19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: yasası

Etiket Arşivi: yasası

5902 Sayılı Kanun

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kanun Kabul Tarihi : 29/05/2009 Resmi Gazete Tarihi : 17/06/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27261 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – (1) Bu Kanunun amacı, afet ve acil durumlar ... Devamını Oku »

5746 Sayılı Kanun

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kanun Kabul Tarihi : 28/02/2008 Resmi Gazete Tarihi : 12/03/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26814 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için ... Devamını Oku »

4109 Sayılı Kanun

ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4109 Kabul Tarihi: 11/08/1941 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/08/1941 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4887 Madde 1 – Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır. Bu yardım askerin hizmete alındığı tarihten başlar, terhisini takip eden ... Devamını Oku »

4587 Sayılı Kanun

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4587 Kabul Tarihi: 27/06/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/07/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24099 AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları hazırlık ve çalışmalarda iç koordinasyon ... Devamını Oku »

3760 Sayılı Kanun

BARTIN İLİNİN KURULMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3760 Kabul Tarihi: 28/08/1991 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/09/1991 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20984 Madde 1 – Zonguldak İline bağlı Bartın İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (1) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak ve köyler bağlanmak suretiyle, Bartın adıyla bir il kurulmuştur. ... Devamını Oku »

6551 Sayılı Kanun

BARUT VE PATLAYICI MADDELERLE SİLAH VE TEFERRUATI VE AV MALZEMESİNİN İNHİSARDAN ÇIKARILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 6551 Kabul Tarihi: 09/05/1955 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/05/1955 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9009 Madde 1 – Her nevi av ve taş barutları; lağım patlatmakta kullanılan her nevi patlayıcı maddelerle bunların fitil, kapsül, ateşleme ... Devamını Oku »

4454 Sayılı Kanun

BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası: 4454 Kanun Kabul Tarihi: 28/08/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/09/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 23805 DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ Madde 1 – (Kısıtlı İptal fıkra: Ana. Mah.nin 19/09/2000 tarihli ve E.1999/39, K.2000/23 sayılı kararı ile.; ... Devamını Oku »

5774 Sayılı Kanun

BAŞARILI SPORCULARA AYLIK BAĞLANMASI İLE DEVLET SPORCUSU UNVANI VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5774 Kanun Kabul Tarihi : 24/06/2008 Resmi Gazete Tarihi : 09/07/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26931 AMAÇ Madde 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Türk vatandaşlarından uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış amatör sporculara ve bunların ölümü ... Devamını Oku »

5034 Sayılı Kanun

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KURULUŞU HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No : 5034 Kabul Tarihi : 25/12/2003 Resmi Gazete Tarihi: 30/12/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25332 Madde 1 – 10/04/1967 tarihli ve 852 sayılı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ... Devamını Oku »

4927 Sayılı Kanun

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 4927 Kabul Tarihi : 15/07/2003 Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25176 Madde 1 – 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ... Devamını Oku »

4629 Sayılı Kanun

BAZI FONLARIN TASFİYESİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 4629 Kabul Tarihi: 21/02/2001 Resmi Gazete Tarihi: 03/03/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24335 (Mükerrer) Madde 1 – a) 14/06/1934 tarihli ve 2510 sayılı İskan Kanununun ek 18, ek 21, ek 29, ek 30 ve ek 32 nci maddeleri ile ek 11 inci maddede geçen ... Devamını Oku »

3787 Sayılı Kanun

BAZI KAMU ALACAKLARININ TAHSİLATININ HIZLANDIRILMASI VE MATRAH ARTIRIMI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3787 Kabul Tarihi: 21/03/1992 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/04/1992 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 21191 BİRİNCİ BÖLÜM : TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER KESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAKLARI Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geldiği ... Devamını Oku »

5736 Sayılı Kanun

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5736 Kanun Kabul Tarihi : 20/02/2008 Resmi Gazete Tarihi : 27/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26800 Madde 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere (beyana dayanan vergilerde bu tarihten önce verilmesi gereken beyannamelere) ilişkin olup ... Devamını Oku »

5021 Sayılı Kanun

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BANKALAR KANUNU HÜKÜMLERİNE İSTİNADEN BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA VE MEVDUAT KABUL ETME İZNİ KALDIRILAN TÜRKİYE İMAR BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA TESİS EDİLECEK BAZI İŞLEMLER HAKKINDA KANUN Kanun No : 5021 Kabul Tarihi : 16/12/2003 Resmi Gazete Tarihi: 27/12/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25329 Madde 1 – ... Devamını Oku »

4854 Sayılı Kanun

BAZI KANUNLARDAKİ CEZALARIN İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE DAİR KANUN Kanun No : 4854 Kabul Tarihi : 24/04/2003 Resmi Gazete Tarihi: 06/05/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25100 Madde 1 – Aşağıda tarih ve sayısı belirtilen kanunlardan; A – 1) 02/01/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun; 9 uncu maddesinde yer ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates