20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Kanunlar

Kanunlar

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5999 Kabul Tarihi: 18/6/2010 MADDE 1 – 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazmin GEÇİCİ MADDE 6 – Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi arasında ... Devamını Oku »

5951 Sayılı Kanun

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5951 Kabul Tarihi: 28/1/2010 MADDE 1 – 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – 6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin ... Devamını Oku »

5947 Sayılı Kanun

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 MADDE 1 – 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “serbest ... Devamını Oku »

Yeni Çek Kanunu

ÇEK KANUNU Kanun No. 5941 Kabul Tarihi: 14/12/2009 Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hâllerinde ilgililer hakkında ... Devamını Oku »

5004 Sayılı Kanun

2003 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 5004 Kabul Tarihi : 19/11/2003 Resmi Gazete Tarihi: 22/11/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25297 Madde 1 – 29/03/2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (I) sayılı cetvelde yazılı ... Devamını Oku »

5483 Sayılı Kanun

190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN YARGITAY BAŞKANLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 5483 Kabul Tarihi: 06/04/2006 Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 08/04/2006 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 26133 MADDE 1 – Yargıtay Başkanlığının merkez teşkilâtında kullanılmak üzere, ekli listede yer alan kadrolar ... Devamını Oku »

3821 Sayılı Kanun

16/10/1981 TARİH VE 2533 SAYILI SİYASİ PARTİLERİN FESHİNE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA VE 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası: 3821 Kabul Tarihi: 19/06/1992 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/07/1992 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 21273 Madde 1 – 16/10/1981 tarih ve “2533 Sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair ... Devamını Oku »

4044 Sayılı Kanun

04 ARALIK 1994 GÜNÜ MİLLETVEKİLİ VE MAHALLİ İDARELER ARA SEÇİMİ YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4044 Kabul Tarihi: 28/09/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/10/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22068 Madde 1 – Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van illerinde boşalmış olan yirmiiki ... Devamını Oku »

976 Sayılı Kanun

10 SAFER 1329 TARİHLİ TAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİNE MÜZEYYEL KANUN (OSMANLI KANUNU) Kabul Tarihi: 02/071330 Yayımlandığı Takvimi Vakayi Tarihi: 22 /07/1330 Yayımlandığı Takvimi Vakayi Sayısı:1897 Madde 1 – Hükümet ve belediyeler namına doğrudan doğruya veya müteahhitler vasıtasiyle vücuda getirilecek turuk ve maabir ve sair umuru nafia inşaatı için işletilecek mekşuf taş ve ... Devamını Oku »

3392 Sayılı Kanun

103 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3392 Kabul Tarihi: 19/06/1987 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 04/07/1987 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19507 Madde 1 – 1. Ekli (1) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve merkezi Karsantı Bucak Merkezi olmak ve Karsantı Belediyesinin adı Aladağ olarak değiştirilmek üzere, Adana ... Devamını Oku »

4913 Sayılı Kanun

11 NO.LU PROTOKOL İLE DEĞİŞİK İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA AVRUPA SÖZLEŞMESİNE ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASINA DAİR EK 6 NO.LU PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN Kanun No : 4913 Kabul Tarihi : 26/06/2003 Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25155 Madde 1 – Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanarak 1983 ... Devamını Oku »

4049 Sayılı Kanun

11/10/1983 TARİH VE 2913 S.K., 28/05/1986 TARİH VE 3292 S.K., 26/10/1990 TARİH VE 3671 S.K., 08/06/1949 TARİH VE 5434 S.K. İLE 14/07/1965 TARİH VE 657 S.K.UN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4049 Kabul Tarihi: 24/11/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/12/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22133 Madde 1 – ... Devamını Oku »

3291 Sayılı Kanun

1211 S. T.C. MERKEZ B.K., 3182 S. BANKALAR K., 2983 S. TASARRUFLARIN T. VE K. Y. HIZLANDIRILMASI HK. K., 2985 S. TOPLU K.K., 07/11/1985 T. VE 3238 S. K., 2499 S. SPK.NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 1177 S. TÜTÜN TEKELİ K.NUN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALD Kanun Numarası: 3291 Kabul Tarihi: 28/05/1986 ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates