20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Kanunlar (sayfa 10)

Kanunlar

5740 Sayılı Kanun

ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5740 Kanun Kabul Tarihi : 26/02/2008 Resmi Gazete Tarihi : 06/03/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26808 Madde 1 – 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21 inci maddesine aşağıdaki bent ... Devamını Oku »

1602 Sayılı Kanun

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KANUNU Kanun Numarası: 1602 Kabul Tarihi: 04/07/1972 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/07/1972 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 14251 BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ: Madde 1 – Askeri Yüksek İdare Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir. TEŞKİLAT: Madde 2 – Askeri ... Devamını Oku »

1111 Sayılı Kanun

ASKERLİK KANUNU Kanun Numarası: 1111 Kabul Tarihi: 21/06/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12-17/07/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 631-635 Madde 1 – Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmağa mecburdur. (Son fıkra mülga: 04/01/1961 – 211/119 md.) Madde 2 – (Değişik madde: 20/11/1935 – 2850/1 md.) (Değişik ... Devamını Oku »

5837 Sayılı Kanun

ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5837 Kanun Kabul Tarihi : 05/02/2009 Resmi Gazete Tarihi : 13/02/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27140 Madde 1 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 2 nci maddesinin onbirinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını ... Devamını Oku »

5768 Sayılı Kanun

ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5768 Kanun Kabul Tarihi : 11/06/2008 Resmi Gazete Tarihi : 24/06/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26916 Madde 1 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci Maddesinin (E) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “E) Millî Savunma Bakanlığınca ... Devamını Oku »

5716 Sayılı Kanun

ASKERLİK KANUNU İLE YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERİ MEMURLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5716 Kanun Kabul Tarihi : 21/11/2007 Resmi Gazete Tarihi : 04/12/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26720 Madde 1 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde ... Devamını Oku »

5713 Sayılı Kanun

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5713 Kanun Kabul Tarihi : 20/11/2007 Resmi Gazete Tarihi : 28/11/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26714 Madde 1 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Dört yıl ve daha uzun süreli yüksek öğretim kurumlarından ... Devamını Oku »

4823 Sayılı Kanun

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 4823 Kabul Tarihi : 12/03/2003 Resmi Gazete Tarihi: 15/03/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25049 Madde 1 – 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 38 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna ... Devamını Oku »

5591 Sayılı Kanun

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5591 Kanun Kabul Tarihi: 01/03/2007 Resmi Gazete Tarihi : 07/03/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26455 Madde 1 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Geçici Madde 41 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar göçmen statüsünde ... Devamını Oku »

5769 Sayılı Kanun

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5769 Kanun Kabul Tarihi : 11/06/2008 Resmi Gazete Tarihi : 24/06/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26916 Madde 1 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 103 üncü Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 103 – Bu Kanuna göre askerlik meclisleri ile ... Devamını Oku »

5380 Sayılı Kanun

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5380 Kanun Kabul Tarihi : 02/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 06/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25867 Madde 1 – 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci Maddesinin birinci fıkrasının (G) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. G) Oturma veya çalışma iznine ... Devamını Oku »

4752 Sayılı Kanun

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU Kanun No: 4752 Kabul Tarihi : 11/04/2002 Resmi Gazete Tarihi: 24/04/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24735 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri astsubay meslek yüksek okullarındaki yüksek öğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek, astsubay meslek ... Devamını Oku »

6132 Sayılı Kanun

AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 6132 Kabul Tarihi: 10/07/1953 Resmi Gazete Tarihi: 15/07/1953 Resmi Gazete Sayısı: 8458 Madde 1 – (Değişik madde: 04/07/1988 – KHK-336/1 md.; Aynen Kabul: 07/02/1990-3612/29 md.;Değişik madde: 22/03/2006-5476 S.K./1.mad) Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenlemeye, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yarışlar üzerine yurt içinden ... Devamını Oku »

5091 Sayılı Kanun

AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 5091 Kabul Tarihi: 11/02/2004 Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 17/02/2004 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 25376 Madde 1 – 10.7.1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 4. – Mülkiyetinde, ortaklığında veya kirası altındaki ... Devamını Oku »

5476 Sayılı Kanun

AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5476 Kanun Kabul Tarihi : 22/03/2006 Resmi Gazete Tarihi : 28/03/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26122 Madde 1 – 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 1 – Türkiye sınırları ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates