19 Ocak 2018, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Yeni Çek Kanunu

ÇEK KANUNU Kanun No. 5941 Kabul Tarihi: 14/12/2009 Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hâllerinde ilgililer hakkında ... Devamını Oku »

2308 Sayılı Kanun

ŞİRKETLERİN MÜRURU ZAMANA UĞRAYAN KUPON TAHVİLAT VE HİSSE SENEDİ BEDELLERİNİN HAZİNEYE İNTİKALİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 2308 Kabul Tarihi: 12/06/1933 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/06/1933 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2437 Madde 1 – Anonim ve limited şirketleriyle sermayesi eshama ayrılmış komandit şirketlerinin komanditerlere ait hisse senetlerinin ve tahvillerinin kanuni mazeret ... Devamını Oku »

6762 Sayılı Kanun

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun Numarası: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9353 BAŞLANGIÇ A – KANUNUN TATBİK SAHASI: I – TİCARİ HÜKÜMLER: Madde 1 – Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanununun ayrılmaz bir cüzüdür. Bu kanundaki hükümlerle, bir ticarethane veya fabrika yahut ticari ... Devamını Oku »

Limited Şirket Ortaklığından Çıkarılma İstemi Davası

… MAHKEMESİ’NE DAVACI : …Ltd. Şti. VEKİLİ : DAVALI : KONU : Ortaklıktan çıkarma kararı istemimizdir. AÇIKLAMALAR : 1-) Davalı …/…/… tarihinden bu yana davacı … Limited Şirketi’nin ortağıdır. 2-)Bu durum ana sözleşmeye göre hatalıdır.(Ana sözleşmeyi ekte sunulmuştur) 3-) Hata şöyledir: ……… 4-) Somut olayda davacı hakkında durum böyle gerçekleşmiştir. ... Devamını Oku »

Limited Şirketin Feshi ve Tasfiyesi Davası

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : … Ltd.Şti. KONU : … Ltd.Şti.’nin fesih ve tasfiyesine ilişkin talebimizdir. AÇIKLAMALAR : 1-)Müvekkilim ……. tarihinden bu yana davalı şirketin ortağıdır. 2-) Müvekkilim ……. Ltd. Şti. aleyhine ……. alacağının tahsili amacıyla …….nün ……. E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatmış olup, takibin ... Devamını Oku »

İmza İtirazı Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE BORÇLU : VEKİLİ : ALACAKLI : KONU : İmzaya İlişkin İtirazlarımızın Sunulması. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim …’in …’ye olan … TL.’borcunu ödeyememesinden dolayı, hakkında … İcra Müdürlüğü’nden …/…E. numaralı icra takibi başlatılarak ödeme emri gönderilmiştir. Müvekkilim söz konusu ödeme emrini … gün önce öğrenmiştir. 2-) Ancak, icra takibine ... Devamını Oku »

İhtiyati Haciz Dilekçesi Örneği

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE İHTİYATİ HACİZ İSTEĞİNDE BULUNAN (ALACAKLI) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (BORÇLU) : KONU : İhtiyati haciz isteminden ibarettir. BORÇ TUTARI : … TL AÇIKLAMALAR : 1- Ekte bulunan senette görüleceği üzere borçlunun müvekkilime … TL borcu bulunmaktadır. 2- Borç bütün taleplerimize rağmen ödenmiş değildir. 3- ... Devamını Oku »

Haksız Rekabetin Önlenmesi Davası Dilekçesi

…… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU :Haksız Rekabetin Önlenmesi İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimiz Şirkete ait, … yıldır patentli olarak üretmekte oldukları özel vasıflı …….., davalı tarafından müvekkilimizden izin alınmadan taklit edilmiş ve piyasaya sürülmüştür. 2-) Davalı ürünü aynen taklit etmekle kalmamış, ürünün ismini dahi değiştirmemiştir. ... Devamını Oku »

Çek İptali Dilekçesi ve Ödeme Yasağı İstemi

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ……. DAVACI :……. VEKİLLERİ :……. KONU : Çek İptali ve Ödeme Yasağı Kararının Devamı Talebimiz Hakkında. AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkilimiz ……. alacağına karşılık olarak aldığı ve hamili bulunduğu; 2-Keşidecisi……. den aldığı hamiline yazılı ……., ……., ……. Hesap, ……. Çek Seri Nolu, ……. Keşide Tarihli …….-TL ve ……. Çek Seri ... Devamını Oku »

Sigorta Yaptırırken Dikkat Edilecek Hususlar

Sigorta poliçenizi düzenleyen kişilere doğru ve tam bilgi veriniz Sigorta sözleşmeleri, sigorta ettirenin/sigortalının beyan esasına göre düzenlenmektedir. Sigorta ettiren/sigortalı, poliçenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde sigorta şirketine bildirimde bulunmalıdır. Aksi takdirde, sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde, sigorta şirketi, sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapabileceği gibi sigorta poliçesini ... Devamını Oku »

Çek Nedir?

ÇEK Yasal Unsurları Çek, hukuki niteliği itibariyle bir ödeme aracıdır. Türk Ticaret Kanunu’nun 692. maddesinde çekin şekle ait yasal unsurları aşağıdaki gibi belirtilmiştir. Çek: 1. Banka tarafından, 3167 Sayılı Kanun’da ve bu Kanun’a ilişkin Tebliğ’de yer alan hükümlere uygun olarak basılan veya bastırılan çek yaprağını, 2. “Çek” Kelimesini (veya yabancı ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates