20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Kanunlar (sayfa 5)

Kanunlar

5804 Sayılı Kanun

2009 YILINDA İSTANBUL ŞEHRİNDE YAPILACAK BEŞİNCİ DÜNYA SU FORUMUNUN ORGANİZASYONU İLE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 5804 Kanun Kabul Tarihi : 15/10/2008 Resmi Gazete Tarihi : 23/10/2008 Resmi Gazete Sayısı : 27033 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – (1) Bu kanun, 24/1/2008 ... Devamını Oku »

4108 Sayılı Kanun

213 SAYILI VUK, 6183 SAYILI AMME A. TAH. USULÜ H. KANUN, 193 SAYILI GVK, 5422 SAYILI KVK VE 3065 SAYILI KDV KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4108 Kabul Tarihi: 25/05/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/06/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22301 1.2.3.4.5. BÖLÜMLER Madde 1 – (04/01/1961 tarih ve ... Devamını Oku »

4616 Sayılı Kanun

23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE, DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası: 4616 Kabul Tarihi: 21/12/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/12/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24268 Madde 1 – 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlar nedeniyle; 1) Verilen ölüm cezaları yerine getirilmez. Bu ... Devamını Oku »

4758 Sayılı Kanun

23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE, DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No: 4758 Kabul Tarihi : 21/05/2002 Resmi Gazete Tarihi: 23/05/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24763 Madde 1 – 21/12/2000 tarihli ve 4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan ... Devamını Oku »

2477 Sayılı Kanun

23/04/1981 TARİH VE 2451 SAYILI KANUNUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası: 2477 Kabul Tarihi: 23/06/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25/06/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17381 Madde 1 – Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 2451 sayılı Kanunun kapsamına girmeyen kamu kurum ... Devamını Oku »

2622 Sayılı Kanun

24/11/1934 TARİH VE 2587 SAYILI KANUNLA KEMAL ÖZ ADLI TÜRKİYE CÜMHUR REİSİNE VERİLEN “ATATÜRK” ADININ VEYA BUNUN BAŞINA VE SONUNA SÖZ KONARAK YAPILAN ADLARIN HİÇBİR KİMSE TARAFINDAN ALINAMAYACAĞINI BUYURAN KANUN Kanun Numarası :2622 Kabul Tarihi :17/12/1934 Yayımlandığı ResmiGazete Tarihi :24/12/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2888 Madde 1 -Kemal öz adlı ... Devamını Oku »

4777 Sayılı Kanun

2709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 4777 Kabul Tarihi: 27/12/2002 Resmi Gazete Tarihi: 31/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24980 (3. Mükerrer) Madde 1 – 07/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki “ideolojik veya anarşik eylemlere” ibaresi “terör eylemlerine” şeklinde ... Devamını Oku »

3757 Sayılı Kanun

2839 SAYILI MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE XIX UNCU DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3757 Kabul Tarihi: 24/08/1991 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/08/1991 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20972 BİRİNCİ BÖLÜM : 2839 SAYILI MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN HÜKÜMLER Madde 1 – (10/06/1983 tarih ... Devamını Oku »

3949 Sayılı Kanun

3 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3949 Kabul Tarihi: 27/12/1993 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/12/1993 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 21803 Madde 1 – Ekli (1) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak, ekli (2) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İzmir ilinde ... Devamını Oku »

4071 Sayılı Kanun

3 MART 1340 (1924) TARİHLİ VE 431 SAYILI KANUNLA HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZ MALLARDAN BAZILARININ ZİLYEDLERİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4071 Kabul Tarihi: 16/02/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22207 AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı; 3 Mart 1340 (1924) tarihli ve 431 sayılı Hilafetin ... Devamını Oku »

5745 Sayılı Kanun

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5745 Kanun Kabul Tarihi : 27/02/2008 Resmi Gazete Tarihi : 07/03/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26809 Madde 1 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (C) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve ... Devamını Oku »

3578 Sayılı Kanun

4 İL VE 5 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3578 Kabul Tarihi: 15/06/1989 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 21/06/1989 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20202 Madde 1 – 1. Ekli (1) sayılı listede adları yazılı köyler aynen bağlanmak ve merkezi Ağaçören Bucak Merkezi olmak suretiyle Ankara İlinde Ağaçören adıyla, 2. Ekli ... Devamını Oku »

3484 Sayılı Kanun

4353, 5539, 6200 VE 6760 SAYILI KANUNLARDA YER ALAN PARASAL SINIRLARIN SAPTANMASINA İLİŞKİN 11/12/1978 TARİH VE 17 SAYILI KHK.NİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN Kanun Numarası: 3484 Kabul Tarihi: 26/10/1988 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 05/11/1988 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19980 Madde 1 – 4353, 5539, 6200 ve 6760 sayılı kanunlardan; a) ... Devamını Oku »

4849 Sayılı Kanun

4811 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No : 4849 Kabul Tarihi: 17/04/2003 Resmi Gazete Tarihi: 24/04/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25088 Madde 1 – 25/02/2003 tarihli ve 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki (14) numaralı fıkra eklenmiştir. 14. Bu maddede yer alan asgari matrah ... Devamını Oku »

4968 Sayılı Kanun

540 SAYILI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No : 4968 Kabul Tarihi : 31/07/2003 Resmi Gazete Tarihi: 06/08/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25191 Madde 1 – 24/06/1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates