19 Ocak 2018, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Noterler

Noterler

Münhal Noterler

MÜNHAL NOTERLİK 2009 yılı gayri safi geliri 82.061,00.-TL. olan üçüncü sınıf Karamanlı Noterliği 1 Temmuz 2010 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince Birinci Sınıf, İkinci Sınıf, Üçüncü Sınıf Noterlerden ve Noterlik Belgesi SAHİPLERİNDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ... Devamını Oku »

Münhal Noterlik

MÜNHAL NOTERLİK 2009 yılı gayri safi geliri 1.251.685,36.- TL. olan birinci sınıf Adana Dördüncü Noterliği 25 Temmuz 2010 tarihinde yaş tehdidi nedeniyle boşalacaktır. 1512 sayılı Noterlik Kanunun 22 ve müteakip maddeleri gereğince Birinci Sınıf Noterlerden bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer ... Devamını Oku »

Münhal Noterlikler

Adalet Bakanlığından: MÜNHAL NOTERLİKLER 2009 yılı gayrisafı geliri 371.744,93,-TL. olan ikinci sınıf Bafra İkinci Noterliği 10 Mart 2010 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza ... Devamını Oku »

Noterlik Kanunu Yönetmelik Değişikliği

NOTERLİK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 13/7/1976 tarihli ve 15645 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ... Devamını Oku »

Noterlik Kanunu Yönetmeliği Değişikliği

NOTERLİK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 13/7/1976 tarihli ve 15645 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “B – Noterliğe atanacak kâtibin ceza ve disiplin kararı ile meslekten çıkarılmamış olması gereklidir. Bu hususlarda adayın yazılı beyanı ... Devamını Oku »

Münhal Noterlikler Aralık 2010

MÜNHAL NOTERLİKLER Aşağıda 2009 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF noterlikler münhaldir. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. Posta ile doğrudan doğruya ... Devamını Oku »

2011 Noter Harçları

Ocak 2011 Noter Harçlarının nasıl değişeceği oranların ne olacağı konusunda sizlere bilgiyi en kısa sürede vereceğiz. Aranan Kelimeler:noter harçları 2011 (167)2011 noter harçları (96)2011 NOTER HARÇLARI (17)noter harçları (14)NOTER HARÇLARI 2011 (11)noter ihtarname ücreti 2011 (11) Devamını Oku »

Münhal Noterlikler

MÜNHAL NOTERLİKLER 2009 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Bakırköy Sekizinci Noterliği 21 Aralık 2010 tarihinde, Beykoz Birinci Noterliği, Antalya Altıncı Noterliği, Bakırköy Yirminci Noterliği, Altındağ Sekizinci Noterliği, Antalya İkinci Noterliği, Gaziantep İkinci Noterliği, Gaziantep Dördüncü Noterliği 1 Ocak 2011 ve Ankara Ellidokuzuncu Noterliği 2 Ocak ... Devamını Oku »

2010 Noter Harçları

Noter Harçları : (2010) I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar: 1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için (Binde 0,99) Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (35,50TL)’den az, (18.166,25 TL)’den çok olamaz. 2. Emanet harçları: Saklanmak üzere noterlere tevdi ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates