20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Dilekçe Örnekleri (sayfa 15)

Dilekçe Örnekleri

Yönetim Planını İmzalatmak İçin Dilekçe Örneği

…SAYIN HAKİMLİĞİ’NE  DAVACI                        :…….  VEKİLİ                          :…….  DAVALI                        :…….  KONU                           : Yönetim Planını İmzalamayan davalıya gerekli ihtarın yapılması talebimiz hk. AÇIKLAMALAR : Müvekkilimiz ……. adresindeki taşınmazın apartman yöneticisi olup … numaralı bağımsız bölümünde malikidir. Müvekkilimin yöneticiliğini yaptığı apartmanda kat mülkiyetine geçilmiş olmasına rağmen yönetim planı imzalanmamıştır. Müvekkilim yönetim planı hazırlatarak ... Devamını Oku »

Kusurlu Malın İadesi Dilekçesi

(Belirli Bir Rakamın altında ki alışverişler için) ………. KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA (Belirli Rakamlar Arasındaki alışverişler için) ……….VALİLİĞİ TÜKETİCİ SORUNLARI İL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA         ŞİKAYET EDEN                    : Tüketicinin adı soyadı adresi         ŞİKAYET EDİLEN                : Şikayet edilen kişi/ler yada kurum/ların ... Devamını Oku »

Vekillikten Çekilme Dilekçesi

…. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA / ………………. DOSYA NO : T. KONUSU : İstifa dilekçesi. Yukarıda numarası belirtilen dosyada VEKİL  olarak görev yapmaktayız. Gördüğümüz lüzum üzerine dosyadaki vekillik görevimizden çekiliyoruz. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 175. maddesine uyarınca, müvekkilin vekaletnamesinde bildirdiği adrese avukat tarafından yapılacak her tebligat kendisine yapılmış sayılacağından ... Devamını Oku »

Dava Yenileme Dilekçesi

… … MAHKEMESİNE DAVACI                                : VEKİLİ                                 : DAVALI                                : DAVA KONUSU                  : Müracaatta bırakılmış olan davanın yenilenmesi talebidir.   1) Yukarıda dosya no’su belirtilen davamız …… günü duruşmada mazeretsiz olarak bulunamayışımız nedeni ile müracaatta bırakılmıştır. 2) HUMK 409 m. Gereğince 30 günlük  yasal süresi içerisinde davamızı yenileme talebinde bulunuyoruz. SONUÇ ... Devamını Oku »

Staj Kredisi Yapılandırma Dilekçesi

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA Barolar Birliğinden …. tahsis numarası ile almış olduğum …..,00TL staj kredisini 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu doğrultusunda yasal süresinde staj kredi borcumu peşin olarak ödemeyi ... Devamını Oku »

İstihkak İddiası Dilekçe Örneği

 İSTANBUL 99. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE DOSYA NO : 2099/9999 Esas. İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN HACZE İTİRAZ EDEN (Üçünü Şahıs) : AD SOYAD VEYA ÜNVAN KARŞI TARAF (Alacaklı) : AD SOYAD VEYA ÜNVAN VEKİLİ : BORÇLU : AD SOYAD VEYA ÜNVAN KONU : Yukarıda tarafları ve numarası yazılı icra dosyası ile yetkilisi ... Devamını Oku »

Kusurlu Malın İadesi İçin Başvuru Dilekçesi

(792.12 YTL altında ki alışverişler için) ………. KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA (792.12 YTL ile 2.067,89 YTL arası alışverişler için) ……….VALİLİĞİ TÜKETİCİ SORUNLARI İL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA ŞİKAYET EDEN                    : Tüketicinin adı soyadı adresi ŞİKAYET EDİLEN                : Şikayet edilen kişi/ler yada kurum/ların adı soyadı,unvanı,adresi(sorumluluk açısından birden fazla olabilir.) ... Devamını Oku »

Dosyadan Fotokopi Almak İçin Dilekçe

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ……/…….. sayılı dosyanın  ………. olduğumdan dosyanın fotokopisini almak istiyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarıma arz ederim. …./…./…… Adı ve Soyadı İmza TALEP EDENİN                  : T.C. Kimlik No                      : Soyadı                                    : Adı                                         : Baba Adı                                : Ana Adı                                  : Doğum Tarihi                        : Adres              ... Devamını Oku »

Savcılığa Suç Duyurusu Dilekçesi

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA MÜŞTEKİ     : SANIK           : SUÇ TARİHİ: OLAYLAR     : 1. ……………………………..…………………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………………………………………………….. 2………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 3. Sanık eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak sanığın cezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur. SONUÇ VE İSTEM  : Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates