20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Kanunlar (sayfa 20)

Kanunlar

5190 Sayılı Kanun

CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KALDIRILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 5190 Kabul Tarihi : 16/06/2004 Resmi Gazete Tarihi: 30/06/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25508 Madde 1 – 04/04/1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 394 üncü maddeden sonra gelmek üzere “Bazı suçlara ilişkin ... Devamını Oku »

5271 Sayılı Kanun

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU Kanun Numarası : 5271 Kanun Kabul Tarihi : 04/12/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi :17/12/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 25673 BİRİNCİ KİTAP: GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM: KAPSAM, TANIMLAR, GÖREV VE YETKİ BİRİNCİ BÖLÜM: KAPSAM VE TANIMLAR KANUNUN KAPSAMI Madde 1 – (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl ... Devamını Oku »

5353 Sayılı Kanun

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5353 Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005 Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25832 Madde 1 – 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 35 inci Maddesinin ikinci fıkrasında geçen “hukuken geçerli mazerete dayanarak” ibaresi Madde metninden ... Devamını Oku »

5320 Sayılı Kanun

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005 BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 – (1) Bu Kanunun amacı, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe konulmasına ve ... Devamını Oku »

5347 Sayılı Kanun

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5347 Kanun Kabul Tarihi : 11/05/2005 Resmi Gazete Tarihi : 18/05/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25819 Madde 1 – 23.3.2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 6 ... Devamını Oku »

5275 Sayılı Kanun

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5275 Kanun Kabul Tarihi :13/12/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 29/12/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 25685 BİRİNCİ KİTAP: AMAÇ VE TEMEL İLKELER, HAPİS CEZASI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ BİRİNCİ KISIM: AMAÇ VE TEMEL İLKELER BİRİNCİ BÖLÜM: KANUNUN AMACI AMAÇ Madde ... Devamını Oku »

5485 Sayılı Kanun

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kabul Tarihi : 06/04/2006 Kanun Numarası : 5485 Resmi Gazete Tarihi : 22/04/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26147 MADDE 1 – 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 110 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki ... Devamını Oku »

5351 Sayılı Kanun

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5351 Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005 Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25832 Madde 1 – 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesinin beşinci fıkrası ... Devamını Oku »

4786 Sayılı Kanun

CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA VE AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 4786 Kabul Tarihi : 08/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 15/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24994 (Mük.) Madde 1 – 13/07/1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun değişik 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son ... Devamını Oku »

5805 Sayılı Kanun

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5805 Kanun Kabul Tarihi : 15/10/2008 Resmi Gazete Tarihi : 23/10/2008 Resmi Gazete Sayısı : 27033 Madde 1 – 24/6/1995 tarihli ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ... Devamını Oku »

2879 Sayılı Kanun

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLATI KANUNU Kanun Numarası: 2879 Kabul Tarihi: 17/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18140 CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLATI Madde 1 – Bu Kanun; Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu teşkilatı, çalışma esasları ve personel atama işlemleri dışında kalan konuları düzenler. KADROLAR ... Devamını Oku »

4853 Sayılı Kanun

ÇALIŞANLARIN TASARRUFLARINI TEŞVİK HESABININ TASFİYESİ VE BU HESAPTAN YAPILACAK ÖDEMELERE DAİR KANUN Kanun No : 4853 Kabul Tarihi : 24/04/2003 Resmi Gazete Tarihi: 29/04/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25093 AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı, 09/03/1988 tarihli ve 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun ... Devamını Oku »

3146 Sayılı Kanun

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3146 Kabul Tarihi: 09/01/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/01/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18639 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT AMAÇ Madde 1 – (Değişik madde: 04/10/2000 – KHK/618, md.15; İptal : Anayasa M. 31/10/2000 – E:2000/62, K:2000/35 ... Devamını Oku »

3972 Sayılı Kanun

ÇANAKKALE ŞEHRİNE ALTIN MADALYA VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3972 Kabul Tarihi: 16/02/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 21854 Madde 1 – Türk Milletince, Çanakkale savaşlarında barış ve kahramanlığımızı anlatarak şehit düşen, tarihimize “Çanakkale Geçilmez” yazdırtan ecdadımızın manevi şahsiyetlerine bir şükran nişanı olarak, üzerinde ” Çanakkale ... Devamını Oku »

772 Sayılı Kanun

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU Kanun Numarası: 772 Kabul Tarihi: 14/07/1966 Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 22/07/1966 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 12355 BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER Madde 1 – Belediye hudutları içinde çarşı ve mahalle bekçileri teşkilatı kurulur. Bu teşkilat bekçi adayı ve bekçiden teşekkül eder. Bu teşkilata ait kadrolar ile ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates