19 Ocak 2018, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

5947 Sayılı Kanun

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 MADDE 1 – 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “serbest ... Devamını Oku »

2659 Sayılı Kanun

ADLİ TIP KURUMU KANUNU Kanun Numarası: 2659 Kabul Tarihi: 14/04/1982 Resmi Gazete Tarihi: 20/04/1982 Resmi Gazete Sayısı: 17670 BİRİNCİ BÖLÜM: KURULUŞ KURULUŞ: Madde 1 – Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak, adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanına giren konularda diğer adli bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve ... Devamını Oku »

3359 Sayılı Kanun

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası: 3359 Kabul Tarihi: 07/05/1987 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/05/1987 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19461 AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili temel esasları düzenlemektir. KAPSAM Madde 2 – Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç, bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel ... Devamını Oku »

5371 Sayılı Kanun

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU, SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN İLE SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK DE DEĞ.YAP.D.K. Kanun Numarası : 5371 Kanun Kabul Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Tarihi : 05/07/2005 Resmi Gazete ... Devamını Oku »

5396 Sayılı Kanun

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5396 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 15/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25876 Madde 1 – 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki ek Madde eklenmiştir. Ek Madde 7 – Yapılmasının ... Devamını Oku »

5748 Sayılı Kanun

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5748 Kanun Kabul Tarihi : 12/03/2008 Resmi Gazete Tarihi : 22/03/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26824 – Mükerrer Madde 1 – 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ... Devamını Oku »

5220 Sayılı Kanun

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 5220 Kabul Tarihi: 14/07/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/07/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25529 Madde 1 – 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. EK MADDE 2 – Sağlık Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar ... Devamını Oku »

224 Sayılı Kanun

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 224 Kabul Tarihi: 05/01/1961 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/01/1961 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10705 GENEL HÜKÜMLER KANUNUN GAYESİ: Madde 1 – İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde bir hak olarak tanınan sağlık hizmetlerinden faydalanmanın sosyal adalete uygun bir şekilde ifasını sağlamak maksadiyle tababet ve tababetle ... Devamını Oku »

2368 Sayılı Kanun

SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 2368 Kabul Tarihi: 31/12/1980 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/12/1980 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı: 17207 (Mükerrer) Madde 1 – Bu Kanunun 6 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan 2162 sayılı Kanun kapsamına giren personele 01/01/1981 tarihinden itibaren 657, 926 ve 1765 sayılı ... Devamını Oku »

Doktorun Tıbbi Hataları Nelerdir

Doktorun tıbbi tedavi hatası nedeniyle maddi tazminat davası açmayı düşünenler, doktorun gerçekten tıbbi bir hata yapıp yapmadığını araştırması gerekir. Tıbbi tedavi hataları aşağıdaki hususlarda olmaktadır. 1.Doktorun meslek ve sanatta acemiliği 2.Hastaya kasıtlı olarak zarar vermiş olması 3.Hasta ve Doktor arasındaki sözleşmeye aykırı hareket edilmesi 4.Yanlış veya tehlikeli muayenenin neticesinde hastanın ... Devamını Oku »

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıbbi cihaz ve aksesuarlarının taşıması gereken temel gerekleri belirlemek ve bu cihazlar ile aksesuarlarının kullanımı sırasında hastaların, uygulayıcıların, kullanıcıların ve üçüncü şahısların sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı ... Devamını Oku »

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği

VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazların taşıması gereken temel gerekleri belirlemek ve bu cihazların kullanımı sırasında hastaların, uygulayıcıların, kullanıcıların ve üçüncü şahısların sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek ... Devamını Oku »

Özel Hastaneler Yönetmelik Değişikliği

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Faaliyet izin belgesinde yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarında bu Yönetmeliğe göre gerekli uzman tabip bulundurmadığı ... Devamını Oku »

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmelik Değişikliği

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12/D maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e), (f) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ... Devamını Oku »

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 2 nci madde kapsamındaki tüm sağlık kurumlarında, hasta ve çalışan güvenliği için güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanmasına, hizmet sunumunda kalitenin artırılmasına, sağlık kurumunda hasta ve ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates