20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Hukuki Makaleler

Hukuki Makaleler

Belediyenin Haciz Edilemeyen Mallari Nelerdir ?

Av.M.Lamih ÇELİK Şanlıurfa Belediyesi Hukuk İşleri Müdür V. Belediyeler,kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek suretiyle kamu hizmeti sunan kamu tüzel kişileridir.Belediyenin yaptığı hizmetler, toplumun genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak için kamu yararı gözetilerek yapılan, sürekli ve düzenli çalışmalardır.Bu çalışmaların kesintiye uğramadan devam edebilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin ... Devamını Oku »

Alacağın Temliki

ALACACIN TEMLİKİ. Prof. Dr. Nisim FRANKO •• 1- MEFHUM Borç münasebetinin taraflan, biri aktif süje digeri pasif süje olmak üzere iki kişiden ibarettir. Bunlarda, aktif süje alacaklı; pasif süje borçludur. Umumiyetle, alacalc.lı ile borçlu arasında dogmuş olan hukuki rabıta sona erinceye kadar, degişmezler. Başka bir tabirle, borç sona erinceye kadar, ... Devamını Oku »

Akdeniz Barolar Birliği Kuruldu

Akdeniz Barolar Birliği Akdeniz Barolar Birliği (Unione degli Ordini degli Avvocati del Mediterraneo UOAM), Akdeniz ülkeleri barolarının çabasıyla kuruldu. İstanbul Barosu, Birliğin kurucu üyesi oldu ve Türkçe resmi çalışma dili olarak kabul edildi. 8 10 Aralık 2009 tarihleri arasında İtalya nın Napoli kentinde düzenlenen toplantıda yapılan yoğun çalışmalar sonunda Akdeniz ... Devamını Oku »

Müziği bırakıp, hayatını hukuka adadı

Müziği bırakıp, hayatını hukuka adadı

Müziği bıraktı, hayatını hukuka adadı. Teksas’ta üçüncü kez Houston Kenti Harris Bölgesi Ceza Mahkemesi yargıçlığına seçilen Jay (Ceyhun) Karahan piyano ve gitar çaldı, üniversitede müzik okudu. Ama sonra hukuk kariyeri yapmaya yöneldi. Bu konuda “Çok rasyonel bir karar verdim” diyor. Amerika’da bu ay yapılan ara seçimlerde sandıktan zaferle çıkanlar arasında ... Devamını Oku »

Kitle İletişim Araçları ve Terörizm

M.Volkan DÜLGER Avukat mvddulger@hotmail.com GİRİŞ Terörizm, tarihin çok eski dönemlerinden beri varolan, özellikle 1960’lı yıllarla birlikte giderek artan ve 1968 yılından itibaren milletlerarası terör eylemlerindeki artış nedeni ile 20.yüzyılda belki de üzerinde en çok durulan kavramlardan biri olmuştur.[1] Bu kavram üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar, terörizmin oluşmasına katkıta bulunan sosyo-ekonomik nedenleri ... Devamını Oku »

Haksız Rekabet

HAKSIZ REKABET Haksız rekabet: kişi yada kurumların büyük kuruluşlarca ezilmesine engel olan ekonomik ortamda, yeni firmaların tesisine ve yeni buluşların meydana getirilmesine imkan veren serbest ticaretin tesis ve devamına engel oluşturan eylem ve oluşumlar olarak tanımlanır. Türk Ticaret Kanunu(TTK) 56. vd. maddelerinde haksız rekabet; …..aldatıcı hareket ve iyiniyet kaidelerine aykırı ... Devamını Oku »

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA HAKSIZ REKABET

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA HAKSIZ REKABET Sınai mülkiyet hakları olarak tanımlanan haklar, marka, patent ve endüstriyel tasarımlar başta gelmek üzere; ticari sırlar ve bunlarla bağlantılı hakları da kapsamaktadır.Şuana kadar ki yazılarımızda belirttiğimiz üzere bu haklar; 554 Sayılı endüstriyel Tasarımlararın Korunması hakkında ki KHK, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK ile korunmaktadır.Bu ... Devamını Oku »

Rüçhanlı Alacaklar Nelerdir

TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN İHALENİN YAPILMASI (İİK. mad. 129) Taşınmaz mallara ilişkin “ihalenin (arttırmanın) nasıl yapılacağı ve taşınmazların hangi koşullarla ihale edilebileceği” bu maddede düzenlen-miştir. I- Taşınmazlar da taşınırlar gibi, «açık arttırma»[1] ile satılır. «Açık artırma şekli», kural olarak taşınırlarda olduğu gibidir.[2] II- Birinci arttırmada i h a l e n ... Devamını Oku »

Bilirkişi Kimdir ve Bilirkişi Şikayet Edilir mi

Bilirkişi Kimdir: Bilirkişi: Çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde başvurulan kişidir. Ancak hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye baş vurulmaz. Bilirkişi Raporu: Hakimin teknik ve özel bilgisi ile çözemediği konularda ve hakimin kendisine verdiği görev çerçevesinde bilirkişinin incelemelerde bulunarak ulaştığı sonucu ... Devamını Oku »

İcradan Maaş Haczi Yazısı Geldi Ne Yapmalıyım

İcradan Maaş Haczi Yazısı Geldi Ne Yapmalıyım? İcradan size maaş haczi yazısı geldiğinde öncelikle gelen tebliğ zarfının üzerine tebligatın geliş tarihini yazınız. Tebligatın üzerine tebliğ tarihini yazmanızın sebebi hukuktaki süreleri kaçırmamanızdır. Örneğin maaş haczinde tebligatı aldıktan sonra 7 gün içerisinde cevap vermeniz gerekecektir. Bu nedenle tebliğ tarihi çok önemlidir. Sadece ... Devamını Oku »

Vergi Hukukunda Vekil

1. GİRİŞ İnsanların toplum halinde yaşaması, toplumu oluşturan bireylerin arasında kendiliğinden veya irade beyanı ile hukuki ilişkilerin kurulmasını da beraberinde getirmektedir. Hukuki ilişkilerin kurulması veya uygulanmasında tarafların her zaman aynı görüşte olması mümkün olamayacağından ortaya anlaşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu anlaşmazlıkların taraflarca çözüme ulaştırılamaması, hukuki uyuşmazlıkların ortaya çıkması sonucunu doğurur. Hukuki uyuşmazlıkların ... Devamını Oku »

Töre Saikiyle İnsan Öldürme

TÖRE SAİKİYLE İNSAN ÖLDÜRME GİRİŞ   Töre ve namus suçları özellikle ataerkil toplumlarda zina etmek, evlenmeyi reddetmek, boşanmaya çalışmak, tecavüze uğramak gibi nedenlerle, başta kadınlar olmak üzere aile fertlerine yöneltilen şiddete verilen addır. Bu suçların çok büyük bir kısmı ne yazık ki cinayetle sonuçlanmaktadır. BM Nüfus Fonunun Tahminlerine göre Dünya’da ... Devamını Oku »

Kişiyi İntihara Yönlendirme Suçu

1.Genel Türk Ceza Kanunu madde 84 uyarınca; 1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. ... Devamını Oku »

Canavarca Hisle veye Eziyetle Adam Öldürme

CANAVARCA HİSLE VEYA EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRME (md 82/1-b) I. GENEL AÇIKLAMALAR 765 sayılı TCK’ nın 450/3. fıkrasında düzenlenen “canavarca bir his sevki ile veya işkence ve tazip ile” öldürme suçu, yeni kanunumuzun bu bendinde “canavarca hisle veya eziyet çektirerek” öldürme şeklinde düzenlenmiş, işkence sonucu ölümün meydana gelmesi 95/4, eziyet ise ... Devamını Oku »

Eser Sahibi Kimdir

Yaratıcı düşünce ürünleri olan eserleri meydana getiren eser sahiplerinin hakları, yasalar tarafından korunmuştur. Toplum tarafından da önemsenmesi gereken söz konusu bu hakların korunması ve uygulanması, uluslararası sözleşmeler ile yasalar tarafından sağlanmıştır. Sahibinin özelliğini taşıyan ve fikri çalışma ürünü olan eseri meydana getiren kişi eser sahibidir. Eser sahibinin hakları, eserin meydana ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates