20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Sözleşme Örnekleri

Sözleşme Örnekleri

İş Yeri Kira Sözleşmesi Örneği

İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMESİ Dairesi : Beyoğlu Mahallesi : Hüseyinağa Sokağı ve numarası : Hamalbaşı Cad. No: no’lu dükkanlar Kiralanan Şeyin Cinsi : İşyeri Kiraya Verenin adı, Soyadı ve İkametğahı : Kiracının adı, Soyadı ve İkametğahı : …… Ticaret Limited Şirketi İstiklal Cad. Beyoğlu – İSTANBUL Bir Senelik Kira Karşılığı ... Devamını Oku »

Devre Mülk Satış Sözleşmesi Örneği

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta …………………………….. A.Ş ile, diğer tarafta ………………………..arasında aşağıdaki koşullarla bir “Devre Mülk Satış Sözleşmesi” yapılmıştır. İş bu sözleşmede, satıcı taraf “şirket” olarak, devre mülk sahibi “alıcı” olarak anılacaktır. MADDE 1- Şirket tarafından (…………………………………….) adresinde yapılacak (………….) Tatil Köyünde alıcıya devre mülk hakkı tanınacaktır. Mülk sahibinin ... Devamını Oku »

Devremülk Sözleşmesi Örneği

D E V R E M Ü L K S Ö Z L E Ş M E S İ İş bu sözleşmenin altında adları, soyadları ve adresleri ile imzaları bulunan kişiler (aşağıda “Devre Mülk Hakkı Sahibi” ve “Ortak Malik” olarak anılacaktır.), aşağıdaki şartlarla müştereken bir devre mülk sözleşmesi düzenlemişlerdir. I.GENEL ... Devamını Oku »

İnşaat Sözleşmesi Örneği

İSTİSNA (İNŞAAT) SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta ……………. adresinde bulunan ……………………………….. ile diğer tarafta …………… adresinde bulunan ………….. arasında aşağıdaki maddede yazılı şartlar dahilinde işbu inşaat sözleşmesi akdolunmuştur. Taraflardan ………………………. İş Sahibi sıfatıyla, ……… ise yüklenici sıfatıyla anılacaktır. 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU İş sahibi tarafından ………….. adresindeki ……… parsel üzerinde yaptırılacak ... Devamını Oku »

Araç Satış Sözleşmesi Örneği

OTOMOBİL SATIŞ SÖZLEŞMESİ    Bir tarafta …………………….. adresinde mukim satıcı ………………., diğer tarafta …………………… adresinde mukim alıcı …………….. arasında akdedilen otomobil satış sözleşmesidir. Buna göre aşağıda cinsi ve evsafı yazılı araç Satıcı tarafından alıcıya satılmıştır.   Satılan Aracın Kimliği ;   Plaka : Cinsi : Markası ve tipi : Modeli ... Devamını Oku »

Ödünç Sözleşmesi Örneği

Ö D Ü N Ç S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1- TARAFLAR : Bir tarafta ………………………………………..adresinde ikamet eden ………………….. ile, diğer tarafta …………………………………………….. adresinde ikamet eden …………………… arasında aşağıdaki koşullarla bir ödünç sözleşmesi akdolunmuştur. İşbu sözleşmede ; ………………………“ödünç veren” ……………………….“ödünç alan” olarak anılacaktır. Madde ... Devamını Oku »

Trampa Sözleşmesi Örneği

T R A M P A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1- TARAFLAR : Bir tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ……. …………. ile, diğer tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ………… ………………. arasında aşağıdaki koşullarla bir trampa sözleşmesi akdolunmuştur. Madde 2- KONU : İş bu ... Devamını Oku »

Vedia Sözleşmesi Örneği

V E D İ A S Ö Z L E Ş ME S İ Madde 1- TARAFLAR : Bir tarafta ……………………………………. adresinde ikamet eden ………………….. ile diğer tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ……………….. arasında aşağıdaki koşullarla bir vedia sözleşmesi akdolunmuştur. İşbu sözleşmede ; …………………” saklatan “, …………………” saklayan ” olarak ... Devamını Oku »

Anonim Şirket Kuruluş Sözleşmesi Örneği

…………….. SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS MUKAVELESİ BİNİNCİ BÖLÜM KURULUŞ- KURUCULAR-UNVAN-MERKEZ-MEVZU-SÜRE KURULUŞ: MADDE 1- İkinci maddede ad ve soyadları ile ikametgahları yazılı kurcular tarafından Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş sistemine göre bir anonim şirket kurulmuştur. KURUCULAR : MADDE 2- Şirketin kurucuları; 1-……………………………. T.C. tebaasında 2-……………………………. T.C. tebaasında 3- …………………………… T.C. ... Devamını Oku »

İnşaat Tip Sözleşmesi Örneği

-İNŞAAT TİP SÖZLEŞMESİ- 1- TARAFLAR : Bir taraftan ………………………….. ( aşağıda İŞVEREN olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ………………………..  (aşağıda YÜKLENİCİ olarak anılacaktır ) arasında aşağıdaki şartlarla işbu  sözleşme aktolunmuştur. Tarafların kanuni tebligat adresleri aşağıdadır. İŞVEREN :                                                                    YÜKLENİCİ : ADRES:                                                                          ADRES : TEL:                       FAX:                                                TEL :                   FAX : 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU ... Devamını Oku »

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ Bir taraftan: A………………….. Adres:……………. ile, Diğer taraftan: B………………….. Adres:……………. Bir kat karşılığı re’sen tanzim satış vaadi ve inşaat mukavelesi aktedilmiştir. İşbu mukavelede A……….. (Müteahhit) , B ……….’de (arsa varisi/varisleri olarak) olarak anılacaktır. 1- Arsa sahibi maliki bulunduğu ……………. Mah. ………………….Cad.’de kain ve tapunun İstanbul, ……………….Mah. … ... Devamını Oku »

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜDÜR İş bu sözleşme ……….. ile ……… arasındaki Boşanma ve Boşanmanın feri hükümlerine karar verilmek üzere bizzat kendilerince akdedilmiş ve imzalanmıştır.Sözleşmenin hükümleri; 1) Taraflar, …….. tarihinde evlenmişler. Bu evlilikten …. erkek … kız çocukları vardır. Çocuklardan ……. 19.. doğumludur……….19…….. doğumlu ve ……… 19.. doğumludur. 2) Yıllardır ağır aksak ... Devamını Oku »

Avukatlık Ortaklığı Sözleşmesi

TBB AVUKATLIK ORTAKLIĞI TİP ANA SÖZLEŞMESİ ……………………. AVUKATLIK ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ   Madde 1-  Kuruluş Aşağıda ad ve soyadları, uyrukları, açık ikamet adresleri ,kayıtlı oldukları Baro, Baro ve Birlik sicil numaraları yazılı  avukatlar arasında 1136 Sayılı Avukatlık  Kanununun  44 üncü  maddesine  göre mesleki faaliyette bulunmak üzere  bir avukatlık ortaklığı kurulmuştur. ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates