19 Ocak 2018, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: yasalar

Etiket Arşivi: yasalar

1062 Sayılı Kanun

HUDUTLARI DAHİLİNDE TEBAAMIZIN EMLAKİNE VAZİYET EDEN DEVLETLERİN TÜRKİYE’DEKİ TEBAALARI EMLAKİNE KARŞI MUKABELEİ BİLMİSİL TEDABİRİ İTTİHAZI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 1062 Kabul Tarihi: 28/05/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/06/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 608 Madde 1 – İdari mukarrerat veya fevkalade veya istisnai kanunlarla Türkiye tebaasının hukuku mülkiyetini kısmen veya tamamen ... Devamını Oku »

933 Sayılı Kanun

KALKINMA PLANININ UYGULANMASI ESASLARINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 933 Kabul Tarihi: 28/07/1967 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1967 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12671 Madde 1 – (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı kararı ile.) TEŞVİK VE TANZİM: Madde 2 – Kalkınma Planı ve yıllık ... Devamını Oku »

5176 Sayılı Kanun

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5176 Kabul Tarihi: 25/05/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/06/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25486 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi ... Devamını Oku »

4274 Sayılı Kanun

KÖY OKULLARI VE ENSTİTÜLERİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası: 4274 Kabul Tarihi: 19/06/1942 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25/06/1942 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 5141 BİRİNCİ BÖLÜM : TEŞKİLAT A OKULLAR VE İDARELERİ Madde 1 – (Mülga madde: 27/01/1954 – 6234/12 md.) Madde 2 – (Mülga madde: 27/01/1954 – 6234/12 md.) Madde 3 ... Devamını Oku »

1264 Sayılı Kanun

MADENİ UFAKLIK VE HATIRA PARA BASTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 1264 Kanun Kabul Tarihi: 28/05/1970 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/06/1970 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13512 Madde 1 – Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı memleket ekonomisinin gelişmesine paralel olarak tedavüle gereği kadar madeni para çıkartmaya yetkilidir. Milli ve Milletlerarası önemli ... Devamını Oku »

5445 Sayılı Kanun

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5445 Kanun Kabul Tarihi : 29/12/2005 Resmi Gazete Tarihi : 04/01/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26043 Madde 1. – 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İlçelerde, ... Devamını Oku »

3634 Sayılı Kanun

MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU Kanun Numarası: 3634 Kabul Tarihi: 07/06/1939 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/06/1939 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4234 BİRİNCİ FASIL: UMUMİ HÜKÜMLER Madde 1 – (Değişik fıkra: 28/06/2001 – 4701 S.K./1. md.) Seferberlik ve savaş hali ile bu hallerin henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun ... Devamını Oku »

7279 Sayılı Kanun

MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ İLMİ İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA KURULU TEŞKİLİNE DAİR KANUN Kanun Numarası: 7279 Kabul Tarihi: 18/05/1959 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/05/1959 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10214 Madde 1 – Milli Müdafaa faaliyetlerini ilmin ve tekniğin yardımı ile geliştirmek ve rasyonelleştirmek için alınması muktazi tedbirler hususunda mezkur Vekaletçe istenilecek istişari ... Devamını Oku »

2330 Sayılı Kanun

NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 2330 Kabul Tarihi: 03/11/1980 Resmi Gazete Tarihi: 06/11/1980 Resmi Gazete Sayısı: 17152 AMAÇ Madde 1 – Bu kanunun amacı; barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli olanların bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile ... Devamını Oku »

2866 Sayılı Kanun

ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BAZI BASILI EVRAKIN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA HAZIRLANMASI, BASTIRILMASI VE SATILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 2866 Kanun Kabul Tarihi: 25/07/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/07/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18117 AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün okul ve kurumlarda kullanılan bazı basılı evrakın, ... Devamını Oku »

2903 Sayılı Kanun

PAMUK ISLAHI KANUNU Kanun Numarası: 2903 Kanun Kabul Tarihi: 27/01/1936 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/02/1936 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 3221 Madde 1 – Dokuma fabrikalarının ve dış piyasaların aradıkları vasıflarda pamuk yetiştirmek bakımından İktisat Vekilliğinin mütalaası alındıktan sonra Ziraat Vekilliği gerekli gördüğü bölgelerde ekilecek açık kozalı pamuk çeşitlerini tayin etmeğe ... Devamını Oku »

5795 Sayılı Kanun

REFAH VAPURUNDA ÖLEN ASKERİ ŞAHISLARIN ŞEHİT, DUL VE YETİMLERİNİN DE ŞEHİT DUL VE YETİMİ SAYILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5795 Kabul Tarihi: 27/06/1951 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/07/1951 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7850 Madde 1 – 23/06/1941 tarihinde batan Refah vapurunda ölen askeri şahıslar şehit, dul ve yetimleri de şehit ... Devamını Oku »

671 Sayılı Kanun

ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 671 Kabul Tarihi: 25/11/1925 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 28/11/1925 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 230 Madde 1 – Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idarei umumiye ve hususiye ve mahalliyeye ve bilümum müessesata mensup memurin ve müstahdemin Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir.Türkiye ... Devamını Oku »

2308 Sayılı Kanun

ŞİRKETLERİN MÜRURU ZAMANA UĞRAYAN KUPON TAHVİLAT VE HİSSE SENEDİ BEDELLERİNİN HAZİNEYE İNTİKALİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 2308 Kabul Tarihi: 12/06/1933 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/06/1933 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2437 Madde 1 – Anonim ve limited şirketleriyle sermayesi eshama ayrılmış komandit şirketlerinin komanditerlere ait hisse senetlerinin ve tahvillerinin kanuni mazeret ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates