18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Dilekçe Örnekleri (sayfa 2)

Dilekçe Örnekleri

Sendika Genel Kurulu Seçimlerinin İptali Davası Dilekçesi

….. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Sendika Genel Kurulu Seçimlerinin İptali İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim, … yılından beri üyesi bulunduğu ve genel merkezi, … adresinde bulunan … Sendikası’nın …İli … Nolu şubesi üyesidir. 2-) … Sendikasının genel kurulu, …/…/… – …/…/… tarihlerinde … adresinde yapılmış ... Devamını Oku »

Müdahelenin Men’i Davası Dilekçesi

… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Davalının ortak yere haksız müdahalesinin önlenmesi ve yapılan eklentinin kaldırılması talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkilimin paydaşı bulunduğu … mahallesi … sokakta … ada ve … parsel sayılı taşınmaz apartmanın ortak yerlerinden sayılan ön bahçesine davalı, haksız olarak, ... Devamını Oku »

Menfi Tespit Davası Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Menfi Tespit İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Davalı, müvekkilim hakkında …’inci İcra Müdürlüğünün …/… sayılı dosyasıyla alacak takibi yapmıştır. 2-) Müvekkilim takibe konulmuş olan bonoların bedellerini …/…/… tarihinde çek ve …/…/… tarihinde nakit verme suretiyle ödemiştir. 3-) Bu sebeple dava açılması ... Devamını Oku »

Manevi Tazminat Davası Dilekçesi

… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : 1- Yazı işleri sorumlu müdürü 2- Gazete sahibi 3- Haberi veren gazeteci KONU : Kişilik haklarına basın yolu ile vaki saldırı nedeni ile …TL manevi tazminat talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR : 1- Davalılar … Gazetesinin sorumlu müdürü, haber müdürü ve yazarıdır. ... Devamını Oku »

Limited Şirket Ortaklığından Çıkarılma İstemi Davası

… MAHKEMESİ’NE DAVACI : …Ltd. Şti. VEKİLİ : DAVALI : KONU : Ortaklıktan çıkarma kararı istemimizdir. AÇIKLAMALAR : 1-) Davalı …/…/… tarihinden bu yana davacı … Limited Şirketi’nin ortağıdır. 2-)Bu durum ana sözleşmeye göre hatalıdır.(Ana sözleşmeyi ekte sunulmuştur) 3-) Hata şöyledir: ……… 4-) Somut olayda davacı hakkında durum böyle gerçekleşmiştir. ... Devamını Oku »

Limited Şirketin Feshi ve Tasfiyesi Davası

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : … Ltd.Şti. KONU : … Ltd.Şti.’nin fesih ve tasfiyesine ilişkin talebimizdir. AÇIKLAMALAR : 1-)Müvekkilim ……. tarihinden bu yana davalı şirketin ortağıdır. 2-) Müvekkilim ……. Ltd. Şti. aleyhine ……. alacağının tahsili amacıyla …….nün ……. E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatmış olup, takibin ... Devamını Oku »

Evlenmeye İzin Verilmesi Davası Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Evlenmeye İzin Verilmesi İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim, kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girmiş ve arkadaşı hamile kalmıştır. Müvekkilim ve arkadaşı birbirlerini sevmektedirler ve evlenmek istemektedirler. 2-) Ancak buna rağmen anne-babası müvekkilimin evlenmesine izin vermemektedir. Bu nedenle müvekkilimin evlenmesine izin ... Devamını Oku »

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi

… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACILAR : 1- 2- VEKİLİ : DAVALI : KONU : Ölümün ve ölüm tarihinin tespiti talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkillerim nüfus kayıtlarında sağ olarak görünmesine karşın gerçekte …/…/… tarihinde vefat eden …’nın mirasçılarıdır. Murisin başkaca mirasçısı yoktur. 2- Ölümünün tespitini istediğimiz muris …, …/…/….tarihinde ... Devamını Oku »

Nişan Hediyelerinin İadesi Davası

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Nişan Hediyelerinin İadesi Veya Bedellerinin Tahsili İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde nişanlanmıştır. Müvekkilim nişan hediyesi olarak aşağıda belirttiğimiz eşyaları vermiştir. 2-) Davalı şahıs ile müvekkilimin ilişkisi gayet güzel devam etmekte iken davalı hiçbir neden göstermeksizin nişanı ... Devamını Oku »

Nesebin Düzeltilmesi Davası Dilekçesi

… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Babalığın hükmen tayini talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkilim davacı … ; davalı … ile yaklaşık iki yıldan fazla bir süredir birlikte evlilik dışı aynı evde yaşamaktadırlar ancak yaklaşık altı aydır ayrılmışlar ve ayrı yaşamaktadırlar. Müvekkil davalı ile aralarında ... Devamını Oku »

Ortaklığın Giderilmesi Davası Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Mirasta Ortaklığın Giderilmesi İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Muris …, …/…/… tarihinde vefat etmiş ve miras müvekkilim ve davalı kardeşi …’ya kalmıştır. 2-) Davalı tarafın olumsuz davranışları nedeniyle miras paylaşımında sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu yüzden terekedeki mallardan aynen taksimi mümkün olanların ... Devamını Oku »

Mal Rejiminin Değiştirilmesi Davası Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Mal Rejiminin Değiştirilmesi İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkil ile davalı eşi …/…/… tarihinden beri evlidirler. 2-) Eşler arasında mal ortaklığı rejimi uygulanmasına rağmen davalı eş kendince sorumsuz davranmakta haksız olarak ortaklık mallarının geleceğini tehlikeye atmaktadır. 3-) Bu nedenle, mevcut rejimin ... Devamını Oku »

Esaslı Onarım İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Kiralananın Esaslı Onarım İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Davalıların murisi …, mülkiyeti müvekkilim …’ye ait olan ve … adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmaktaydı. 2-) Müvekkilime ait olan dairenin ruhsatının yenilenebilmesi içinde ... Devamını Oku »

İktisap Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi

…. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Kiralananı Yeni İktisap Nedeniyle Tahliye İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Davalıların murisi …, mülkiyeti müvekkilim …’ye ait olan ve … adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta halen aylık …. TL. kira ödemektedir. 2-) Müvekkilim …, ... Devamını Oku »

Kira Tespit Davası Dilekçesi

HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR : 1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereği müvekkilimin maliki bulunduğu taşınmazda aylık …TL kira karşılığı oturmaktadır. 2- Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan müvekkil davalı kiracıya ……. tarihindeki ihtarname ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates