19 Ocak 2018, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Mülga Kanunlar

Mülga Kanunlar

688 Sayılı Kanun (Mülga)

YERLİ KUMAŞTAN ELBİSE GİYİLMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası: 688 Kabul Tarihi: 09/12/1925 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 20/12/1925 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 249 Madde 1 – Muvazenei Umumiye ve hususiye ve belediyelerden bedeli tesviye elbise ve ayakkabı, kumaş, serpuş ve yatak levazımı ile memurin ve müstahdeminine yeknasak elbise ve kundura giydiren ... Devamını Oku »

4588 Sayılı Kanun (Mülga)

YETKİ KANUNU – 4588 (MÜLGA) Kanun Numarası: 4588 Kabul Tarihi: 29/06/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/07/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24101 Mükerrer 4588 Sayılı Yetki Yasası, Anayasa Mahkemesinin 05/10/2000 tarih ve E. 2000/45, K.2000/27 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Ancak, gerekçeli karar Resmi Gazetede yayımlanana kadar yine Anayasa Mahkemesinin 05/10/2000 tarih ... Devamını Oku »

26529 Resmi Gazete Sayılı Yönetmelik (Mülga)

YOLCU GEMİLERİNİN EMNİYETİNE VE GEMİDEKİ YOLCULARIN KAYIT ALTINA ALINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK(MÜLGA) Ulaştırma Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 14/08/20063 Resmi Gazete Sayısı : 26259 **12/11/2007 tarih ve 26728 S.R.G. de yayımlanan “Yolcu Gemilerinin Emniyetine Ve Gemilerdeki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmelik”in 44. maddesi birinci fıkrası ile yürürlükten kaldırılmıştır.** Ekleri Html ... Devamını Oku »

Yunan Hükümetiyle Aktedilen 1 Kanunuevvel 1926 Tarihli İtilafname Mucibince Devlete İntikal Eden Ve 1 Nisan 1928 Tarihli Kanun Mucibince Ashabı Hakka Verilmesi Lazım Gelen Emvalin Sureti Tevziini Mübeyyin Talimatname

YUNAN HÜKÜMETİYLE AKTEDİLEN 1 KANUNUEVVEL 1926 TARİHLİ İTİLAFNAME MUCİBİNCE DEVLETE İNTİKAL EDEN VE 1 NİSAN 1928 TARİHLİ KANUN MUCİBİNCE ASHABI HAKKA VERİLMESİ LAZIM GELEN EMVALİN SURETİ TEVZİİNİ MÜBEYYİN TALİMATNAME(MÜLGA) Bakanlar Kurulu Karar Tarihi – No: 06/06/1928 – 6712 Dayandığı Kanun Tarihi – No: 01/04/1928 – 1217 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi ... Devamını Oku »

24548 Resmi Gazete Sayılı Yönetmelik (Mülga)

YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK(MÜLGA) Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 09/10/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24548 **24/02/2007 tarih ve 26444 S.R.G. de yayımlanan ” Yurt Dışı Teşkilatında Sürekli Görevlendirilecek Tarım Müşavirlerinin Atanmalarının Esas Ve Usullerine Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ... Devamını Oku »

4705 Sayılı Kanun (Mülga)

YURT DIŞINA ÇIKIŞLARDAN HARÇ ALINMASI VE 4481 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun No: 4705 Kabul Tarihi: 29/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 12/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24460 **23/03/2007 tarih ve 26471 S.R.G. de yayımlanan, 08/03/2007 tarih ve 5597 sayılı kanunun 5. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.** Madde 1 – (Değişik madde: ... Devamını Oku »

24092 Resmi Gazete Sayılı Yönetmelik (Mülga)

YURT İÇİNDE FUAR DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK (MÜLGA) Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27/06/2000 Resmi Gazete Sayısı: 24092 **01/02/2006 tarih ve 26067 S.R.G. de yayımlanan “Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik” in 1. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.** Devamını Oku »

4915 Sayılı Kanun (Mülga)

YÜKSEK DENİZCİLİK OKULU VE DENİZCİLİK MESLEK OKULU VE KURSLARI HAKKINDA KANUN (MÜLGA) **15/03/2005 tarih ve 25756 S.R.G. de yayımlanan 02/03/2005 kabul tarihli ve 5310 sayılı kanunun 3. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.** Kanun Numarası: 4915 Kabul Tarihi: 03/06/1946 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/06/1946 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 6328 Madde 1 – ... Devamını Oku »

3467 Sayılı Kanun (Mülga)

YÜKSEK MÜHENDİS VE TEKNİK OKULLARI MEZUNLARININ MECBURİ HİZMETLERİNE DAİR KANUN Kanun Numarası: 3467 Kabul Tarihi: 20/06/1938 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/07/1938 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 3950 Madde 1 – Devlet hesabına olmak üzere: A) Yüksek Mühendis Okulunda tahsillerini bitirenler sekiz sene, B) Teknik Okulunda tahsillerini bitirenler altı sene, C) Ecnebi ... Devamını Oku »

22343 Resmi Gazete Sayılı Yönetmelik

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MİLLİ KOMİTELER YÖNETMELİĞİ (MÜLGA) Yükseköğretim Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 17/07/1995 Resmi Gazete No: 22343 **31/03/2006 tarih ve 26125 S.R.G. de yayımlanan “Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliği ” nin 7. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.** Devamını Oku »

26125 Resmi Gazete Sayılı Yönetmelik

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MİLLİ KOMİTELER YÖNETMELİĞİ(MÜLGA) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 31/03/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26125 **29/12/2006 tarih ve 26392 S.R.G. de yayımlanan ” Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliği” nin 8. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.** Aranan Kelimeler:26125 sayılı resmi gazete (21) Devamını Oku »

25942 Resmi Gazete Sayılı Yönetmelik

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE KONTROL YÖNETMELİĞİ (MÜLGA) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından Resmi Gazete Tarihi: 22/10/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24914 **20/09/2005 tarih ve 25942 S.R.G. de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” nin 25. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.** Aranan Kelimeler:25942 sayılı resmi gazete (11) Devamını Oku »

22598 Resmi Gazete Sayılı Yönetmelik

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE EĞİTİM – ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK(MÜLGA) Yükseköğretim Kurumundan Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/04/1996 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 22598 **04/12/2008 tarih ve 27074 S.R.G. de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”nin 9. ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates