20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Dilekçe Örnekleri (sayfa 3)

Dilekçe Örnekleri

Kira Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Tahliye ve Tazminat Davası Dilekçesi

…. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Kira Sözleşmesi Hükümlerine Aykırılık Nedeniyle Tahliye ve …TL Tazminat İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Davalı …, mülkiyeti müvekkilim …’ye ait olan ve … adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta halen aylık …. TL. kira ödemektedir. ... Devamını Oku »

Kat Mülkiyeti Kanununa Aykırı Hareket Nedeniyle Tahliye Davası

….. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Kat Mülkiyeti Kanununa Aykırı Hareket Nedeniyle Tahliye İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Davalıların murisi …, mülkiyeti yönetici müvekkilim …’ye ait olan ve … adresinde … Apt.’ında bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta halen aylık …. TL. ... Devamını Oku »

Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Dava Dilekçesi

…. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLLERİ : DAVALI : KONU : Kamulaştırma bedelinin arttırılması istemidir. DAVA DEĞERİ : AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimizin … İli, … İlçesi … mahallesi, … ada, … pafta, … parselde kayıtlı … m2 lik arsası … yapılacağı gerekçesi ile Belediye Encümeni’nin …/…/… tarih ve … sayılı ... Devamını Oku »

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi

…… MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde kira sözleşmesi yapmıştır. Bu sözleşme uyarınca müvekkilime ait … adresindeki … m² dükkanı davalı aylık …TL. kira parası ödemek üzere kiralamıştır. 2-) Müvekkilimin oğlu …, yıldır Almanya’da ... Devamını Oku »

İştirak Halindeki Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Dönüştürülmesi Dava Dilekçesi

… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACILAR : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Taşınmazdaki iştirak halinin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi isteminden ibarettir. AÇIKLAMALAR : 1- Müşterek muris (…) …/…/… tarihinde ölmüş olup geriye mirasçıları olarak müvekkil davacılar ile davalı diğer çocuğu …’yi bırakmıştır. Veraset ilamını ekte sunuyoruz. 2- Murisin … parselinde kayıtlı ... Devamını Oku »

İşe İade ve Ücret Alacağı Davası Dilekçesi

..İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İşe İade ve Ücret Alacağı İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim, davalı … Belediyesi’nde …/…/… tarihinden beri temizlik işçisi olarak çalışmaktadır. 2-) Müvekkilim …/…/… tarihinde İş Kanunu’na aykırı olarak işten çıkarılmıştır. Müvekkilimin işten çıkarılmasında hiçbir haklı neden bulunmamaktadır. Müvekkilimin davalıdan ... Devamını Oku »

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

… İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU :İş kazası nedeniyle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla …TL maddi tazminat, …TL. manevi tazminat ki toplam …TL tazminatın …/…/… tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi istemidir. AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkilimiz davacı, davalı … ... Devamını Oku »

İş Yeri Nakil Bildirimi Dilekçesi

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA ANKARA ../../…. İŞYERİ ÜNVANI : İŞYERİ SİCİL NO : Yukarıda ünvanı ve sicil numarası yazılı şirketimizin merkezini ../../…. tarihi itibariyle ……………… adresine naklettik. Eski adresimizi kapattık. Durumu bilgilerinize sunar gerekli işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederim. Saygılarımızla YENİ ADRES : ESKİ ADRES : Aranan ... Devamını Oku »

İşyerini Kapatma Bildirimi Dilekçesi

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA ANKARA ../../…. İŞYERİ ÜNVANI : İŞYERİ SİCİL NO : İŞYERİ ADRESİ : Yukarıda bilgileri yazılı işyerimi ../../…. tarihinde kapattım. Dosyamın kapatılmasını, gerekli işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederim. Saygılarımla ADRES : Aranan Kelimeler:işyeri kapatma dilekçesi (484)işyeri kapatma işlemleri (461)işyeri kapanış dilekçesi (300)işyeri kapatma (217)sgk ... Devamını Oku »

İşsizlik Sigortasından Yararlanma Dilekçesi

…BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ’NE ../../2009 ŞİKAYET EDEN : VEKİLİ : ŞİKAYET OLUNAN : AÇIKLAMALAR : Müvekkilim …………….’ın ücretleri, işveren tarafından iş ilişkisinin son dönemlerinde sürekli olarak geç ve kısmi olarak ödenmiş; en son olarak ………………… aylarına ilişkin ücretleri defalarca istenmesine rağmen ödenmemiştir. Bu nedenle iş ilişkisi, emeğinin karşılığı alamaması ve etrafına ... Devamını Oku »

Emekli İken Çalışmaya Başlayanlar İçin Dilekçe

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ’NE ……………… …………. Tahsis numarası ile Kurumunuzdan yaşlılık aylığı almakta iken, aşağıda işyeri numarası ve ünvanı belirtilen işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmaya başladım. 3279 sayılı kanuna göre gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. ../../…. …………… ADRES : ………. Tahsis numaralı …………….. ../../…. tarihinden itibaren, sosyal ... Devamını Oku »

Ticaret Adresi Değişikliği Dilekçesi

../../…. ………. TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU’NA Memurluğunuz’un ……/…… sicil numarasında kayıtlıyım. Ticari ikametgahımı ………………… adresine naklettim. Tescil ve ilanı işleminin yapılmasını rica ederim. TEL. : FAKS : ADRES : Aranan Kelimeler:ticaret odası adres değişikliği dilekçe örneği (212)ticaret odası adres değişikliği dilekçesi (140)adres değişikliği dilekçesi (102)ticaret sicil adres değişikliği dilekçe örneği (92)ito ... Devamını Oku »

Şube Bildirim Dilekçesi

../../…. ……. TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU’NA Memurluğunuz’un ……./……. sicil numarasında kayıtlıyım. ………………… adresinde ek işyeri açtım bu nedenle tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasını rica ederim. ………………………… TEL. : FAKS : ADRES : Aranan Kelimeler:şube kapatma dilekçesi (32) Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates