20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Dilekçe Örnekleri (sayfa 5)

Dilekçe Örnekleri

İş Akdinin Feshine İtiraz ve Kıdem Tazminatı

…… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONUSU : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ……. kıdem tazminatının ……. tarihinden itibaren en yüksek reeskont faizi ile ve ……. ihbar tazminatının ……. tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimiz ….. yılından ... Devamını Oku »

Geçit Hakkı Dava Dilekçesi

.. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Geçit hakkı tesisi istemidir. DEĞERİ : AÇIKLAMALAR : 1-) Davalının müvekkilimize ait olan ……. İli, ……. İlçesi, ……. Köyü, ……. Ada, ……. Parsel de tapuya kayıtlı …. m2 lik arsasının yanında bitişik bir arsası mevcuttur. Müvekkilimizin arsası üzerinde oturmakta ... Devamını Oku »

Gaiplik Kararı Verilmesi İçin Dilekçe

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : Hasımsız KONU : Gaiplik Kararı Verilmesi Talebi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimin eşi …, …/…/… tarihinde sabah işe gitmek için evinden ayrılmıştır. 2-) Bu tarihten itibaren … yıl geçmesine rağmen müvekkilim eşi … ‘dan hiçbir haber alamamıştır. Müvekkilim eşini bulmak için elinden geleni ... Devamını Oku »

Gaiplik Nedeniyle Evliliğin Feshi Davası Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Gaiplik Nedeniyle Evliliğin Feshi İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimin eşi …, 8(sekiz) yıl önce Almanya’ya işçi olarak gitmiştir. Müvekkilim, eşinden …/…/… gününden sonra haber alamamıştır. 2-) Müvekkilim bu nedenlerden ötürü 5(beş) ay önce eşi hakkında gaiplik kararı almıştır. Müvekkilimin evliliğin ... Devamını Oku »

Gaipliğe ve Miras Payının Teslimine Karar İçin Dilekçe

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Gaipliğe ve Miras Payının Teslimine Karar Verilmesi İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim muris …’nın en büyük oğludur ve mirasçılarındandır. 2-) Veraset ilamından da görüleceği üzere murisin, müvekkilim dışında … ve … adlarında 2 mirasçısı daha bulunmaktadır. 3-) Bunlardan …, bekar ... Devamını Oku »

Görevsizlik Kararı Verilmesi Talepli Dilekçe

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA ESAS NO : GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİNİ İSTEYEN SANIK : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. KONU : Görevsizlik Kararı Verilmesi İstemidir SUÇ : Yaralama ... Devamını Oku »

Adli Para Cezasının Taksitlendirilmesi Dilekçesi

……………. CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA TAKSİT TALEP EDEN (HÜKÜMLÜ) : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… ŞİKAYET EDİLEN : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. KONU : ……………………………… Mahkemesinin …/…/…… tarih ve ……../…….. Esas, ……../…….. Karar sayılı kararı ile ... Devamını Oku »

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçesi

………………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ADLİ SİCİL BÜROSU Vasıtasıyla ADLİ SİCİL İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİNİ İSTEYEN : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… KONU : Müvekkile ait adli sicil kaydının silinmesi talebidir. CEZALAR : ... Devamını Oku »

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA ESAS NO : BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDEN : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. KONU : Bilirkişi Raporuna İtirazımızdır SUÇ : Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ... Devamını Oku »

Dolandırıcılık Nedeni ile Şikayet Dilekçesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE MÜŞTEKİ : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… ŞİKAYET EDİLEN : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Dolandırıcılık Nedeni ile Şikâyetimizden İbarettir SUÇ : Dolandırıcılık DAVA DEĞERİ : …………….. TL AÇIKLAMALAR ... Devamını Oku »

Eski Hale Getirme Dilekçesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA ESAS NO : DOSYA KARAR NO: ………../………. ESKİ HALE GETİRME TALEBİNDE BULUNAN VE İTİRAZ EDEN SANIK : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. KONU ... Devamını Oku »

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Dilekçesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE MÜŞTEKİ : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… ŞİKAYET EDİLEN : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Görevi Kötüye Kullanma Suçu ile İlgili Şikayetimizdir SUÇ : Görevi Kötüye Kullanma DAVA DEĞERİ ... Devamını Oku »

Görevsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA ESAS NO : DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… SANIKLAR : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Görevsizlik Kararına İtirazımızdır SUÇ : Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak Resmi belgenin ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates