20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Kanunlar (sayfa 4)

Kanunlar

5103 Sayılı Kanun

2004 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERİNDE VE 2004 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No:5103 Kanun Kabul Tarihi:04/03/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:25399 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi:11/03/2004 Madde 1 – 24.12.2003 tarihli ve 5027 sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli ... Devamını Oku »

5029 Sayılı Kanun

2004 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU Kanun No : 5029 Kabul Tarihi : 24/12/2003 Resmi Gazete Tarihi: 05/01/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25337 (Mükerrer) ÖDENEKLER, ÖZ GELİRLER, HAZİNE YARDIMI Madde 1 – a) Katma bütçeli idarelerin 2004 yılında yapacakları hizmetler için 11.683.044.770.000.000 lira ödenek verilmiştir. b) Katma bütçeli idarelerin ... Devamını Oku »

5439 Sayılı Kanun

2004 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİN HESAP KANUNU Kanun Numarası : 5439 Kanun Kabul Tarihi : 27/12/2005 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2005 Resmi Gazete Sayısı : 26040 Mükerrer GİDER BÜTÇESİ Madde 1- Katma bütçeli idarelerin 2004 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 13.714.755.940.430.000.- lira olarak gerçekleşmiştir. ... Devamını Oku »

5438 Sayılı Kanun

2004 MALİ YILI KESİN HESAP KANUNU Kanun Numarası : 5438 Kanun Kabul Tarihi : 27/12/2005 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2005 Resmi Gazete Sayısı : 26040 Mükerrer GİDER BÜTÇESİ Madde 1- Genel bütçeli dairelerin 2004 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 139.224.734.493.840.000.- lira olarak gerçekleşmiştir. GELİR BÜTÇESİ Madde ... Devamını Oku »

5567 Sayılı Kanun

2005 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİN HESAP KANUNU Kanun Numarası : 5567 Kanun Kabul Tarihi : 26/12/2006 Resmi Gazete Tarihi : 29/12/2006 Mükerrer Resmi Gazete Sayısı : 26391 GİDER BÜTÇESİ Madde 1 – (1) Katma bütçeli idarelerin 2005 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 14.581.457.259,81 Yeni ... Devamını Oku »

5566 Sayılı Kanun

2005 MALÎ YILI KESİN HESAP KANUNU Kanun Numarası : 5566 Kanun Kabul Tarihi : 26/12/2006 Resmi Gazete Tarihi : 29/12/2006 Mükerrer Resmi Gazete Sayısı : 26391 GİDER BÜTÇESİ Madde 1 – (1) Genel bütçeli dairelerin 2005 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 143.685.760.918,84 Yeni Türk Lirası olarak ... Devamını Oku »

5277 Sayılı Kanun

2005 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU Kanun Numarası : 5277 Kanun Kabul Tarihi : 28/12/2004 Yayımlandğı Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 26687 1. Mükerrer BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM:GİDER, GELİR VE DENGE GİDER BÜTÇESİ Madde 1 – Genel bütçeye dahil dairelerin harcamaları için bağlı (A) ... Devamını Oku »

5279 Sayılı Kanun

2005 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUN Kanun No : 5279 Kanun Kabul Tarihi : 28/12/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 06/01/2005 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 25692 Mükerrer. ÖDENEKLER, ÖZ GELİRLER, HAZİNE YARDIMI Madde 1 – a) Katma bütçeli idarelerin 2005 yılında yapacakları hizmetler için 15.846.891.460 Yeni Türk ... Devamını Oku »

5437 Sayılı Kanun

2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun Numarası : 5437 Kanun Kabul Tarihi : 27/12/2005 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2005 Resmi Gazete Sayısı : 26040 Mükerrer – Cumhurbaşkanlığı – Türkiye Büyük Millet Meclisi – Anayasa Mahkemesi – Yargıtay – Danıştay – Sayıştay – Başbakanlık – Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı – ... Devamını Oku »

5725 Sayılı Kanun

2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU Kanun Numarası : 5725 Kanun Kabul Tarihi : 14/12/2007 Resmi Gazete Tarihi : 28/12/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26740 GİDER BÜTÇESİ Madde 1 – (1) Kesin hesap gider cetvelinde gösterildiği üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli; a) (I) sayılı cetvelde yer ... Devamını Oku »

5339 Sayılı Kanun

2006 YILI PROGRAMININ HAZIRLANMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5339 Kanun Kabul Tarihi : 28/04/2005 Resmi Gazete Tarihi : 03/05/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25804 Madde 1 – Dokuzuncu Kalkınma Planının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması bir yıl ertelenmiştir. 2006 Yılı Programının, Hükümet Programı ve izlenen politikalar doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe ... Devamını Oku »

5565 Sayılı Kanun

2007 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun Numarası : 5565 Kanun Kabul Tarihi : 26/12/2006 Resmi Gazete Tarihi : 29/12/2006 Mükerrer Resmi Gazete Sayısı : 26391 BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM : GİDER,GELİR, FİNANSMAN VE DENGE GİDER Madde 1 – (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği ... Devamını Oku »

5829 Sayılı Kanun

2007 YILI MERKEZİ YÖNETİMKESİN HESAP KANUNU Kanun Numarası : 5829 Kanun Kabul Tarihi : 27/12/2008 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2008 Resmi Gazete Sayısı : 27097-1.Mükerrer GİDER BÜTÇESİ Madde 1 – (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ... Devamını Oku »

5724 Sayılı Kanun

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun Numarası : 5724 Kanun Kabul Tarihi : 14/12/2007 Resmi Gazete Tarihi : 28/12/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26740 – Mükerrer BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM : GİDER, GELİR, FİNANSMAN VE DENGE GİDER Madde 1 – (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli ... Devamını Oku »

5828 Sayılı Kanun

2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun Numarası : 5828 Kanun Kabul Tarihi : 27/12/2008 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2008 Resmi Gazete Sayısı : 27097-1.Mükerrer BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM : GİDER, GELİR, FİNANSMAN VE DENGE GİDER Madde 1 – (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates