20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Kanunlar (sayfa 94)

Kanunlar

6103 Sayılı Kanun- Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6103 Kabul Tarihi: 14/1/2011 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler A) Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. B) Eski hukukun ve Türk Ticaret Kanununun uygulanacağı hâller ... Devamını Oku »

6108 Sayılı Kanun

Askerlik Kanunu İle Yedek Subaylar Ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kanun No. 6108 Kabul Tarihi: 1/2/2011 MADDE 1- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 6- Vatani görevini yapmakta iken barışta ve savaşta, yurt içinde ve yurt dışında, görev esnasında ... Devamını Oku »

6098 Sayılı Borçlar Kanunu

TÜRK BORÇLAR KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması I. İrade açıklaması 1. Genel olarak MADDE 1- Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir. 2. İkinci derecedeki noktalar MADDE ... Devamını Oku »

Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesi

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2010/965 Ekli “Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/10/2010 tarihli ve 88329 sayılı yazısı üzerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır. KAMU ALACAKLARI İÇİN ... Devamını Oku »

6008 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6008 Kabul Tarihi: 22/7/2010 MADDE 1 – 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Direnme MADDE 32 – Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılanlar, ihtara ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates