18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: yargıtay kararları

Etiket Arşivi: yargıtay kararları

İstirdat Davası Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İstirdat Davasıdır. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim …/…/… tarihinde noterde düzenlenen belge ile davalı şahsa … TL borçlanmış ve borcu ödediğine dair ibranameyi …/…/… almıştır. 2-) Davalı kötüniyetli olarak, karşılığı ödenen noter senedini icra takibine koymuş ve müvekkilimle ilgisi olmayan adreslere ... Devamını Oku »

Alacağın Temliki Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2004/3035 K. 2004/4522 T. 1.3.2004 • ALACAĞIN TEMLİKİ ( Borçlunun Takibin Kesinleşmesinden Sonra Ödediğini Ancak Noterden Tasdikli Veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belge İle Kanıtlayacabileceği ) • TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA ALACAĞIN TEMLİKİ ( Borçlunun Borcu Ödediğini Ancak Noterden Tasdikli Veya İmzası İkrar Edilmiş Bir ... Devamını Oku »

Fesih Bildirimi

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2004/5522 E.N , 2004/19993 K.N. İlgili Kavramlar FESİH BİLDİRİMİ Özet İŞVEREN FESİH BİLDİRİMİNİ YAZDI OLARAK YAPMAK VE FESİH SEBEBİNİ AÇIK VE KESİN BİR ŞEKİLDE BELİRTMEK ZORUNDADIR. İçtihat Metni Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı ... Devamını Oku »

Irza Geçme-Mağdurun Rızası

YARGITAY 5. Ceza Dairesi 2004/5482 E.N , 2004/6274 K.N. İlgili Kavramlar IRZA GEÇME MAĞDURUN RIZASI Özet KENDİNE YÖNELİK EYLEMLERİN UMUMİ YERLERDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE RAĞMEN MAĞDURUN KİMSEDEN YARDIM İSTEMEMESİ, HER SEFERİNDE SANIK İLE BU YERLERE GİTMEYİ SÜRDÜRMESİ, UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN VE TESELSÜL EDEN EYLEMLERİ EN YAKINLARINA DAHİ SÖYLEMEMESİ, ANNESİNİN SIKIŞTIRMASI ÜZERINE ... Devamını Oku »

Sarkıntılık Suçu

YARGITAY 5. Ceza Dairesi 2002/5858 E.N , 2004/188 K.N. Özet SANIĞIN MAĞDURELERE MÜTEADDİT DEFALAR SÖZ ATTIĞI, EYLEMLERİNİN SIRNAŞIKÇA HAL ALDIĞININ SÜBUTA ERDİĞİ MAHKEMECE DE KABUL EDİLDİĞİNDEN SARKINTILIK SUÇU OLUŞMUŞTUR. İçtihat Metni Söz atmak suçundan sanık İsmail’in yapılan yargılanması sonunda; mahkumiyetine dair (Urla Sulh Ceza Mahkemesi)nden verilen 2.3.2000 gün ve 1999/565 ... Devamını Oku »

Hukuki Kesinlik

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2004/3-106 E.N , 2004/133 K.N. İlgili Kavramlar HUKUKİ KESİNLİK SUÇUN UNSURLARININ ARANMASI İçtihat Metni Kaçak orman emvali bulundurmak suçundan sanıklardan Rüstem D…….’nin beraatına, sanık Durmuş K……..’nün ise 6831 sayılı Yasanın 91/5-son, 647 sayılı Yasanın 4. maddeleri uyarınca 5.460.000 lira ağır para cezasıyla cezalandırılmasına, bu cezasının 647 ... Devamını Oku »

Geçit Hakkı

YARGITAY 14. Hukuk Dairesi 2003/8539 E.N , 2004/1840 K.N. İlgili Kavramlar GEÇİT HAKKI HÜKMÜN AÇIK OLMASI Özet YARARINA GEÇİT HAKKI KURULAN TAŞINMAZLAR ARASINDA DA KESİNTİSİZ BAĞLANTI İÇİN GEÇİT HAKKI KURULMALIDIR, YARARINA GEÇİT HAKKI İSTENMEYEN TAŞIN/NAZ LEHİNE GEÇİT HAKKI KURULAMAZ. HÜKÜM FIKRASINDA HANGİ TAŞINMAZ İÇİN NE MİKTAR GEÇİT HAKKI KURULDUĞU AÇIKÇA ... Devamını Oku »

Zapta Karşı Tekeffül

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi 2004/4841 E.N , 2004/14134 K.N. İlgili Kavramlar ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL Özet SATILAN ŞEYİN ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHIS TARAFINDAN, SATIM AKDİ ZAMANINDA MEVCUT BİR HAK SEBEBİ İLE TAMAMEN VEYA KISMEN ZAPT EDİLMESİ HALİNDE SATICI ALICIYA KARŞI SORUMLUDUR. İçtihat Metni Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı ... Devamını Oku »

Tarım Sigortalılığı-Yaşlılık Aylığı

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2004/5511 E.N , 2004/10274 K.N. İlgili Kavramlar TARIM SİGORTALILIĞI YAŞLILIK AYLIĞI Özet DAVANIN YASAL DAYANAĞI OLAN 2926 SAYILI KANUNUN 4/C MADDESİNDE “2022 SAYILI KANUNA GÖRE KENDİSİNE AYLIK BAĞLANANLAR SİGORTALI SAYILMAZLAR” HÜKMÜ YER ALMAKTA İSE DE, BU HÜKÜM YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ VE 2022 SAYILI KANUNDAN AYLIK BAĞLANMAMIŞ OLMAK, ... Devamını Oku »

Kazandırıcı Zamanaşımı-Zilyetlikle Kazanma

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi 2004/5030 E.N , 2004/5627 K.N. İlgili Kavramlar KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİKLE KAZANMA Özet DAVA KONUSU YERİN ÖNCESİ İTİBARİYLE “KUZU ARKACI’ OLUP, BU TÜR YERLER EĞREK VE SIVAT YERLERİ GİBİ KAMUNUN ORTAK KULLANIMINDA BULUNDUĞUNDAN ZİLYETLİK YOLUYLA KAZANILAMAZ. İçtihat Metni … ile Hazine ve K.    Köyü Tüzel Kişiliği aralarındaki ... Devamını Oku »

Ön Alım Davasında Süre

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi 2004/7055 E.N , 2004/7787 K.N. İlgili Kavramlar ÖN ALIM DAVASINDA SÜRE Özet SATIŞ TARİHİ İTİBARİYLE 4722 SAY IH KANUNUN 20. MADDESİ HÜKMÜ GEREĞİNCE ONALIM HAKKI TÜRK KANUNU MEDENİSİ HÜKÜMLERİNE TABİ OLUP, SATIŞI ÖĞRENDİĞİ GÜNDEN İTİBAREN BİR AY VE HER HALDE SATIŞ TARİHİNDEN 10 YIL GEÇMEKLE SONA ... Devamını Oku »

Evlilik Birliğinin Sarsılması

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi 2004/6734 E.N , 2004/7700 K.N. İlgili Kavramlar EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR İçtihat Metni Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davacı vekili tarafından davalı ... Devamını Oku »

Düşük ve Devrikten Emval Temini

YARGITAY 3. Ceza Dairesi 2004/8455 E.N , 2005/3012 K.N. İlgili Kavramlar DÜŞÜK VE DEVRİKTEN EMVAL TEMİNİ Özet SANIĞIN DEVLET ORMANINDAN DEVRİKTEN TEMİN ETTİĞİ EMVALİ KESMEK, PARÇALAMAK ŞEKLİNDE TEZAHÜR EDEN EYLEMİN DE 6831 SAYILI YASANIN 14/B MADDESİNDE YAZILI SUÇUN TAMAMLANMIŞ OLDUĞU KABUL EDİLMELİDİR. İçtihat Metni Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle ... Devamını Oku »

Uzlaşma

YARGITAY 2. Ceza Dairesi 2005/8283 E.N , 2005/19965 K.N. İlgili Kavramlar UZLAŞMA Özet 5271 SAYILI YASA’NIN 253. MADDESİNE GÖRE C. SAVCISI ATILI SUÇUN ŞİKÂYETE BAĞLI OLDUĞUNU BELİRLEMESİ HALİNDE ÖNCE FAİLE UZLAŞMAYI KABUL EDİP ETMEDİĞİNİ SORMASI, SONRA BU DURUMU MAĞDURA BİLDİRİP UZLAŞTIRICI GÖREVLENDİRMESİ, UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA DAVA AÇMASI GEREKİR. SADECE MAĞDURUN UZLAŞMAYI ... Devamını Oku »

İflasın Ertelenmesi

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi 2005/6649 E.N , 2005/10006 K.N. İlgili Kavramlar İFLASIN ERTELENMESİ Özet İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİNİN İLANI HAKKINDA YASADA BİR DÜZENLEME BULUNMASA DA ALACAKLILARIN İRAKLARININ KORUNMASI İÇİN BU TALEBİN İİK’NUN 166/2. MADDESİNDEKİ YÖNTEMLE İLANI GEREKİR. MAHKEMECE ŞİRKETİN AKTİF VE PASİFLERİNİN PİYASA DEĞERİ ÜZERİNDEN HESABI YAPILIP ÖNCE BORCA BATIKLIK TESPİT ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates