18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: yönetmelik

Etiket Arşivi: yönetmelik

Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmelik Değişikliği

Sağlık Bakanlığından: GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 10/6/1998 tarihli ve 23368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) Genel Müdürlük: Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,” “d) Genel Müdür: ... Devamını Oku »

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmelik Değişikliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 16/12/2009 tarihli ve 27434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir. “Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılan proje başvuruları GEÇİCİ MADDE 2 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden ... Devamını Oku »

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Hakkında Yönetmelik

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden: TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK ÇALIŞMALARI MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye’de insan hakları düşüncesinin gelişmesine ve bu alanda kamu yönetiminin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı ... Devamını Oku »

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 21/08/1996 Resmi Gazete Sayısı: 22734 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Yönetmelik , zirai mücadele ilaçlarını toptan ve perakende satacaklar ile depolayacakların uyacakları esasları belirlemek ... Devamını Oku »

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

3 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29284 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken çocuk ve gençlerin bakımı konusunda ailelerin ... Devamını Oku »

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27 Şubat 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29280 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: ZORUNLU SİGORTA TAKİBİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 9/8/2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ... Devamını Oku »

ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

22 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29275 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Damperli araçlar ... Devamını Oku »

Zirai Mücade Hakkında Yönetmelik

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; tarımsal üretim yapılan ve ürünlerin saklandığı yerlerdeki hastalık, zararlı ve ürün kaysına sebep olabilecek ... Devamını Oku »

ELEKTRİK PİYASASI- SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI-YÖNETMELİK

21 Şubat 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29274 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 6446 sayılı ... Devamını Oku »

TÜRKİYE İŞ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

16 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29269 YÖNETMELİK Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye İş Kurumu hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına ilk ... Devamını Oku »

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmelik Değişikliği

AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans hizmetleri ve ambulans ... Devamını Oku »

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deney Hayvanları Yönetmeliği

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin işlevleri, çalışma prensipleri, idari yapıları ve görevleri ile diğer birimlerle olan ilişkilerine ilişkin esasları belirlemektir. Kapsam ... Devamını Oku »

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet ... Devamını Oku »

KTO Karatay Üniversitesi Yönetmeliği

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖN LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO Karatay Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik; KTO Karatay Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ... Devamını Oku »

Dokuz Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yönetmeliği

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri düzenlemektir. ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates