20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Dilekçe Örnekleri (sayfa 10)

Dilekçe Örnekleri

Vergi Tarhiyatının İptali Dilekçesi

……. MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA ../../…. DAVACI : VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NO.SU : VEKİLİ : DAVALI : İHBARNAME TARİH VE NO.SU : VERGİ VE CEZA ÇEŞİDİ : DAVANIN KONUSU : Gelir vergisi ve cezasına itiraz beyanımızdır. TEBELLÜĞ TARİHİ : OLAYLAR : 1- Müvekkilimiz, serbest meslek sahibi olup, ……………………. ticareti yapmaktadır. ... Devamını Oku »

Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması Dilekçesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVALI : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması Talebimizden İbarettir. DAVA DEĞERİ : …………….. TL AÇIKLAMALAR : Müvekkil, ………… ... Devamını Oku »

Vergi Ziyaı Cezasının Terkini Dilekçesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVALI : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Vergi Ziyaı Cezasının Terkini Talebimizden İbarettir. DAVA DEĞERİ : …………….. TL AÇIKLAMALAR : Müvekkil, …/………-…./……. ... Devamını Oku »

Yazar Kasa Kullanma Dilekçesi

…………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE …………… 3100 sayılı Kanun gereğince, ilgili perakende satışlarım için ../../…. tarihinden itibaren Elektronik yazar kasa kullanmaya başlıyorum. Bilgilerinize arz olunur. ……………… MÜKELLEFİN ADI SOYADI : ADRESİ : İŞİ : VERGİ DAİRESİ : VERGİ SİCİL NO : YAZAR KASANIN KULLANILACAĞI ADRES : YAZAR KASANIN MARKA VE MODELİ ... Devamını Oku »

SEMERESİZ BELGESİ

SEMERESİZ BELGESİ T.C. Dosya No : E. Alacaklı: Borçlu: Alacağın faiz ve gider ile birlikte miktarı: Yukarıda adı geçen borçlunun bilinen tüm adreslerinde yapılan icra işlemleri sonuçsuz kalmış, borçlunun haciz yapılacak başkaca bir adresi de tespit edilememiştir. İlgili yerlere yazılan haciz müzekkerelerinden de herhangi bir sonuç alınamamıştır. Dosya konusu borçtan ... Devamını Oku »

Sigorta İbraname

İ B R A N A M E ( TRAFİK ) TARİH: .. / .. / …. ŞEHİR: ……………… Hasar Dosya No : ……………… Hasar Tarihi : ../../…. Poliçe No : ……………… Poliçe Vadesi : ../../…. – ../../…. Sigortalı : ………………………………………………… Sigortalı Aracın Plakası : ……………….. 3. Şahıs Plakası : ... Devamını Oku »

İş Akdinin Feshi ve İbraname

SULH VE İBRANAME …../…../……….. ……………………. firmasının ………….. adresinde kurulu işyerinde hizmet akdimi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca ../../…. tarihinde feshetmiş bulunmaktayım. Mezkur Şirkette çalışmaya başladığım ../../…. tarihinden akdimin feshediliş tarihi olan ../../…. tarihine kadar süren çalışmam boyunca, hizmet akdi hükümlerinden doğan bütün hak ve alacaklarımı, ücretlerimi, sosyal yardım ... Devamını Oku »

Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmesi Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmesi İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim, davalıya ait … işyerinde …/…/… tarihinden beri çalışmaktadır. 2-) Bu süre içinde müvekkilim, çeşitli tarihlerde fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma şeklinde mesai yapmış ve bu çalışmaları için bizim hesapladığımız toplam ... Devamını Oku »

Yenileme Dilekçesi

… HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Müracaatta bırakılmış olan davanın yenilenmesi talebidir. 1) Yukarıda dosya no’su belirtilen davamız …… günü duruşmada mazeretsiz olarak bulunamayışımız nedeni ile müracaatta bırakılmıştır. 2) HUMK 409 m. Gereğince 30 günlük yasal süresi içerisinde davamızı yenileme talebinde bulunuyoruz.. SONUÇ VE ... Devamını Oku »

Fahiş Cezai Şartın İndirilmesi Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Fahiş Cezai Şartın İndirilmesi İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim … Matbaası’nın sahibidir. Müvekkilimin işyerinde …’ … yıldır … ustası olarak çalışmaktadır. Ayrıca müvekkilimin işlerinde vekilidir. 2-) Davalı, müvekkilim yurtdışında olduğunda işyerine gelmiş ve … adet kartvizit basımı için sipariş vermiş. ... Devamını Oku »

Evrakta Sahtecilik Şikayeti Dilekçesi

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA YAKINAN : VEKİLİ :Av. SANIK : SUÇ : Evrakta Sahtekarlık. SUÇ TARİHİ : …/…/… AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim, … isimli sanığın … adresindeki dairesinde kiracı olarak bulunmakta iken, her ayın kirası karşılığında güvence olarak … tarihinde …TL.’lık senet imzalayarak vermiştir. Müvekkilim bu kiraları gününde ödemiş ancak …, ... Devamını Oku »

Evlilik Dışı Çocuğun Velayetinin Babaya Verilmesi Davası

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ :Av. DAVALI : KONU : Velayetin Babaya Verilmesi İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim davalı … ile … yıldan beri birliktedir. Müvekkilimin, davalı ile evlilik dışı birlikteliğinden … isimli çocukları olmuştur. Taraflar evli olmadıkları için velayet doğal olarak annesindedir. 2-) Davalı anne, yaşının küçük olması nedeniyle ... Devamını Oku »

Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davası Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Davalı karı – koca küçük …’yi, … Mahkemesinin kararıyla evlat edinmişlerdir.Buna dair karar sunmaktayız. 2-) Ancak yapılması gereken esaslı araştırmalar yapılmadan bu karar verilmiştir.Davalılar daha öncede evlat edinmişler ve gerekli özeni göstermedikleri için ... Devamını Oku »

Evlat Edinmeye İzin Verilmesi Davası Dilekçesi

… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE EVLAT EDİNMEK İSTEYEN (DAVACILAR) : VEKİLİ : 1-EVLAT EDİNİLMEK İSTENEN KÜÇÜK : 2- KÜÇÜK (…) NİN ANNESİ VE BABASI : KONU : Evlat edinmeye izin talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkillerim ….. yıllık evli olmalarına karşın çocukları olmamıştır. Müvekkillerimin yaşları 45 ve 43’tür ve evlat edinilecek küçük ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates