19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: yasa

Etiket Arşivi: yasa

1480 Sayılı Kanun

AFET BÖLGELERİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 1480 Kabul Tarihi: 07/09/1971 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/09/1971 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13960 Madde 1 – Afet bölgelerinde İmar ve İskan Bakanlığınca kurulan ve bu Bakanlığın Koordinatörlüğündeki özel afet örgütlerinde fiilen çalışan kamu personeline, bu bölgelerde çalıştıkları sürece, bağlı ... Devamını Oku »

57 Sayılı Kanun

ANADOLU AJANSININ MALLARI VE PERSONELİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 57 Kabul Tarihi: 12/08/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/08/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10582 Madde 1 – Anadolu Ajansı malları Devlet malı sayılır. Bu mallar aleyhine cürüm işleyenler hakkında umumi hükümler dairesinde kovuşturma yapılır. Madde 2 – Anadolu Ajansı personeli Türk ... Devamını Oku »

2876 Sayılı Kanun

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası: 2876 Kabul Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18138 BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KURULUŞ, KISALTMALAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 – Bu Kanunun amacı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşunu, ... Devamını Oku »

2957 Sayılı Kanun

BAZI ASKERİ HASTANELERE DÖNER SERMAYE TAHSİSİNE DAİR KANUN Kanun Numarası: 2957 Kabul Tarihi: 17/11/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/11/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18226 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – Bu Kanun, subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaş emeklileri ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç ... Devamını Oku »

5535 Sayılı Kanun

BAZI KAMU ALACAKLARININ TAHSİL VE TERKİNİNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5535 Kanun Sayısı : 29/06/2006 Resmi Gazete Tarihi : 08/07/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26222 Madde 1- 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. “Geçici Madde 1- Bu Kanun uyarınca mecburi ... Devamını Oku »

3520 Sayılı Kanun

BAZI KANUNLARIN MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3520 Kabul Tarihi: 01/02/1989 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/02/1989 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20076 AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı; hukuki durumda herhangi bir değişiklik yapmamak üzere kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, müessir ve ekonomik ... Devamını Oku »

2968 Sayılı Kanun

BAZI ÖZLÜK İŞLERİYLE İLGİLİ TASARRUFLAR HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 2968 Kabul Tarihi: 02/12/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/12/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18240 Madde 1 – 12 Eylül 1980 tarihinden sonra kurulan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp yeni Bakanlar Kurulu kuruluncaya kadar geçen süre içinde görev alan Bakanlar Kurulu, ... Devamını Oku »

2576 Sayılı Kanun

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 2576 Kabul Tarihi: 06/01/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/01/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17580 TANIM: Madde 1 – Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş genel ... Devamını Oku »

2548 Sayılı Kanun

CEZA EVLERİYLE MAHKEME BİNALARI İNŞASI KARŞILIĞI OLARAK ALINACAK HARÇLAR VE MAHKUMLARA ÖDETTİRİLECEK YİYECEK BEDELLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 2548 Kabul Tarihi: 30/06/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2747 Madde 1 – İcra dairelerince miktar ve kıymeti muayyen olan ilamlı ve ilamsız alacaklardan tahsil olunan paranın %2’si ... Devamını Oku »

2819 Sayılı Kanun

ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN Kanun Numarası: 2819 Kabul Tarihi: 14/06/1935 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/06/1935 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 3036 FASIL I – ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİNİN TEŞKİL MAKSADI, VAZİFE VE SALAHİYETLERİ Madde 1 – Hükmi şahsiyeti haiz olmak ve bütün muamelelerinde bu kanun ile hukuku hususiye ... Devamını Oku »

5147 Sayılı Kanun

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5147 Kanun Kabul Tarihi: 22/04/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 30/04/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25448 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun entegre devre topoğrafyalarının korunmasını, bu alanda rekabet ... Devamını Oku »

3241 Sayılı Kanun

EREĞLİ ŞİRKETİNDEN ALINAN LİMAN, DEMİRYOLU VE MADENLERLE KOZLU VE KİLİMLİ DEMİRYOLLARININ İŞLETİLMESİ VE HAVZADAKİ DENİZ İŞLERİNİN İNHİSAR ALTINA ALINMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3241 Kabul Tarihi: 11/06/1937 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/06/1937 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 3639 Madde 1 – Hükümetle Ereğli Şirketi arasında aktedilip 3146 numaralı kanunla tasdik edilen ... Devamını Oku »

4956 Sayılı Kanun

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Kanun No : 4956 Kabul Tarihi : 24/07/2003 Resmi Gazete Tarihi: 02/08/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25187 ... Devamını Oku »

4538 Sayılı Kanun

EURO’NUN HUKUKİ ARAÇLARA ETKİSİ İLE AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4538 Kabul Tarihi : 24/02/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 27/02/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 23977 AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı, “Avrupa Birliğini Kuran Antlaşma” uyarınca tek para sistemine dahil olan ... Devamını Oku »

5750 Sayılı Kanun

EXPO 2015 İZMİR YÖNLENDİRME KURULUNUN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI, GELİR VE HARCAMALARI İLE DENETİMİ VE TASFİYESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5750 Kanun Kabul Tarihi : 19/03/2008 Resmi Gazete Tarihi : 22/03/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26824 – Mükerrer EXPO 2015 YÖNLENDİRME KURULU Madde 1 – (1) 30/11/2006 tarihli ve 2006/11341 ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates