19 Ocak 2018, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

6570 Sayılı Kanun

GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 6570 Kabul Tarihi: 18/05/1955 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/05/1955 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9013 Madde 1 – Belediye teşkilatı olan yerlerle, iskele, liman ve istasyonlardaki gayrimenkullerin (Musakkaf olmıyanları hariç) kiralanmalarında kiralıyanla kiracı arasındaki hukuki münasebetlerde bu kanun ile Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı olmayan ... Devamını Oku »

Zorunlu Geçit Hakkı Davası Dilekçesi

……………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVALI : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Zorunlu Geçit Hakkı Tesisi Talebimizden İbarettir DAVA DEĞERİ : …………….. TL AÇIKLAMALAR : 1. …………………….. ... Devamını Oku »

Ortaklığın Giderilmesi Davası Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Mirasta Ortaklığın Giderilmesi İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Muris …, …/…/… tarihinde vefat etmiş ve miras müvekkilim ve davalı kardeşi …’ya kalmıştır. 2-) Davalı tarafın olumsuz davranışları nedeniyle miras paylaşımında sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu yüzden terekedeki mallardan aynen taksimi mümkün olanların ... Devamını Oku »

Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Dava Dilekçesi

…. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLLERİ : DAVALI : KONU : Kamulaştırma bedelinin arttırılması istemidir. DAVA DEĞERİ : AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimizin … İli, … İlçesi … mahallesi, … ada, … pafta, … parselde kayıtlı … m2 lik arsası … yapılacağı gerekçesi ile Belediye Encümeni’nin …/…/… tarih ve … sayılı ... Devamını Oku »

İştirak Halindeki Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Dönüştürülmesi Dava Dilekçesi

… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACILAR : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Taşınmazdaki iştirak halinin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi isteminden ibarettir. AÇIKLAMALAR : 1- Müşterek muris (…) …/…/… tarihinde ölmüş olup geriye mirasçıları olarak müvekkil davacılar ile davalı diğer çocuğu …’yi bırakmıştır. Veraset ilamını ekte sunuyoruz. 2- Murisin … parselinde kayıtlı ... Devamını Oku »

Satış ve Tapu İptali Davası Dilekçesi

….. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Satış ve Tapu İptali İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Davalının … müvekkilime yapmış oldukları satım sözleşmesi gereğince … TL. borcu bulunmaktadır. Müvekkilimin yapmış olduğu ihtarlara rağmen borç ödenmemiştir. 2-) Bunun üzerine davalıya icra takibinde bulunduk. Takip sonucu borçlunun … marka ... Devamını Oku »

Geçit Hakkı Dava Dilekçesi

.. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Geçit hakkı tesisi istemidir. DEĞERİ : AÇIKLAMALAR : 1-) Davalının müvekkilimize ait olan ……. İli, ……. İlçesi, ……. Köyü, ……. Ada, ……. Parsel de tapuya kayıtlı …. m2 lik arsasının yanında bitişik bir arsası mevcuttur. Müvekkilimizin arsası üzerinde oturmakta ... Devamını Oku »

Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Fuzuli İşgal Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim ile … , …/…/… tarihinde müvekkilimin … adresindeki apartman dairesinin kiralanması konusundaki kira sözleşmesini imzalamışlardır. 2-) Müvekkilimin mahkeme aracılığı ile yaptırdığı tespitler sonucu kira konusu taşınmaz da … mağazasının faaliyet ... Devamını Oku »

Fuzuli İşgal Nedeniyle Ecrimisil Davası Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Fuzuli İşgal Nedeniyle Ecrimisil İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim icra takibi sonucu yapılan açık artırma yoluyla ihaleden … adresindeki apartman dairesini satın almıştır. 2-) Müvekkilim tarafından davalı şahsa 20 gün önce taşınmazı boşaltması yönünde ihtar gönderilmesine rağmen davalı taşınmazı haksız ... Devamını Oku »

Ferağa İcbar Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Ferağa İcbar İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Davalı , …/…/… tarihinde … Noterliğinde düzenlenen …/… yevmiye numaralı Noter Senedi ile … adresindeki müstakil evi müvekkilime satmayı vaad etmiştir. Tapunun …Ada, …Parselinde kayıtlı taşınmaz için müvekkilim …TL. ödeme yapmıştır. 2-) Yapılan sözleşme ... Devamını Oku »

Ev Satarken Dikkat Edilecek Hususlar

Vatandaşların, satın aldıkları gayrimenkulü 5 yıl içinde elden çıkarmaları halinde, oluşan değer artış kazancı için gelir vergisi ödemesi gerekiyor. Bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayan veya beyanı unutan bir çok vatandaş, vergi cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Alış-satış bedeli arasındaki farkın 2010 yılı için 7 bin 700 lirası vergiden istisna tutuluyor. ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates