18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Zamanaşımı

Etiket Arşivi: Zamanaşımı

Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat-Zamanaşımı

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2003/9715 E.N , 2003/10508 K.N. İlgili Kavramlar HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT ZAMANAŞIMI Özet HAKSIZ EYLEMDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI FAİLE VE ZARARA ITTILA TARİHİNDEN İTİBAREN 1 YIL, UZAMIŞ (CEZA) ZAMANAŞIMI SÜRESİ İSE BEŞ YILDIR. İçtihat Metni Davacı Fuat vekili Avukat Güneş tarafından, davalı Ahmet aleyhine 12.3.1997 ... Devamını Oku »

Dava Zamanaşımı

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2004/3-89 E.N , 2004/110 K.N. İlgili Kavramlar DAVA ZAMANAŞIMI İçtihat Metni Devlet ormanından ağaç kesmek suçundan sanık hakkında açılan kamu davasının TCY.nın 102/4 ve 104/2 maddeleri uyarınca zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına, suça konu emvalin zoralımına ilişkin, Ezine Sulh Ceza Mahkemesince verilen, 14.2.1989 gün ve 181-10 sayılı ... Devamını Oku »

Trafik Kazasından Doğan Tazminat Davaları-Zamanaşımı

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi 2004/4521 E.N , 2004/6488 K.N. Özet TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI ZARARIN VE FAİLİN ÖĞRENİLDİĞİ GÜNDEN BAŞLAYARAK 2 YILLIK SÜREDE ZAMANAŞIMINA UĞRAR. HUKUK HAKİMİ CEZA HAKİMİNİN MAHKUMİYET KARARINA GÖTÜREN OLAYLARLA BAĞLIDIR. İçtihat Metni Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda: kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın ... Devamını Oku »

Ayıplı Mal-Zamanaşımı

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi 2004/6528 E.N , 2004/13704 K.N. İlgili Kavramlar AYIPLI MAL ZAMANAŞIMI Özet BİR BİNANIN AYIPLI OLMASINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR İLE AYIBA KARŞI TEKEFFÜLE İLİŞKİN DAVALAR, MÜLKİYETİN DEVRİNDEN İTİBAREN BEŞ YIL GEÇMEKLE ZAMANAŞIMINA UĞRAR. İçtihat Metni Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda da yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine ... Devamını Oku »

Vergi Kaçakçılığı

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2005/4MD-114 E.N , 2005/144 K.N. İlgili Kavramlar GÖREVİ İHMAL VERGİ KAÇAKÇILIĞI ZAMANAŞIMI NEDENİYLE KOVUŞTURMA YAPILMAMASI İçtihat Metni Görevi ihmal suçundan sanık hakkında açılan kamu davasında; kamu davasının 765 sayılı TCY.nın 102/4 maddesi uyarınca ortadan kaldırma sonucunu doğurmak üzere düşürülmesine ilişkin Yargıtay 4. Ceza Dairesince verilen 14.7.2005 ... Devamını Oku »

Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği

YARGITAY 16. Hukuk Dairesi 2005/10831 E.N , 2005/10697 K.N. İlgili Kavramlar İMAR VE İHYA EDİLEN TAŞINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ Özet TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERDE ORMAN KADASTROSU YAPILIP YAPILMADIĞI ARAŞTIRILMALI, İLGİLİ TÜM BELGELER GETİR-TİLMELİ, İHYAYA KONU OLABİLECEK YERLERDEN OLUP OLMADIĞI, BU TÜR YERLERDEN İSE KİMİN İHYA YAPTIĞI, ZİLYETLİK DURUMU ARAŞTIRILMALI, ÇELİŞKİLER GİDERİLMELİ, ... Devamını Oku »

Zamanaşımının Kesilmesi

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2005/896 E.N , 2005/4448 K.N. İlgili Kavramlar ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ Özet YANLAR ARASINDA ALIM-SATIM İLİŞKİSİNİN SÖZ KONUSU OLDUĞU SOMUT OLAYDA, DOSYAYA DAVALI TARAFÇA İBRAZ EDİLEN VE DAVALI İLE TÜM KAT MALİKLERİNİN İMZASINI TAŞIYAN KAT MALİKLERİ KURULU KARARI İLE APARTMANDA GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI, MASRAFLARIN YARISININ DAVALI TARAFÇA VE ... Devamını Oku »

Zamanaşımı-Eser Sözleşmesi

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2005/1779 E.N , 2005/4961 K.N. İlgili Kavramlar ESER SÖZLEŞMESİ ZAMANAŞIMI Özet TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK BKNUN 355 VE DEVAMI MADDELERİNDE DÜZENLENEN ESER SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANMAKTA OLUP, BU TÜR UYUŞMAZLIKLARDA BK.NUN 126/4 MADDESİ UYARINCA 5 VE 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ UYGULANIR. ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI, ALACAĞIN MUACCEL OLDUĞU TARİHTİR. SOMUT ... Devamını Oku »

Eser Sözleşmesi-Zamanaşımı

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2004/3807 E.N , 2005/420 K.N. İlgili Kavramlar ESER SÖZLEŞMESİ ZAMANAŞIMI Özet BORÇLAR KANUNU 126/SON MADDESİ HÜKMÜNCE İSTİSNA (ESER) AKDİNDEN DOĞAN BÜTÜN DAVALAR 5 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİDİR, İçtihat Metni Mahalli mahkemesinden verilen hükmün temyizen tetkiki davalı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla ... Devamını Oku »

Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi 2005/939 E.N , 2005/1288 K.N. İlgili Kavramlar KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ Özet TAŞINMAZIN DAVACININ BABASI İTİRAFINDAN İMAR VE İHYA EDİLİP YİRMİ YILDAN FAZLA SÜRE İLE KULLANILDIĞI ANLAŞILMIŞTIR. BAŞLANGIÇTA TESCİL DAVASI OLARAK GÖRÜLEN DAVADA; TAŞINMAZ İÇİN İDARİ YOLDAN HAZİNE ADINA TAPU OLUŞTURULMASI NEDENİYLE, DAVA TAPU İPTALİ VE TESCİL ... Devamını Oku »

Kazandırıcı Zamanaşımı

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi 2005/677 E.N , 2005/1810 K.N. İlgili Kavramlar KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI Özet TAPUDAKİ KAYIT MALİKİ ÖLENİN MİRASÇILARININ DAVA İÇİNDE AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMAMIŞ OLMASI, ONLARIN TAPU KÜTÜĞÜNDE KİM OLDUĞU BİLİNMEYEN KİŞİLERDEN OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ. İçtihat Metni Ali ve müşterekleri ile Hazine ve E… Köyü Tüzel Kişiliği, ölü Ali Osman oğlu ... Devamını Oku »

Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi 2005/3995 E.N , 2005/4068 K.N. İlgili Kavramlar KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ Özet GERÇEK DAVA KONUSU OLAN TAŞINMAZIN, DAVALI HAZİNENİN TEMYİZE KONU KESİMLERİNİN “BASMALIK” TABİR EDİLEN HAYVAN GÜBRESİ İLE SAMAN VE SAİRE GİBİ MADDELERİN KARIŞTIRILARAK ISINMA VE BENZER İŞLERDE KULLANILAN VE “TEZEK” TABİR EDİLEN MAHRUKATIN YAPIMINDA KULLANILDIĞI DOSYA ... Devamını Oku »

Kadastro Tespitine İtiraz-Kazandırıcı Zamanaşımı

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi 2005/820 E.N , 2005/779 K.N. İlgili Kavramlar KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI Özet MAHKEMECE BİR YERİN MER’A OLARAK KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN, TAŞINMAZIN YETKİLİ İDARİ MERCİLER TARAFINDAN MER’A OLARAK TAHSİS EDİLMESİ YA DA TAŞINMAZIN ÖNCESİNİN BİLİNMEYEN BİR ZAMANDAN BERİ GELENEKSEL BİÇİMDE KAMU MALI NİTELİĞİNDE MER’A OLARAK KULLANILA ... Devamını Oku »

Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi 2005/3814 E.N , 2005/3915 K.N. İlgili Kavramlar KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ Özet DOSYAYA GETİRİLEN SİCİLDE 214 PAYI BULUNAN PAYDAŞIN 1970 TARİHİNDE VEFAT ETTİĞİ, BU PAYDAŞIN PAYININ 20 YILI AŞKIN SÜRE İLE İNTİKAL GÖRMEDİĞİ, KADASTRO TESBİTİNİN 2003 YILINDA YAPILDIĞI VE TAŞINMAZ ÜZERİNDE DAVALILARIN ZİLYET OL-DUĞ DAVACI TARAFIN ZİLYET ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates