMAYACAĞI

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/2298 KARAR: 2014/4169 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği ... Devamını Oku »

KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ

23. Hukuk Dairesi 2011/48 E. , 2011/2 K. KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ, “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki üyelikten ihraç kararının İptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. Davacı vekili, müvekkilinin ... Devamını Oku »

Taşınmazın İçi Gezilmeden Yapılan Kıymet Takdiri Yargıtay Kararı

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/12240 KARAR: 2013/17230 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği ... Devamını Oku »

Yoksulluk Nafakası – Eşin Ekonomik Durumunun İyi Olması

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2012/13502 KARAR NO. 2013/207 KARAR TARİHİ. 14.1.2013 * YOKSULLUK NAFAKASI ( Davalı Kadının Bir Arsası ve Bir Kooperatif Hissesi İle Aylık 1400 TL Gelirinin Bulunduğunun Delillerden ve Yapılan Zabıta Soruşturmasından Anlaşıldığı/Zabıta Soruşturmasına Davalı Tarafça Karşı Çıkılmadığı – İsteğin Reddi Gerektiği ) * BOŞANMA ... Devamını Oku »

Evlenmeye İzin

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi 2003/7198 E.N , 2003/8271 K.N. İlgili Kavramlar EVLENMEYE İZİN Özet EVLENMESİNE İZİN İSTENENİN VESAYET ALTINDA, DÜZENLİ AİLE YAŞAMI OLMAYAN, AKRABALARI TARAFINDAN BAKILAN VE EVLENMEKLE BAŞKALARININ YARDIMINA BAĞIMLI OLMAKTAN KURTULACAK KİŞİ OLMASI DİKKATE ALINARAK EVLENME İSTEĞİNİN KABULÜ GEREKİR. İçtihat Metni Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli ... Devamını Oku »

Dolandırıcılık Hakkında Karar

YARGITAY 11. Ceza Dairesi 2004/4912 E.N , 2004/7003 K.N. İlgili Kavramlar DOLANDIRICILIK Özet DOLANDIRICILIK SUÇUNUN OLUŞABİLMESİ İÇİN, FAİLİN BİR KİŞİYİ KANDIRABİLECEK NİTELİKTE HİLE VE DESİSELERLE HATAYA DÜŞÜRÜP, ONUN VEYA BAŞKASININ ZARARINA, KENDİSİ VEYA BAŞKASININ YARARINA HAKSIZ BİR ÇIKAR SAĞLAMASI GEREKİR. HİLE NİTELİKLİ BİR YALANDIR. DESİSE İSE, MADDİ NİTELİKTEKİ FİİL VE ... Devamını Oku »

Ceza Kararnamesi-İtiraz

YARGITAY 2. Ceza Dairesi 2004/17368 E.N , 2004/19528 K.N. İlgili Kavramlar CEZA KARARNAMESİ İTİRAZ Özet YAPILAN İTİRAZ ÜZERİNE CEZA KARARNAMESİNİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİĞİNE GÖRE, İTİRAZI KALDIRAN MERCİİN İTİRAZIN KONUSU HAKKINDA DA BİR KARAR VERMESİ GEREKİR. İçtihat Metni Tehlikeli araç kullanmak suçundan sanık ….’ın TCK.nın 565/72, 647 sayılı Kanunun 4. maddeleri ... Devamını Oku »

Adam Öldürme-Eksik Soruşturma

YARGITAY 1. Ceza Dairesi 2004/43249 E.N , 2004/3436 K.N. İlgili Kavramlar ADAM ÖLDÜRME EKSİK SORUŞTURMA Özet (765 S. TCK. M. 448) (1412 S. CMUK. M. 237) İçtihat Metni Ayşe’yi kasten öldürmekten sanık Hamdi’nin yapılan yargılanması sonunda: Beraatine ilişkin (İzmir Altıncı Ağır Ceza Mahkemesi)nden yerilen 27.12.2002 gün ve 171/423 sayılı hükmün ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates