18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Yönetmelikler

Etiket Arşivi: Yönetmelikler

Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği Değişikliği

Millî Savunma Bakanlığından: ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 16/10/2003 tarihli ve 25261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 63 – Öğrenciler; 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 115 inci ... Devamını Oku »

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmelik Değişikliği

Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 9/5/2004 tarihli ve 25457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 28 – Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyen adaylar; a) Sınav başvuru formu, b) KPSS belgesinin ... Devamını Oku »

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği Değişikliği

Sağlık Bakanlığından: SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 2/9/2003 tarihli ve 25217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. ... Devamını Oku »

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı

Sayıştay Başkanlığından: SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI, DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLARI İLE DENETÇİ YARDIMCILARININ MESLEKİ EĞİTİM, STAJ VE YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı giriş sınavı; denetçi yardımcısı adayları ile denetçi yardımcılarının mesleki ... Devamını Oku »

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü EDevlet Merkezi Yönetmeliği

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden: TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ eDEVLET MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/6/2009 tarihli ve 27259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü eDevlet Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. “(2) ... Devamını Oku »

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Dış İlişkiler

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden: TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ DIŞ İLİŞKİLER MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/6/2009 tarihli ve 27259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Dış İlişkiler Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra ... Devamını Oku »

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yerel Yönetimler

YÖNETMELİK Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden: TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ YEREL YÖNETİMLER MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/6/2009 tarihli ve 27259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yerel Yönetimler Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ... Devamını Oku »

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Hakkında Yönetmelik

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden: TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK ÇALIŞMALARI MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye’de insan hakları düşüncesinin gelişmesine ve bu alanda kamu yönetiminin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı ... Devamını Oku »

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 21/08/1996 Resmi Gazete Sayısı: 22734 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Yönetmelik , zirai mücadele ilaçlarını toptan ve perakende satacaklar ile depolayacakların uyacakları esasları belirlemek ... Devamını Oku »

Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

21 Nisan 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29333 YÖNETMELİK Sakarya Üniversitesinden: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ OSMANLI ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin ... Devamını Oku »

Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – ... Devamını Oku »

Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Bazı Bakanlıklara Ait Yönetmelikler

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 25/2/2009 tarihli ve 27152 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri ... Devamını Oku »

Turgut Özal Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Turgut Özal Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Turgut Özal Üniversitesi ... Devamını Oku »

Türkiye Barolar Birliği Staj Kredisi Yönetmeliği Değişikliği

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 5 – Vekaletname, yetki ve benzeri belgelere yapıştırılacak pulun bedeli, pulun yapıştırıldığı tarihte yürürlükte olan Avukatlık ... Devamını Oku »

Kalem Yönetmeliği Değişiyor

Vekaletname Sunmaksızın Dosya İnceleme Hakkında. Ceza soruşturması aşamasında avukatların dosya incelemesini vekaletname sunması koşuluna bağlayan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 45.maddesi hükmünün değiştirilmesi yönünde Birliğimiz tarafından uzun zamandır sürdürülen çalışmalar son aşamasına gelmiş, bu bağlamda sorunun çözümüyle ilgili olarak Adalet Bakanlığı ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates