20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Dilekçe Örnekleri (sayfa 4)

Dilekçe Örnekleri

Ticareti Terk Bildirimi Dilekçesi

../../…. ……… TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU’NA Memurluğunuz’un ……/…… sicil numarası ile sicilinize kayıtlıyım…/../…. tarihinde ticareti terk ettim. Tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasını rica ederim. ………………….. TEL. : FAKS : ADRES : Aranan Kelimeler:ticareti terk dilekçe örneği (100)ticareti terk suçu dilekçe örneği (77)ticareti terk dava dilekçesi (65)terk dilekçesi (57)ticareti terk davası dilekçe ... Devamını Oku »

İstirdat Davası Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İstirdat Davasıdır. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim …/…/… tarihinde noterde düzenlenen belge ile davalı şahsa … TL borçlanmış ve borcu ödediğine dair ibranameyi …/…/… almıştır. 2-) Davalı kötüniyetli olarak, karşılığı ödenen noter senedini icra takibine koymuş ve müvekkilimle ilgisi olmayan adreslere ... Devamını Oku »

İsim Düzeltme Dava Dilekçesi

HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : … Nüfus İdaresi Müdürlüğü. KONU : Haklı neden sebebiyle isim tashihi talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkil her ne kadar nüfus kayıtlarında … ismiyle kayıtlı olsa bile ailesi ve arkadaşları ve hatta çalıştığı işyerindeki çevresinde bile … ismiyle tanınmaktadır. 2- ... Devamını Oku »

İpoteğin Kaldırılması Dava Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İpoteğin Kaldırılması İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Davalı … Bankası, elindeki kredi sözleşmesinin bedelinin ödenmemesi sonucu müvekkilime karşı takip yapmıştır. Müvekkilim, yapılan takibin kendisine tebliğinden itibaren borcunu … İcra Dairesi’ne yatırmıştır. 2-) Davalı banka ile yapılan kredi sözleşmesi gereğince müvekkilimin … ... Devamını Oku »

İntifa Hakkının Terkini Dava Dilekçesi

….. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İntifa Hakkının Terkini İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim tapunun …..ada, …… parsel sayısında kayıtlı taşınmazın malikidir. 2-) Bu taşınmaz üzerinde …’in intifa hakkı mevcut iken, hak sahibi …/…/… tarihinde vefat ettiğinden intifa hakkı sona ermiştir. 3-) Bu nedenle intifa hakkının ... Devamını Oku »

İnşaat Tecavüzünden Dolayı Tazminat Davası

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İnşaat Tecavüzünden Dolayı …TL. Tazminat İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Davalı, Tapu’da … Ada, … Parsel’de kayıtlı, … İlçesi, … Mahallesi, … Sokağında bulunan müvekkilime ait arsasına bitişik olan kendi arsasına inşaat yaparken bahçe duvarını … metre genişleterek haksız olarak tecavüzde ... Devamını Oku »

İmza İtirazı Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE BORÇLU : VEKİLİ : ALACAKLI : KONU : İmzaya İlişkin İtirazlarımızın Sunulması. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim …’in …’ye olan … TL.’borcunu ödeyememesinden dolayı, hakkında … İcra Müdürlüğü’nden …/…E. numaralı icra takibi başlatılarak ödeme emri gönderilmiştir. Müvekkilim söz konusu ödeme emrini … gün önce öğrenmiştir. 2-) Ancak, icra takibine ... Devamını Oku »

İhtiyati Haciz Dilekçesi Örneği

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE İHTİYATİ HACİZ İSTEĞİNDE BULUNAN (ALACAKLI) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (BORÇLU) : KONU : İhtiyati haciz isteminden ibarettir. BORÇ TUTARI : … TL AÇIKLAMALAR : 1- Ekte bulunan senette görüleceği üzere borçlunun müvekkilime … TL borcu bulunmaktadır. 2- Borç bütün taleplerimize rağmen ödenmiş değildir. 3- ... Devamını Oku »

İhbar Tazminatı Davası Dilekçesi

….. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İhbar Tazminatı İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim, davalıya ait … işyerinde, …/…/… tarihinden itibaren çalışmaktayken, davalı işveren hiçbir bildirimde bulunmadan, …/…/… tarihinde iş sözleşmesini feshettiğini belirterek müvekkilimi işyerine aldırtmamıştır. 2-) Müvekkilimin çalışma süresi … yıldan fazladır. Müvekkilimin aylık ücreti de ... Devamını Oku »

Hükmün Açıklanması İstemi Dava Dilekçesi

…… MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Mahkemenizin …/…/… Gün ve …/… E, …/… K. Sayılı Kararının Aşağıda Belirtilen Bölümünün Açıklanmasına Karar Verilmesi İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Mahkemenizin yukarıda belirttiğimiz kararında müvekkilim … kızı … olarak gösterilmiştir. Oysa müvekkilim erkektir. 2-) Yine dava konusu …ada … parsel ... Devamını Oku »

Hizmet Tespiti Davası Dilekçesi

… İŞ MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALILAR : KONU : Müvekkilim …….’ın ……. tarihinden ……. tarihine kadar geçen süre içinde davalı …… Bakanlığı’nın ……. Orman İşletme Şefliğinde sigortalı olarak çalıştığının ve Sigorta başlangıç tarihinin ……. olarak tespiti ile sigorta hizmetlerinden faydalandırılmasına karar verilmesi istemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) ……. sigorta ... Devamını Oku »

Satış ve Tapu İptali Davası Dilekçesi

….. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Satış ve Tapu İptali İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Davalının … müvekkilime yapmış oldukları satım sözleşmesi gereğince … TL. borcu bulunmaktadır. Müvekkilimin yapmış olduğu ihtarlara rağmen borç ödenmemiştir. 2-) Bunun üzerine davalıya icra takibinde bulunduk. Takip sonucu borçlunun … marka ... Devamını Oku »

Haksız Rekabetin Önlenmesi Davası Dilekçesi

…… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU :Haksız Rekabetin Önlenmesi İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimiz Şirkete ait, … yıldır patentli olarak üretmekte oldukları özel vasıflı …….., davalı tarafından müvekkilimizden izin alınmadan taklit edilmiş ve piyasaya sürülmüştür. 2-) Davalı ürünü aynen taklit etmekle kalmamış, ürünün ismini dahi değiştirmemiştir. ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates