19 Ocak 2018, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Yönetmeliği

Etiket Arşivi: Yönetmeliği

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü EDevlet Merkezi Yönetmeliği

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden: TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ eDEVLET MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/6/2009 tarihli ve 27259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü eDevlet Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. “(2) ... Devamını Oku »

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

17 Mayıs 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29358 YÖNETMELİK Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden: KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlarına öğrenci kabul ... Devamını Oku »

Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

12 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29353 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin maksadı, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması çerçevesinde ... Devamını Oku »

Kocaeli Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

10 Mayıs 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29351 YÖNETMELİK Kocaeli Üniversitesinden: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesinin Devlet Konservatuvarı, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde ... Devamını Oku »

Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4 Mayıs 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29345 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ithale mani ... Devamını Oku »

Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ... Devamını Oku »

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

17 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29329 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için aday öğretmenliğe ve öğretmenliğe ... Devamını Oku »

Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği

29 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29310 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÇOCUK DESTEK MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında ... Devamını Oku »

Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü)’ndan: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Genel Müdürlüğe bağlı olarak kurulmuş olan Döner Sermaye ... Devamını Oku »

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TARAFINDAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASINA DAİR YÖNETMELİK

27 Şubat 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29280 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TARAFINDAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve ... Devamını Oku »

Okan Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmelik Değişikliği

OKAN ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 18/7/2005 tarihli ve 25879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 8 – Hazırlık sınıfı dışında kalan enstitü, fakülte ve yüksekokullar için düzenlenen yaz öğretiminde bir öğrenci bir yaz ... Devamını Oku »

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR’AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kur’an eğitim ve öğretimine yönelik kursların, Kur’an kursu yurt ve pansiyonlarının açılış ve çalışmaları, kurslarda verilen eğitim-öğretim hizmetleri ile ... Devamını Oku »

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin yargılama ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – ... Devamını Oku »

Ekonomi Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

EKONOMİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ekonomi Bakanlığında görevli personelin disiplin amirlerini belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ekonomi Bakanlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları ile Döner Sermaye İşletmesinde görevli personeli kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ... Devamını Oku »

Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama Yönetmeliği

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates