19 Ocak 2018, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Avukatlık Kanunu

Avukatlık Kanunu

Yeni Avukat Kimlik Kartı

Avukat Kimlik Kartı Değişiyor, BaroKart Tüm Türkiye’de geçerli oluyor… Avukat Kimlik Kartı, BaroKart Özellikleri ile buluştu, bir çok hizmet artık sadece internet kadar uzağınızda. Kimliğinizin Yeni Özellikleri; Adliyelerdeki küçük harcamalarınız için bozuk para, para üstü sorununuz bitiyor. Her gün ihtiyaç duyduğunuz fotokopi ve diğer hizmetlerden artık kartınıza özel indirim ile ... Devamını Oku »

Bazı Görevlerden Ayrılanların Avukatlık Edememe Yasağı

Madde 14. (Yeniden düzenleme: 23/1/2008-5728/327 m.) Emeklilik ve istifa gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıların son beş yıl içinde hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerin yargı çevresinde görevden ayrılma tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır. Yüksek yargı ve bölge mahkemeleri hâkim ve ... Devamını Oku »

Avukatlıkla Birleşebilen İşler

Madde 12. (Değişik: 22/1/1986-3256/3 m.) Aşağıda, sayılan işler 11. madde hükmü dışındadır: a. Milletvekilliği, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği, b. (Değişik: 2/5/2001-4667/9 m.) Hukuk alanında profesör ve doçentlik, c. Özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık, d. Hakemlik, tasfiye ... Devamını Oku »

Avukatlık Ruhsatnamesi ve Yemin İle Ret Kararının Bildirilmesi

Avukatlık Ruhsatnamesi ve Yemin Madde 9. Avukatlık mesleğine kabul edilen adaya, ilgili baro tarafından bir ruhsatname verilir. Avukatlığa kabul, ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade eder. Aday böylece avukatlığa kabul edildikten sonra avukat unvanını kullanmak hakkını kazanır. Durum Türkiye Barolar Birliğine bildirilir. (Değişik: 13/1/2004-5043/1 m.) Ruhsatnameler ve avukat kimlikleri Türkiye ... Devamını Oku »

Redde veya Kovuşturma Sonuna Kadar Beklenmesine Dair Karara İtiraz

Madde 8. Baro Yönetim Kurulu, avukatlığa kabul istemini reddettiği veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesine karar verdiği takdirde bunun gerekçesini kararında gösterir. Gerekçeli karar adaya tebliğ olunur. Aday, bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, kararı veren baro vasıtasıyla Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Baro tarafından adaya, itiraz ... Devamını Oku »

Baroya Yazılma İstemi ve Karar

Baroya Yazılma İstemi Madde 6. (Değişik: 2/5/2001-4667/6 m. ) (…) 4 üncü maddedeki koşulları taşıyanlar başvurdukları yer barosu levhasına yazılmalarını dilekçe ile isteyebilirler. Karar Madde 7. Baro Yönetim Kurulu, levhaya yazılma istemi hakkında başvurma dilekçesinin varış tarihinden itibaren bir ay içinde gerekçeli olarak karar vermekle ödevlidir. Süresi içinde karar verilmediği ... Devamını Oku »

Avukatlığa Kabulde Engeller

Avukatlığa Kabulde Engeller Madde 5. Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde, avukatlık mesleğine kabul istemi reddolunur: a. (Değişik: 23/1/2008-5728/326 m.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ... Devamını Oku »

Avukatlığa Kabul Şartları

Avukatlığa Kabul Şartları Madde 3. (Değişik: 30/1/1979-2178/1 m.) Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için: a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b. Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak, c. Avukatlık stajını tamamlayarak staj ... Devamını Oku »

Avukatlığın Amacı

Madde 2. (Değişik: 2/5/2001-4667/2 m.) Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates