20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Kanunlar (sayfa 30)

Kanunlar

3867 Sayılı Kanun

EREĞLİ KÖMÜR HAVZASINDAKİ OCAKLARIN DEVLETÇE İŞLETTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3867 Kabul Tarihi: 30/05/1940 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 05/06/1940 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4527 Madde 1 – Ereğli Kömür havzası dahilindeki kömür ocaklarının tamamının veya bir kısmının Devletçe işlettirilmesine karar vermeğe İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. Bu ocakların Devletçe işlettirilmesi zamanı ... Devamını Oku »

3241 Sayılı Kanun

EREĞLİ ŞİRKETİNDEN ALINAN LİMAN, DEMİRYOLU VE MADENLERLE KOZLU VE KİLİMLİ DEMİRYOLLARININ İŞLETİLMESİ VE HAVZADAKİ DENİZ İŞLERİNİN İNHİSAR ALTINA ALINMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3241 Kabul Tarihi: 11/06/1937 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/06/1937 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 3639 Madde 1 – Hükümetle Ereğli Şirketi arasında aktedilip 3146 numaralı kanunla tasdik edilen ... Devamını Oku »

1593 Sayılı Kanun

ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLLARI KANUNU Kanun Numarası: 1593 Kanun Kabul Tarihi: 06/06/1972 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/06/1972 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 14212 ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU: Madde 1 – Erişme kontrollü karayolu, özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı yaya, hayvan ve motorsuz taşıt ve ... Devamını Oku »

5362 Sayılı Kanun

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU Kanun Numarası : 5362 Kanun Kabul Tarihi : 07/06/2005 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı; esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını ... Devamını Oku »

5361 Sayılı Kanun

ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5361 Kanun Kabul Tarihi : 01/06/2005 Resmi Gazete Tarihi : 08/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25839 Madde 1 – 2.9.1971 tarihli ve ... Devamını Oku »

4956 Sayılı Kanun

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Kanun No : 4956 Kabul Tarihi : 24/07/2003 Resmi Gazete Tarihi: 02/08/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25187 ... Devamını Oku »

4538 Sayılı Kanun

EURO’NUN HUKUKİ ARAÇLARA ETKİSİ İLE AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4538 Kabul Tarihi : 24/02/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 27/02/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 23977 AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı, “Avrupa Birliğini Kuran Antlaşma” uyarınca tek para sistemine dahil olan ... Devamını Oku »

5369 Sayılı Kanun

EVRENSEL HİZMET KANUNU Kanun Numarası : 5369 * Kanun Kabul Tarihi : 16/06/2005 Resmi Gazete Tarihi : 25/05/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25856 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı; kamu hizmeti niteliğini haiz, ancak işletmeciler tarafından karşılanmasında mali güçlük bulunan evrensel hizmetin sağlanması, ... Devamını Oku »

5750 Sayılı Kanun

EXPO 2015 İZMİR YÖNLENDİRME KURULUNUN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI, GELİR VE HARCAMALARI İLE DENETİMİ VE TASFİYESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5750 Kanun Kabul Tarihi : 19/03/2008 Resmi Gazete Tarihi : 22/03/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26824 – Mükerrer EXPO 2015 YÖNLENDİRME KURULU Madde 1 – (1) 30/11/2006 tarihli ve 2006/11341 ... Devamını Oku »

2349 Sayılı Kanun

FAHRİ KONSOLOSLARIN AİDATI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 2349 Kabul Tarihi: 09/12/1933 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/12/1933 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2581 Madde 1 – (Değişik madde: 02/01/1961 – 198/1 md.) Fahri konsoloslara, beşbin liraya kadar olan yıllık hasılatının tamamı ve beş bin liradan onbin liraya kadar olan kısmının yüzde yirmibeşi ... Devamını Oku »

2844 Sayılı Kanun

FINDIK ÜRETİMİNİN PLANLANMASI VE DİKİM ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 2844 Kanun Kabul Tarihi: 16/06/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/06/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18081 AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı; fındık üretiminin en uygun alanlarda yapılmasını ve üretimin talepteki gelişmelere göre yönlendirilmesini düzenlemektir. FINDIK ÜRETİMİ YAPILACAK ALANLAR ... Devamını Oku »

5846 Sayılı Kanun

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU Kanun Numarası: 5846 Kanun Kabul Tarihi: 05/12/1951 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/12/1951 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7981 BİRİNCİ BÖLÜM: FİKİR VE SANAT ESERLERİ A -AMAÇ: Madde 1 – (Değişik madde: 03/03/2001 – 4630/1. md.) Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ... Devamını Oku »

5571 Sayılı Kanun

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU, SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU İLE TURİZMİ TEŞVİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5571 Kanun Kabul Tarihi : 28/12/2006 Resmi Gazete Tarihi : 13/01/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26402 Madde 1 – 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı ... Devamını Oku »

4630 Sayılı Kanun

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası: 4630 Kanun Kabul Tarihi: 21.02.2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24335 Mük. Madde 1- 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 1 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Amaç Madde ... Devamını Oku »

3226 Sayılı Kanun

FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanun Numarası: 3226 Kabul Tarihi: 10/06/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/06/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18795 BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı, finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. KAPSAM Madde 2 – Bu Kanun, sözleşmenin hukuki yapısını, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates