19 Ocak 2018, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Avukatlık Hukuku

Avukatlık Hukuku

Türkiye’de Avukatlık Mesleğinin Tarihçesi

Türkiye’de Avukatlık Mesleğinin Tarihçesi

TÜRKİYE’DE AVUKATLIK MESLEĞİNİN TARİHÇESİ Osmanlı Devletinde, Şeri Mahkemelerde tarafları savunan kişilere ‘dava vekili’ ya da ‘muhami’ denmektedir. 1839 Tanzimat döneminden sonra başlayan reform hareketlerinin etkisiyle, dava vekilliği de bir takım kurallara bağlanmaya başlanmıştır. Avukatlık mesleğini düzenleyen ilk metin, 13 Ocak 1876 tarihli ‘Dava Vekilleri Cemiyeti Tüzüğü’ dür. Bu tüzüğün ‘Dava ... Devamını Oku »

2010 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında geçerli ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda, Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır. Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında avukatlık ücreti ... Devamını Oku »

2010 Yargı Harçları

Mahkeme harçları Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I- Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde, 1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 8,00 TL 2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde ... Devamını Oku »

2010 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında geçerli ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda, Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır. Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ... Devamını Oku »

1136 Sayılı Kanun

AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136 Kabul Tarihi: 19/03/1969 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/04/1969 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13168 BİRİNCİ KISIM: AVUKATLIK VE AVUKAT AVUKATLIĞIN MAHİYETİ: Madde 1 – Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. (Değişik fıkra: 02/05/2001 – 4667/1. md.) Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ... Devamını Oku »

2015 Kıdem Tazminatı Tavan Oranı

2015 Kıdem Tazminatı Tavan Oranı

YILLARA GÖRE KIDEM TAZMİNATI TAVANI DÖNEMİ TUTAR 01.07.2015 – 31.12.2015 3.541,37 TL 01.01.2015 – 30.06.2015 3.541,37 TL 01.07.2014 – 31.12.2014 3.438,22 TL 01.01.2014 – 30.06.2014 3.438,22 TL 01.07.2013 – 31.12.2013 3.254,44 TL 01.01.2013 – 30.06.2013 3.129,25 TL 01.07.2012 – 31.12.2012 3.033,98 TL 01.01.2012 – 30.06.2012 2.917,27 TL 01.07.2011 – 31.12.2011 ... Devamını Oku »

Avukatlık Ücreti Rüçhan Hakkı

T.C. YARGITAY Yirmiüçüncü Hukuk Dairesi E:2013/3893 K:2013/4893 T: 11.07.2013 Sıra Cetveline Şikayet Vekalet Ücreti Alacağı Rüçhan Hakkı Özet: Avukat sözleşme ile kararlaştırılan ve hakim tarafından takdir olunan ücretinden dolayı, kendi çalışması sonucunda müvekkilinin muhafaza ettiği veya kazandığı mallar ve davadaki diğer taraftan ilam gereğince tahsil edilecek para yahut alınacak mallar ... Devamını Oku »

2011 CMK Avukatlık Ücret Tarifesi

31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından:   CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2011 YILI TARİFESİ           Amaç           MADDE 1 − (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının ... Devamını Oku »

Avukatlık Ücreti Nedir ve Nasıl Belirlenir

AVUKATLIK ÜCRETİ NEDİR? Avukatlık serbest bir meslektir. Serbest meslek faaliyeti ise, gelir vergisi kanununda “Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması” olarak tanımlanmıştır. Avukatlar, avukatlık hizmetini yerine getirirken hem şahsi ... Devamını Oku »

Avukatlık Reklam Yasağı Değişikliği

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 21/11/2003 tarihli ve 25296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 4 – Avukat, müvekkillerini bürosunda kabul eder. Bunun mümkün olmaması halinde müvekkille görüşme yapılacak yerin, bu ... Devamını Oku »

Avukat Kart Başvuru Sorgulama

Avukat Kart Başvuru Sorgulama Avukatlar için getirilen ve içerisinde bir çok özelliği barındıran ve avukatların bir çok işini kolaylaştıran avukat kartı için başvuru yapanlar kart başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını veya hangi aşamada olduğunu aşağıdaki adımları izleyerek öğrenebilirler. Avukat kart sitesine (www.avukatkart.com) giriş yaptıktan sonra “Hemen Başvur” butonu ile başvuru yaptığınız butona ... Devamını Oku »

Yeni Avukatlık Kart Başvurusu

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun  9.maddesindeki yetkiye dayanarak TBB tarafından  yeni AVUKAT KİMLİK KARTI hazırlanmıştır. TBB  tarafından yapılan bildirim ile; kimlik kartlarının yoğun olarak kullanıldığı özel ve resmi kurumlar bu konuna bilgilendirilmiş ve 30.06.2011 tarihi itibariyle eski avukat kimliklerin geçerliliğini yitireceği bildirilmiştir. Avukatların  gerke adli ve gerekse avukatlık kimliğinin kullanılması zorunlu ... Devamını Oku »

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi – Aralık 2010

3 Aralık 2010 CUMA  Resmî Gazete Sayı : 27774  TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER              Konu ve kapsam              MADDE 1 – (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında geçerli ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi ... Devamını Oku »

Kalem Yönetmeliği Değişiyor

Vekaletname Sunmaksızın Dosya İnceleme Hakkında. Ceza soruşturması aşamasında avukatların dosya incelemesini vekaletname sunması koşuluna bağlayan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 45.maddesi hükmünün değiştirilmesi yönünde Birliğimiz tarafından uzun zamandır sürdürülen çalışmalar son aşamasına gelmiş, bu bağlamda sorunun çözümüyle ilgili olarak Adalet Bakanlığı ... Devamını Oku »

İstanbul Barosu Avukat Kart

Avukatların adliyelerdeki tüm kapı ve güvenlik noktalarından giriş yaparken kimlik göstermesi ‘Avukat Kart’ İstanbul Barosu Avukat Tanıma Sistemi sayesinde artık ortadan kalkacak. İstanbul Barosu Bilgi İşlem Servisince bu tür sorunların çözümü için üretilen ve RF-ID özelliği olan AvukatKart, hem güvenliği hem de getireceği özelliklerle Çağlayan ve Kartal gibi yeni adliyelerde ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates